bartcaron.be

Vlaamse regering wijzigt prioriteiten FOCI

Ingediend op april 3rd, 2017 door bartcaron

Er bestaat in Vlaanderen een Fonds voor Culturele Infrastructuur, het FoCI. Het fonds verleent investeringssubsidiestreedt op als bouwheer voor de eigen accommodaties van de Vlaamse Gemeenschap en doet het eigenaarsonderhoud ervan. Om de vijf jaar worden de prioriteiten ervan bijgesteld. Voor de volgende periode van vijf jaar (2017 – 2021) geeft de Vlaamse Regering prioriteit aan het automatiseren van theatertrekken, de toegankelijkheid van culturele infrastructuur en het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur. Met dat laatste punt gaat de regering in op onze vraag.

Een beetje meer toelichting.
De theatertrekken. Nog lang niet alle theatertrekken voldoen aan de Europese richtlijn m.b.t. het heffen van zware lasten. Deze oude prioriteit wordt verlengd maar ook versoepeld. De criteria zijn zo aangepast dat theaters met 20 theatertrekken in aanmerking komen. Gesubsidieerde kunsten- en cultuurorganisaties met een bovenlokale werking kunnen een aanvraag indienen.
De tweede prioriteit is nieuw, nl de toegankelijkheid van culturele infrastructuur. De veiligheid en toegankelijkheid van de culturele infrastructuur zijn vaak onvoldoende. De bedoeling is dat iedereen ze op een gelijkwaardige en onafhankelijke manier kan bereiken, betreden, gebruiken en begrijpen. Voor minder mobiele mensen is dat goed nieuws.
De derde prioriteit is het energiezuiniger maken van culturele infrastructuur. Die volgt een resolutie van het Vlaams parlement. Het gaat om het verminderen van het gebruik van fossiele brandstoffen in de werking van de culturele infrastructuur en het energiezuiniger maken van de culturele infrastructuur. Goed dat de Vlaamse Regering de tekst van het Klimaatakkoord van Parijs onderschrijft. De uitstoot van de broeikasgassen moet tegen 2050 verminderen met 80 tot 95% in vergelijking met 1990. Als eerste tussenstap moet de Europese uitstoot tegen 2030 verminderd worden met minstens 40% ten opzichte van 1990. Via dit reglement van FoCI moeten de noodzakelijke energiebesparende maatregelen sneller kunnen gebeuren.

Er wordt eveneens een subsidie toegekend aan Pulse Transitienetwerk voor de sensibilisering van de cultuursector: ‘Cultuur als motor voor transitie’. Goed zo.
En tenslotte wordt de administratieve procedure vereenvoudigd. De aanvragen zullen voortaan in 1 kalenderjaar worden afgehandeld.

Uit de vroegere prioriteiten verdwijnen er vier: cultureel erfgoeddepots en digitalisering van filmvertoners zijn quasi afgerond. Daarnaast verdwijnen de jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang en de kunstenwerkplaatsen.

Als het goed is zeggen we het ook. Nu dus.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse regering wijzigt prioriteiten FOCI

Zevekote is nu bekend, maar de risico’s van onze veeteelt nu eindelijk ook!

Ingediend op april 1st, 2017 door bartcaron

Zevekote toont dat de grote productie van mest, ten gevolge van de veel te grote vleesproductie, niet zonder risico’s is. Overdreven veel mest levert nog meer problemen naast lucht- en bodemvervuiling en waterverontreiniging. Als we niet meer vlees zouden fokken dan nodig, dan we opeten, zouden de risico’s alvast meer dan halveren. Mestverwerking is een fenomeen dat alleen kan bestaan als we teveel mest produceren. Bij een gezonde balans is er voldoende mest om vruchtbare akkers te hebben en zijn al die installaties, het drukke transport met mest en additieven als saltpeterzuur, de export… overbodig.
Het accident in Gistel (Zevekote) toont dat we hier grondig moeten bijsturen. Zoals iemand berichtte: “Calamiteit Zevekote laat zien dat er geëxperimenteerd wordt met gezondheid van de omgeving. Mestverwerking is steeds vaker biochemie. Moet naar industrie-terrein van hoge categorie. Of liever nog: verbod, en extensivering veehouderij.”

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Zevekote is nu bekend, maar de risico’s van onze veeteelt nu eindelijk ook!

Cultureel Erfgoed, of hoe een nieuw decreet niet noodzakelijk perspectief biedt

Ingediend op februari 24th, 2017 door bartcaron

Vandaag bekrachtigde de Vlaamse regering het nieuwe decreet voor het cultureel erfgoed. Enthousiast ben ik er niet over. Ik legde tijdens de bespreking in plenaire zitting uit waarom. Je kan mijn tussenkomst bekijken op de video hieronder. Enkele fragmenten daaruit kan je hieronder lezen.

Het is wat je zou kunnen noemen een sectorafbakenend decreet. Dat is ingegeven door een financiële beheersingslogica. Er zijn blijkbaar de komende jaren niet veel middelen voor cultuur en alvast niet voor cultureel erfgoed. Daarom doet men de deuren zoveel mogelijk dicht. Men bouwt hekken en muren rond het veld. Het zal nog heel veel jaren duren vooraleer we nog een stap vooruit kunnen zetten. Dat is jammer. Dat afbakenende komt onder meer tot uiting in het feit dat alleen organisaties die een cultureelerfgoedwerking als hoofdopdracht hebben hier tot een erkenning/subsidiëring kunnen evolueren. Voor alle andere cultureelerfgoedwerkingen, die ingebed zijn in een gemeente is er wel een zekere ruimte. Maar met de kunstensector, of met de academische wereld waar bijvoorbeeld heel veel kunsthistorisch onderzoek gebeurt, worden geen bruggen geslagen. Meer zelfs, ze krijgen niet alleen geen toegang tot het decreet in de structurele meerjarige subsidies, ze krijgen zelfs geen toegang tot de projectsubsidies. (…) (meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Cultureel Erfgoed, of hoe een nieuw decreet niet noodzakelijk perspectief biedt

De achterkamertjes van de landbouwpolitiek

Ingediend op februari 8th, 2017 door bartcaron

Een merkwaardig incident in de commissie Landbouw, deze ochtend. In de hoofdrol de Boerenbond en minister Schauvliege, alhoewel….
Even situeren. Één van de vragen ging over de problemen van landbouwers die kippen houden met vrije uitloop. Die eieren zijn beter, en dus een beetje duurder. Maar ze moeten binnen blijven, ophokplicht, als gevolg van de vogelgriep, nu al meer dan 12 weken. Daardoor moeten ze hun eieren in een lagere categorie verkopen waardoor ze veel verlies dreigen te lijden. Daar kwamen verschillende collega-parlementsleden de voorbije weken al voor tussen, omdat ze bekommerd zijn om de leefbaarheid van die sector. Dat siert hen toch?
Maar dat vindt de Boerenbond helemaal niet oké. Die kiest liever achterkamertjespolitiek met vriendjes. Ten bewijze, dit fragment uit een brief van een adviseur van de Boerenbond aan de sectorvakgroep, een brief die bij verschillende collega’s terechtkwam:
We zouden dit pragmatisch met Vlaanderen opgelost hebben, maar Vlaanderen geeft aan dat dit nu niet meer kan gezien het dossier op de politieke agenda is gezet door de parlementaire vraag van Franschesco Vanderjeugd ( VLD) en Engelbosch ( NVA). Daarmee hebben ze het dossier in de aandacht geplaatst van de politiek en verliezen we de mogelijkheid om het stil op te lossen. Het is spijtig dat dit dossiers daar op tafel werd gebracht, gezien dit een Europese regelgeving is. Vlaanderen kan dit niet veranderen… De consument lag daar trouwen ook niet van wakker.” Foto van de brief hierbij.

Vlaanderen, dat is minister Schauvliege en haar diensten. De minister verklaarde hier niets van af te weten…. Vreemd. Daarnaast, de pers had al ruim aandacht besteed aan de problematiek. Zo stil was het al lang niet meer…. (meer…)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor De achterkamertjes van de landbouwpolitiek

De Boerenbond kiest zijn vrienden zelf

Ingediend op januari 20th, 2017 door bartcaron

Dit is een knipsel uit ‘Boer en Tuinder’ van deze week. Het beroemde weekblad pakt deze week over meerdere bladzijden uit met reportages over de land- en tuinbouwbeurs Agriflanders. Logisch dat het eigen blad bericht over een eigen organisatie van de Boerenbond.

Veel foto’s met vooral bevriende gasten en landbouwdieren. Enige selectiviteit is deze club niet vreemd. Dit moge een voorbeeldje zijn. Ook de landbouwcommissie van het Vlaams parlement, waar ik deel van uitmaak, ging op bezoek naar deze interessante beurs. Dat staat trouwens in dit knipsel. Maar opgelet, dit zijn geen foto’s van de commissie, maar enkel van CD&V-parlementairen. De partij huurde tenslotte een stand af.
De andere leden van de landbouwcommissie ontbreken op de foto, al waren ze er wel…

Verdorie, mijn grote politieke ideaal, ooit eens op een foto te prijken in Boer en Tuinder, is me weer niet gelukt. 🙂 Gelukkig misschien.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor De Boerenbond kiest zijn vrienden zelf

Projectsubsidies Kunsten – méér dan inhaalbeweging voor Limburg

Ingediend op januari 16th, 2017 door bartcaron

De projectsubsidies, eerste ronde 2017, zijn een merkwaardig amalgaam. De minister hanteerde een aantal principes. Die vind je op zijn website. Voor de eerste ronde werden er in totaal 295 dossiers ingediend. De totale som van de gevraagde subsidiebedragen overschreed net 13 miljoen euro. 13 initiatieven krijgen subsidies voor in totaal 3.958.800 euro.

De minister heeft de adviezen gevolgd voor alle projecten en beurzen voor individuele kunstenaars met een artistieke beoordeling “zeer goed” en een zakelijke beoordeling “zeer goed”, “goed” of “voldoende” een subsidie toe te kennen. Ze ontvangen het door de beoordelingscommissies werd vooropgesteld.
Ook alle (kortlopende en meerjarige) beurzen met een artistieke beoordeling “goed” krijgen een subsidie ter hoogte van het geadviseerde bedrag.
Er is daardoor goed nieuws voor o.a. 4 Hoog, Rataplan, Muziekdroom en ’t Ey.

Tot hier geen problemen. Maar dan komt het. De minister week ook af van de adviezen ‘om het kunstenlandschap verder te verfijnen’. Hij viste een aantal projecten en beurzen op die niet aan bovenstaande criteria voldoen. Het gaat om één extra muziekclub, vijf initiatieven voor kwetsbare groepen en Limburgse organisaties, waaronder 8 individuele kunstenaars en werkingen.
De minister probeert de achterstand in Limburg weg te werken, in afwachting van een Cultuurplan Limburg. (meer…)

Ingediend onder geen categorie 1 reactie

Mijn antwoorden op de eindejaarsvraagjes

Ingediend op december 29th, 2016 door bartcaron

Nog te verschijnen in het kunsttijdschrift Vlaanderen

Wat was uw meest memorabele kunstmoment van het afgelopen jaar?
Er waren er vier vorig jaar.
Het concert van de Israëlisch/Amerikaanse contrabassist Avishai Cohen met zijn trio en de Brussels Philharmonic in de Bijloke in Gent. Of hoe jazz, klassieke muziek en folk in elkaar overvloeien, gebracht door een begenadigd en charismatisch podiumpersoonlijkheid
De tentoonstelling van Jheronimus Bosch in zijn thuisstad. Commentaar overbodig.
De voorstelling van de Australische Gravity & Other Myths ‘A Simple Space’ op het circusfestival Perplx in Kortrijk-Marke. Adembenemende, hedendaagse, ontroerende voorstelling door zeven acrobaten die de wetten van de zwaartekracht uitdagen.
Het concert van Blindman & Collegium Vocale tijdens het Festival van Vlaanderen Kortrijk, of hoe de mix van oude en hedendaagse muziek een hemels effect veroorzaakt in je ziel.

Welk boek, kunstwerk, film, bouwwerk… moeten onze lezers volgens u gezien hebben?
Woon een concert bij van de Zwitserse violiste Amandine Beyer, vooral als ze de Sonates en Partita’s van Bach, geschreven voor voor solo viool, speelt
Lees het werk van Georges Simenon, begenadigd verteller van wie de psychologische romans tijdloos zijn.
Ga kijken naar de Abdij van Fontenay, in de Bourgogne, gesticht door Sint-Bernardus van Clairvaux, vooral de Romaanse abdijkerk uit de 12de eeuw. Werelderfgoed, indrukwekkend door haar eenvoud en helderheid.

Naar wat kijkt u uit in dit komende jaar?
Ik kijk uit naar Dansand van het kunstencentrum KAAP, meer bepaald bij Vrijstaat O, op het strand van Oostende, hedendaagse dans van topniveau. (meer…)

Ingediend onder geen categorie, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Mijn antwoorden op de eindejaarsvraagjes

Interview in UT. cultuurblad voor de Westhoek

Ingediend op februari 26th, 2012 door bartcaron

“Ook als ik maar 5 mensen weet te overtuigen, acht ik mijn missie geslaagd!”
Interview naar aanleiding van mijn boek. Te lezen op http://www.utmagazine.be/?p=378

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Interview in UT. cultuurblad voor de Westhoek

Vlaamse regering verknoeide Brugse voetbalambities

Ingediend op oktober 20th, 2011 door bartcaron

Het is eigenlijk simpel: Mits de nodige openheid van geest en overleg met alle betrokken partijen, zou Club Brugge vandaag al in een vernieuwd stadion kunnen spelen, of zelfs in een nieuw stadion. De Vlaamse regering heeft geknoeid in dit dossier, en geen klein beetje. Ook de verdere industriële ontwikkeling van het Brugse zou niet vertraagd zijn. De schorsing van het deelgebied Spie en Blankenbergsesteenweg is ook een rechtstreeks gevolg van het amateurisme van de Vlaamse regering en Resoc.
Dat is de feitelijke conclusie uit de uitspraak van de Raad van State inzake het GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge, meer bepaald het deelgebied Chartreuse.

Net door het ontbreken van een deugdelijke motivatie voor die ene locatie heeft de Raad van State nu de beslissing van de Vlaamse Regering geschorst. Noem het maar het halsstarrig en eenzijdig vasthouden aan de optie Chartreuse.

“Ik ben ervan overtuigd dat Club Brugge nood heeft aan en recht heeft op een eigentijdser en groter stadion, maar niet ten koste van de leefbaarheid in de groene zuidrand van de stad. Ik betreur dan ook dat het stadiondossier nu wederom op de lange baan geschoven wordt, net door de koppigheid van de Vlaamse Regering, die blind blijft voor de alternatieve locaties of de mogelijke modernisering van het Jan Breydelstadion”, aldus Bart Caron, Vlaams parlementslid van Groen!.

De klagende partijen krijgen steevast de zwartepiet doorgeschoven wanneer Club Brugge zijn stadionplannen andermaal moet opbergen, zelfs nu de Raad van State heeft geoordeeld dat de klachten zeer terecht waren. “De uitspraak van vorige week is echter geen bevestiging van een NIMBY-klacht, het is een duidelijk terugfluiten van een overheid die op eigengereide en blinde manier zijn wil doordrukt en niet openstaat voor alternatieven”, aldus Sammy Roelant, voorzitter van Groen! Brugge.

Het is merkwaardig dat de Vlaamse regering bij monde van minister maar ook ex-VOKAbaas Philippe Muyters het huidige project op de Chartreuse blijft verdedigen. “Daaraan zie je waar deze Vlaamse regering haar prioriteiten legt,” aldus Bart Caron, “en dat is zeker niet de zorg voor natuur en open ruimte, en evenmin de leefbaarheid van de kleinhandel in het stadscentrum”.

Muyters wil de uitspraak van de Raad van State pareren door de keuze voor de Chartreuse beter te motiveren. Dat is echter een hopeloze zaak, gelet op het Milieu-effecten-rapport dat heel duidelijk de Chartreuse als de minst geschikte locatie beoordeelde. De kans dat hij het vooralsnog wint, is haast onbestaande, tenzij hij de rechtsregels met twee benen vooruit tackelt. Maar daar krijgt hij in het voetbal een rode kaart en een lange schorsing voor.

“Niet enkel zorgt die beslissing voor een verdere vertraging in het stadiondossier, maar bovendien houdt Muyters zo de ontwikkeling tegen van bedrijvenzones in de Spie en langs de Blankenbergsesteenweg. Vreemd dat Voka klaagt over de Raad van State maar niet over haar eigen minister, die nochtans, door te beslissen pro Jan Breydel, direct de schorsingen voor de bedrijventerreinen zou kunnen opheffen. ”, aldus Sammy Roelant.

Trouwens, niet enkel de Vlaamse regering heeft hier boter op het hoofd. Het was burgemeester Moenaert die indertijd in de gemeenteraad onverwacht en onvoorbereid de piste Chartreuse lanceerde. Het was Resoc, onder deputé Dirk De Fauw, dat het project concreet uitwerkte. Die uitwerking was ondermaats, en kreeg vernietigende kritiek op het vlak van mobiliteit, financiële onderbouw en de watertoets. Nu verrast zijn, en de zwarte Piet enkel doorschuiven naar de Vlaamse regering is hypocriet en een onderschatting van het geheugen en beoordelingsvermogen van de burger.

Bart Caron en Sammy Roelant
resp. Vlaams parlementslid en Groen!-voorzitter van Brugge
en supporters van Club Brugge

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse regering verknoeide Brugse voetbalambities

Kerntransport, nee bedankt!

Ingediend op oktober 11th, 2011 door bartcaron

Straks rijdt er andermaal een hoogradioactieve trein door (West-)Vlaanderen. De trein vervoert Nederlands kernafval naar de opwerkingsfabriek in het Franse La Hague. “Compleet onverantwoord” vindt Groen! West-Vlaanderen.

Het geplande transport is gehuld in een waas van geheimzinnigheid. Om de veiligheid te garanderen, uiteraard, maar natuurlijk ook om het protest niet georganiseerd te krijgen. “Pijnlijk neveneffect is dan wel dat zelfs de burgemeesters die persoonlijk borg staan voor de veiligheid van hun onderdanen, van toeten noch blazen weten,” stelt Vlaams Parlementslid Bart Caron vast.
Groen! ondersteunt dan ook de tientallen burgemeesters die officieel geprotesteerd hebben bij minister Turtelboom en het niet langer pikken dat dergelijke transporten hen door de strot worden geduwd.

Mocht er een incident gebeuren…
Maar nee, incidenten zijn uitgesloten, volgens de kernlobby. Hiermee zijn zij de enigen die nog geloven in de mythe van veilige kernenergie.

Nochtans, de feiten zijn wat ze zijn: Er komt een zoveelste transport van hoogradioactieve brandstofstaven met een stralingsgraad die overeenkomt met de straling die vrijkwam bij de kernramp in Tsjernobyl. Dit transport doorkruist wellicht ook het zuiden van onze provincie: Harelbeke, Kortrijk, Menen. Een gebied dat pakken dichter bevolkt is dan het Oekraïense platteland.

“Dat de Nederlandse regering blijft kiezen voor kernenergie, een energiebron van het verleden, is betreurenswaardig,” meent Kamerlid Wouter De Vriendt, “maar Vlaanderen dan ook nog eens opzadelen met zulke smerige transporten is ronduit ongehoord.” “En dan te weten dat een dergelijk transport doorheen dichtbevolkt gebied in Nederland niet eens vergund zou kunnen geraken,” vult provinciaal Groen!-voorzitter Mike Van Acoleyen aan.

Groen! pleit ervoor dat de toekomstige federale regering korte metten maakt met deze transporten. We willen meer treinen, stiptere treinen, maar nooit meer kerntreinen.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Kerntransport, nee bedankt!

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie