bartcaron.be

Projectsubsidies Kunsten – méér dan inhaalbeweging voor Limburg

Ingediend op januari 16th, 2017 door bartcaron

De projectsubsidies, eerste ronde 2017, zijn een merkwaardig amalgaam. De minister hanteerde een aantal principes. Die vind je op zijn website. Voor de eerste ronde werden er in totaal 295 dossiers ingediend. De totale som van de gevraagde subsidiebedragen overschreed net 13 miljoen euro. 13 initiatieven krijgen subsidies voor in totaal 3.958.800 euro.

De minister heeft de adviezen gevolgd voor alle projecten en beurzen voor individuele kunstenaars met een artistieke beoordeling “zeer goed” en een zakelijke beoordeling “zeer goed”, “goed” of “voldoende” een subsidie toe te kennen. Ze ontvangen het door de beoordelingscommissies werd vooropgesteld.
Ook alle (kortlopende en meerjarige) beurzen met een artistieke beoordeling “goed” krijgen een subsidie ter hoogte van het geadviseerde bedrag.
Er is daardoor goed nieuws voor o.a. 4 Hoog, Rataplan, Muziekdroom en ’t Ey.

Tot hier geen problemen. Maar dan komt het. De minister week ook af van de adviezen ‘om het kunstenlandschap verder te verfijnen’. Hij viste een aantal projecten en beurzen op die niet aan bovenstaande criteria voldoen. Het gaat om één extra muziekclub, vijf initiatieven voor kwetsbare groepen en Limburgse organisaties, waaronder 8 individuele kunstenaars en werkingen.
De minister probeert de achterstand in Limburg weg te werken, in afwachting van een Cultuurplan Limburg. (meer…)

Ingediend onder geen categorie 1 reactie

Mijn antwoorden op de eindejaarsvraagjes

Ingediend op december 29th, 2016 door bartcaron

Nog te verschijnen in het kunsttijdschrift Vlaanderen

Wat was uw meest memorabele kunstmoment van het afgelopen jaar?
Er waren er vier vorig jaar.
Het concert van de Israëlisch/Amerikaanse contrabassist Avishai Cohen met zijn trio en de Brussels Philharmonic in de Bijloke in Gent. Of hoe jazz, klassieke muziek en folk in elkaar overvloeien, gebracht door een begenadigd en charismatisch podiumpersoonlijkheid
De tentoonstelling van Jheronimus Bosch in zijn thuisstad. Commentaar overbodig.
De voorstelling van de Australische Gravity & Other Myths ‘A Simple Space’ op het circusfestival Perplx in Kortrijk-Marke. Adembenemende, hedendaagse, ontroerende voorstelling door zeven acrobaten die de wetten van de zwaartekracht uitdagen.
Het concert van Blindman & Collegium Vocale tijdens het Festival van Vlaanderen Kortrijk, of hoe de mix van oude en hedendaagse muziek een hemels effect veroorzaakt in je ziel.

Welk boek, kunstwerk, film, bouwwerk… moeten onze lezers volgens u gezien hebben?
Woon een concert bij van de Zwitserse violiste Amandine Beyer, vooral als ze de Sonates en Partita’s van Bach, geschreven voor voor solo viool, speelt
Lees het werk van Georges Simenon, begenadigd verteller van wie de psychologische romans tijdloos zijn.
Ga kijken naar de Abdij van Fontenay, in de Bourgogne, gesticht door Sint-Bernardus van Clairvaux, vooral de Romaanse abdijkerk uit de 12de eeuw. Werelderfgoed, indrukwekkend door haar eenvoud en helderheid.

Naar wat kijkt u uit in dit komende jaar?
Ik kijk uit naar Dansand van het kunstencentrum KAAP, meer bepaald bij Vrijstaat O, op het strand van Oostende, hedendaagse dans van topniveau. (meer…)

Ingediend onder geen categorie, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Mijn antwoorden op de eindejaarsvraagjes

Interview in UT. cultuurblad voor de Westhoek

Ingediend op februari 26th, 2012 door bartcaron

“Ook als ik maar 5 mensen weet te overtuigen, acht ik mijn missie geslaagd!”
Interview naar aanleiding van mijn boek. Te lezen op http://www.utmagazine.be/?p=378

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Interview in UT. cultuurblad voor de Westhoek

Vlaamse regering verknoeide Brugse voetbalambities

Ingediend op oktober 20th, 2011 door bartcaron

Het is eigenlijk simpel: Mits de nodige openheid van geest en overleg met alle betrokken partijen, zou Club Brugge vandaag al in een vernieuwd stadion kunnen spelen, of zelfs in een nieuw stadion. De Vlaamse regering heeft geknoeid in dit dossier, en geen klein beetje. Ook de verdere industriële ontwikkeling van het Brugse zou niet vertraagd zijn. De schorsing van het deelgebied Spie en Blankenbergsesteenweg is ook een rechtstreeks gevolg van het amateurisme van de Vlaamse regering en Resoc.
Dat is de feitelijke conclusie uit de uitspraak van de Raad van State inzake het GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge, meer bepaald het deelgebied Chartreuse.

Net door het ontbreken van een deugdelijke motivatie voor die ene locatie heeft de Raad van State nu de beslissing van de Vlaamse Regering geschorst. Noem het maar het halsstarrig en eenzijdig vasthouden aan de optie Chartreuse.

“Ik ben ervan overtuigd dat Club Brugge nood heeft aan en recht heeft op een eigentijdser en groter stadion, maar niet ten koste van de leefbaarheid in de groene zuidrand van de stad. Ik betreur dan ook dat het stadiondossier nu wederom op de lange baan geschoven wordt, net door de koppigheid van de Vlaamse Regering, die blind blijft voor de alternatieve locaties of de mogelijke modernisering van het Jan Breydelstadion”, aldus Bart Caron, Vlaams parlementslid van Groen!.

De klagende partijen krijgen steevast de zwartepiet doorgeschoven wanneer Club Brugge zijn stadionplannen andermaal moet opbergen, zelfs nu de Raad van State heeft geoordeeld dat de klachten zeer terecht waren. “De uitspraak van vorige week is echter geen bevestiging van een NIMBY-klacht, het is een duidelijk terugfluiten van een overheid die op eigengereide en blinde manier zijn wil doordrukt en niet openstaat voor alternatieven”, aldus Sammy Roelant, voorzitter van Groen! Brugge.

Het is merkwaardig dat de Vlaamse regering bij monde van minister maar ook ex-VOKAbaas Philippe Muyters het huidige project op de Chartreuse blijft verdedigen. “Daaraan zie je waar deze Vlaamse regering haar prioriteiten legt,” aldus Bart Caron, “en dat is zeker niet de zorg voor natuur en open ruimte, en evenmin de leefbaarheid van de kleinhandel in het stadscentrum”.

Muyters wil de uitspraak van de Raad van State pareren door de keuze voor de Chartreuse beter te motiveren. Dat is echter een hopeloze zaak, gelet op het Milieu-effecten-rapport dat heel duidelijk de Chartreuse als de minst geschikte locatie beoordeelde. De kans dat hij het vooralsnog wint, is haast onbestaande, tenzij hij de rechtsregels met twee benen vooruit tackelt. Maar daar krijgt hij in het voetbal een rode kaart en een lange schorsing voor.

“Niet enkel zorgt die beslissing voor een verdere vertraging in het stadiondossier, maar bovendien houdt Muyters zo de ontwikkeling tegen van bedrijvenzones in de Spie en langs de Blankenbergsesteenweg. Vreemd dat Voka klaagt over de Raad van State maar niet over haar eigen minister, die nochtans, door te beslissen pro Jan Breydel, direct de schorsingen voor de bedrijventerreinen zou kunnen opheffen. ”, aldus Sammy Roelant.

Trouwens, niet enkel de Vlaamse regering heeft hier boter op het hoofd. Het was burgemeester Moenaert die indertijd in de gemeenteraad onverwacht en onvoorbereid de piste Chartreuse lanceerde. Het was Resoc, onder deputé Dirk De Fauw, dat het project concreet uitwerkte. Die uitwerking was ondermaats, en kreeg vernietigende kritiek op het vlak van mobiliteit, financiële onderbouw en de watertoets. Nu verrast zijn, en de zwarte Piet enkel doorschuiven naar de Vlaamse regering is hypocriet en een onderschatting van het geheugen en beoordelingsvermogen van de burger.

Bart Caron en Sammy Roelant
resp. Vlaams parlementslid en Groen!-voorzitter van Brugge
en supporters van Club Brugge

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse regering verknoeide Brugse voetbalambities

Kerntransport, nee bedankt!

Ingediend op oktober 11th, 2011 door bartcaron

Straks rijdt er andermaal een hoogradioactieve trein door (West-)Vlaanderen. De trein vervoert Nederlands kernafval naar de opwerkingsfabriek in het Franse La Hague. “Compleet onverantwoord” vindt Groen! West-Vlaanderen.

Het geplande transport is gehuld in een waas van geheimzinnigheid. Om de veiligheid te garanderen, uiteraard, maar natuurlijk ook om het protest niet georganiseerd te krijgen. “Pijnlijk neveneffect is dan wel dat zelfs de burgemeesters die persoonlijk borg staan voor de veiligheid van hun onderdanen, van toeten noch blazen weten,” stelt Vlaams Parlementslid Bart Caron vast.
Groen! ondersteunt dan ook de tientallen burgemeesters die officieel geprotesteerd hebben bij minister Turtelboom en het niet langer pikken dat dergelijke transporten hen door de strot worden geduwd.

Mocht er een incident gebeuren…
Maar nee, incidenten zijn uitgesloten, volgens de kernlobby. Hiermee zijn zij de enigen die nog geloven in de mythe van veilige kernenergie.

Nochtans, de feiten zijn wat ze zijn: Er komt een zoveelste transport van hoogradioactieve brandstofstaven met een stralingsgraad die overeenkomt met de straling die vrijkwam bij de kernramp in Tsjernobyl. Dit transport doorkruist wellicht ook het zuiden van onze provincie: Harelbeke, Kortrijk, Menen. Een gebied dat pakken dichter bevolkt is dan het Oekraïense platteland.

“Dat de Nederlandse regering blijft kiezen voor kernenergie, een energiebron van het verleden, is betreurenswaardig,” meent Kamerlid Wouter De Vriendt, “maar Vlaanderen dan ook nog eens opzadelen met zulke smerige transporten is ronduit ongehoord.” “En dan te weten dat een dergelijk transport doorheen dichtbevolkt gebied in Nederland niet eens vergund zou kunnen geraken,” vult provinciaal Groen!-voorzitter Mike Van Acoleyen aan.

Groen! pleit ervoor dat de toekomstige federale regering korte metten maakt met deze transporten. We willen meer treinen, stiptere treinen, maar nooit meer kerntreinen.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Kerntransport, nee bedankt!

Bekijk de nieuwe Nieuwsbrief van Groen Kortrijk

Ingediend op juni 13th, 2011 door bartcaron

klik hier en de nieuwsbrief opent in uw browser

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Bekijk de nieuwe Nieuwsbrief van Groen Kortrijk

Kunnen historische wIndmolens elektriciteit opwekken?

Ingediend op januari 16th, 2011 door bartcaron

Voormalig minister en nu collega Dirk Van Mechelen (Open Vld) wil met historische windmolens groene stroom opwekken. Met een aantal, niet eens zo ingrijpende maatregelen moet het volgens hem mogelijk zijn dat een windmolen voldoende energie levert voor de omliggende woningen of een wijk, stelt hij vrijdag in een persbericht. Spannend, maar een beetje te goedgelovig?
Zowat alle historische windmolens in Vlaanderen hebben geen enkel economisch nut meer. Er werden de afgelopen jaren miljoenen euro’s geïnvesteerd in het onderhoud en herstel van de molens. Maar een molen is een machine. De beste garantie om een molen in stand te houden, is hem te laten functioneren, luidt het.

Ik kan het voorstel van Dirk Van Mechelen principieel steunen. Het zal technisch geen sinecure om het behoud van de erfgoedwaarden van een oude molen en de technologie die nodig is om elektriciteit op te wekken, met elkaar te combineren. Maar onderzoek en experiment zou zeker nuttig zijn. Vlaanderen zegt steeds dat het wil investeren in innovatie, wel dit is een concreet punt.
Windmolens staan meestal op heuveltoppen of op de hoogste punten in het landschap, net omdat er daar veel wind is. Die is alvast gegarandeerd.
Maar het onderzoek zou zich niet enkel mogen richten op de opwekking van elektriciteit. De meeste molen hebben geen enkele functie dan de historische. Wellicht zijn er nog een aantal hedendaagse functies mogelijk, waarbij de opgewekte energie direct kan worden aangewend.
Vlaanderen stond vroeger vol windmolens. We beschermen ze omdat ze zo mooi zijn. Waar wachten we op om nieuwe molens te plaatsen en tegelijk een deel van de historische molens een nieuwe functie te geven?

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Kunnen historische wIndmolens elektriciteit opwekken?

Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden

Ingediend op oktober 14th, 2010 door bartcaron

PERSBERICHT van Socius, steunpunt van het sociaal-cultureel werk

Sinds mensenheugenis kent Vlaanderen een breed vertakt netwerk van sociaal-culturele volwassenenorganisaties: verenigingen, volkshogescholen, bewegingen en vormingsinstellingen… allen zetten ze zich dagelijks in voor de realisatie van een warme en solidaire samenleving. Het belang en de meerwaarde van de sector wordt dan ook steevast onderschreven door beleidsmakers. Louter lippendienst blijkt nu.

Aan de Vormingplus-centra, ofwel volkshogescholen, werd koudweg meegedeeld dat ze het vanaf 2011 met een kwart minder moeten rooien. Terwijl eerder al de niet-arbeidsmarktgerichte opleidingscheques met onmiddellijke ingang werden geschrapt. De verenigingen zien aanzienlijke projectgelden aan hun neus voorbijgaan en de sociaal-culturele bewegingen verkeren in onzekerheid over hun subsidie-enveloppe. Dit alles bovenop de lineaire besparingen die de cultuursectoren sinds 2009 al dragen.

Boudweg meegedeeld, vanuit verschillende hoek, zonder voorafgaand overleg en motivatie, en met kracht van onmiddellijke ingang. Een strategie niet gehinderd door visie maar enkel gebaseerd op boekhoudkundige overwegingen. Koud saneren.

Als steunpunt voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk, staat SoCiuS in voor de praktijkondersteuning, -ontwikkeling en zichtbaarheid van het werkveld.

Vanuit deze opdracht stelt SoCiuS zich ernstige vragen bij de impact van de voorliggende besparingsmaatregelen op het werkveld en de samenleving. Niet enkel rijzen er vragen met betrekking tot de tewerkstelling bij heel wat organisaties, bij sommige onder hen staat ondertussen het water tot boven de lippen en komt hun voortbestaan zelf op de helling te staan.

Sinds 2009 werkt de Vlaamse Regering aan de uitvoering van het project Vlaanderen in Actie (ViA). Dat project wil van Vlaanderen binnen het komende decennium een economisch duurzame en sociaal warme samenleving maken.

Met de voorliggende besparingsmaatregelen haalt minister Schauvliege enkele van de voornaamste bouwstenen van deze sociaal warme samenleving onderuit.

Niet alleen worden de ontwikkelingskansen van de sociaal-culturele volwassenensector gefnuikt; de ontegensprekelijke meerwaarde die de sector levert aan de samenleving wordt hiermee gehypothekeerd.

De huidige financiële crisis dwingt iedereen op zoek te gaan naar solidaire, billijke en duurzame oplossingen. De Vlaamse sociaal-culturele volwassenensector, incluis het steunpunt, beseft ten volle deze dans niet te kunnen ontspringen. Met de omvang en de wijze waarop de hakbijl nu wordt gehanteerd, geeft deze Vlaamse Regering geen geloofwaardige invulling aan de basis van haar eigen regeerakkoord.

EINDE PERSBERICHT

Contact
Fred Dhont, directeur SoCiuS, tel. 02 215 27 08
Max Frans, coördinator communicatie, tel.: 0472 70 16 79
SoCiuS, Steunpunt voor Sociaal-Cultureel Volwassenenwerk vzw, Gallaitstraat 86 bus 4, 1030 Brussel


Om u van deze nieuwsbrief af te melden bezoek deze link

Om uw voorkeuren te wijzigen bezoek deze link
Stuur een bericht door aan iemand deze link

Powered by PHPlist2.10.9, © tincan ltd

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Luister naar mijn woorden, kijk niet naar mijn daden

Topsport in Zuid-West-Vlaanderen

Ingediend op juli 20th, 2010 door bartcaron

Vier Zuid-West-Vlaamse politici schoven de partijgrenzen opzij en zetten de schouders onder een gemeenschappelijk project.

Uittredend federaal minister Vincent Van Quickenborne en de Vlaamse Parlementsleden Ulla Werbrouck, Carl Decaluwe en Bart Caron werkten een plan uit om van onze regio een topsportregio te maken.
Lees de volledige nota op 20100705_topsport_LR.pdf of de samenvatting op http://bartcaron.local/kortrijk-en-regio/

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Topsport in Zuid-West-Vlaanderen

Respijt voor de VRT biedt kansen

Ingediend op juni 29th, 2010 door bartcaron

Het terugdraaien van de opgelegde besparingen van 65 miljoen euro met 4,9 miljoen euro is een alvast een wijze beslissing van mediaminister Ingrid Lieten. Ze laat de mogelijkheid om eind 2011 tot 5 miljoen euro in het rood te gaan. De opgelegde besparingen waren immers zeer fors, veel forser dan bij andere Vlaamse instellingen.
Het is alvast een goede zaak dat er minder op het aanbod zal moeten bespaard worden dan oorspronkelijk gepland. En ook al zullen er 219 personeelsleden moeten afvloeien, toch wordt de VRT niet volledig doodgeknepen. Op deze wijze worden er toch 60 jobs gered. De vakbonden van de openbare oproep kunnen zich vinden in de toegiften van minister Lieten. Ook Bart Caron, Vlaams Parlementslid voor Groen!, is gematigd positief over het uiteindelijke meerjarenplan van de VRT.
Bart Caron ziet zelfs mooie kansen in het vertraagde besparingsplan: “Doordat de VRT in 2011 nog niet schuldenvrij hoeft te zijn, geven wij onszelf als overheid extra tijd om een grondig debat te voeren over de nieuwe beheersovereenkomst en het takenpakket van de openbare omroep.”
De grote kritiek die Groen! in het verleden immers had op de plannen van minister Lieten, luidde dat de besparingen blind en met de botte bijl werden doorgevoerd. Het snoeiwerk moest gebeuren zonder dat er duidelijkheid was over wat het uiteindelijke doel ervan was.
Dat er kan bespaard worden bij de VRT, wordt door niemand betwist. Er heeft echter niemand baat bij om te besparen, zonder dat men weet welke diensten op termijn kunnen afgestoten worden of wat juist de core-business van de VRT zal blijven .

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Respijt voor de VRT biedt kansen

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie