bartcaron.be

Respijt voor de VRT biedt kansen

Ingediend op juni 29th, 2010 door bartcaron

Het terugdraaien van de opgelegde besparingen van 65 miljoen euro met 4,9 miljoen euro is een alvast een wijze beslissing van mediaminister Ingrid Lieten. Ze laat de mogelijkheid om eind 2011 tot 5 miljoen euro in het rood te gaan. De opgelegde besparingen waren immers zeer fors, veel forser dan bij andere Vlaamse instellingen.
Het is alvast een goede zaak dat er minder op het aanbod zal moeten bespaard worden dan oorspronkelijk gepland. En ook al zullen er 219 personeelsleden moeten afvloeien, toch wordt de VRT niet volledig doodgeknepen. Op deze wijze worden er toch 60 jobs gered. De vakbonden van de openbare oproep kunnen zich vinden in de toegiften van minister Lieten. Ook Bart Caron, Vlaams Parlementslid voor Groen!, is gematigd positief over het uiteindelijke meerjarenplan van de VRT.
Bart Caron ziet zelfs mooie kansen in het vertraagde besparingsplan: “Doordat de VRT in 2011 nog niet schuldenvrij hoeft te zijn, geven wij onszelf als overheid extra tijd om een grondig debat te voeren over de nieuwe beheersovereenkomst en het takenpakket van de openbare omroep.”
De grote kritiek die Groen! in het verleden immers had op de plannen van minister Lieten, luidde dat de besparingen blind en met de botte bijl werden doorgevoerd. Het snoeiwerk moest gebeuren zonder dat er duidelijkheid was over wat het uiteindelijke doel ervan was.
Dat er kan bespaard worden bij de VRT, wordt door niemand betwist. Er heeft echter niemand baat bij om te besparen, zonder dat men weet welke diensten op termijn kunnen afgestoten worden of wat juist de core-business van de VRT zal blijven .

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Respijt voor de VRT biedt kansen

Betaalt de cultuursector de Vlaamse tekorten?

Ingediend op mei 15th, 2010 door bartcaron

Cultuurminister Joke Schauvliege heeft alle (nog niet toegekende) projectsubsidies in Cultuur geschrapt. In je beleidsnota beloven dat je de projectsubsidies wil verhogen, maar in de praktijk net het tegenovergestelde doen, kan alleen als ‘schijnheiligheid’ betiteld worden.

Vlaams parlementslid Bart Caron: “Haar grove bijl doorklieft alle evolutie en vernieuwing. De tijdelijke en jaarwerkingen worden getroffen. Tientallen organisaties zijn ontgoocheld. Projectaanvragen die betrekking hebben op de tweede jaarhelft en daardoor later moeten worden ingediend, krijgen niet de minste kans meer. Zowel in erfgoed, de kunsten, circus, infrastructuur enz. Een besparing van 4,4 miljoen euro in de cultuurbudgetten is fors. Cultuur betaalt de rekening van het Vlaamse begrotingstekort.

Voor het internationaal cultuurbeleid is de besparingsronde van Schauvliege ronduit dramatisch omdat het budget bij het begin van het jaar al op een vierde werd teruggebracht. En dan is er ook nog sprake van een blokkering van de middelen voor de kunstcollectie van de Vlaamse Gemeenschap, het Topstukkenfonds, de ondersteuning van popmuziek in het buitenland en een deel van de middelen voor de cultuurindustrie.

Een navraag op het kabinet leert ons dat dit lijstje bij wijze van ‘inschatting’ werd opgemaakt maar nog niet definitief is. De beslissing is ook onduidelijk: worden lopende projectrondes waarvan de advisering rond is, maar die de minister nog moet beslissen, stilgezet en kunnen de aanvragers naar de subsidies fluiten? Het kabinet lost geen woord.

Kortom, met deze Vlaamse regering moet de cultuursector op haar hoede zijn. Dat er niet meteen van groei sprake zou zijn, was al heel snel duidelijk, maar dat er her en der zou worden weggeknipt zonder duidelijke leidraad noch visie,  is erg bedreigend voor de kwetsbare cultuursector. Nu gaat er nog eens 4,4 miljoen euro af en dat van een sector die al heel wat klappen heeft mogen incasseren,” aldus Bart Caron.

Groen! roept minister van Cultuur Schauvliege op het lijstje van budgettaire blokkeringen dat nog niet definitief zou zijn, te herzien. Organisaties die door deze maatregelen ernstig bedreigd zouden worden in hun voortbestaan, of essentiële vernieuwingen in sommige deelsectoren die stil zouden vallen, moeten gespaard worden. Het is ook aan de minister om op de ministerraad haar collega’s ervan te overtuigen, dat een tweede besparingsronde in de cultuursector onaanvaardbaar is.

Bart Caron
Vlaams volksvertegenwoordiger (Groen!)
0477 49 58 10

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Betaalt de cultuursector de Vlaamse tekorten?

Vrijwillige fusies gemeenten? Bourgeois wil walvis vangen met karperhaak

Ingediend op mei 1st, 2010 door bartcaron

De Vlaamse regering heeft beslist dat gemeenten die vrijwillig fuseren voortaan een extra financiële bonus krijgen, die kan variëren tussen 500.000 euro en 1,5 miljoen euro. Met de bonus wil die fusies stimuleren.

Groen! vindt het goed dat de Vlaamse regering vrijwillige fusies van gemeenten aanmoedigt. “Maar dan moet ze dat ook ernstig doen. Deze fusiebonus is ronduit belachelijk. Het is alsof je gaat vissen op walvis met een vislijn en een haakje waar je normaal karper mee vist,” aldus Vlaams parlementslid Bart Caron. Het is dan ook te verwachten dat de effecten van operatie minimaal tot verwaarloosbaar zullen zijn.

Om te beginnen vertrekt de regering vanuit de kleinste gemeente. De helft van het bedrag van het gemeentefonds dat die gemeente ontvangt is het vertrekpunt. Het bedrag is dus heel klein. Daarnaast is het systeem uitdovend, begrijpelijk, maar na één jaar wordt het bedrag al gereduceerd tot 25% en na drie jaar tot 25%. Na zes jaar is het afgelopen.

Bekijk het even in verhouding tot de budgetten van de Vlaamse gemeenten.

Als bijvoorbeeld een kleine gemeente van 5.000 inwoners fuseert met een grotere, dan komt daar de minimale bonus van 500.000 euro voor op tafel. Zo’n gemeente heeft meestal zelf een budget (in gewone dienst) van 5,5 miljoen euro.
Neem een gemeente van 10.000 inwoners, dan komt daar ook 500.000 euro per jaar bij. Zo’n kleine gemeente heeft zelf een jaarbudget van grosso modo 10 miljoen euro.
Bij een gemeenten van 20.000 inwoners die fuseert met een grotere dan zal dat tussen 500.000 en 800.000 euro per jaar zijn terwijl zo’n gemeenten een jaarbudget heeft van ongeveer 20 miljoen euro.

De stimulus van de Vlaamse regering is dus erg klein. Bij de fusie van een heel kleine gemeente is de ‘opbrengst’ het gunstigste. Hoe dan ook de financiële bonus varieert tussen 9 procent van het jaarbudget van de kleinste gemeenten, 4 of zelfs maar 2,5 procent voor iets grotere gemeenten.

Als je uitgaat van de grootste gemeente, dan zullen die wel nog eens nadenken vooraleer ze in zo’n fusie-operatie stappen. Als de grootste gemeente bijv. 30.000 inwoners heeft dan is de bonus vaak niet meer dan 1 procent van het eigen jaarbudget dat rond de 40 miljoen euro draait. Een bonus van 500.000 euro is dan erg beperkt. is het sop de kool waard? In verhouding tot de dotatie uit de fondsen (grotendeels het Gemeentefonds) is dat even verwaarloosbaar. Zo’n gemeenten krijgt daar tussen de 6 en 7 miljoen euro uit. De dotatiestijging is dus erg beperkt.

Niettemin staat Groen! achter de optie om te komen tot vrijwillige fusies van gemeenten, maar de stimulus moet krachtig zijn. En ook rekening houden met specifieke kenmerken van de fuserende gemeenten. In een ruraal gebied als de Westhoek, waar de bevolkingsdichtheid heel laag is, en uiteraard ook belastingsontvangsten, maar de kosten voor wegen, voor gemeentelijke diensten, voor sociaal beleid e.d. heel hoog zijn, moeten er andere stimuli worden gegeven. De bedragen moeten zeker daar fors hoger zijn, als de regering rekening wil houden met de gebiedskenmerken.

Geert Bourgeois zegt dat hij voor krachtige gemeenten gaat. Maar “Ik heb eerder de indruk dat hier een schijnoperatie wordt uitgevoerd waarbij gemeenten niet echt worden geholpen om hun bevoegdheden op een efficiënte en doeltreffende manier uit te oefenen”.

Dat niet elke kleine gemeente is in staat om dezelfde brede waaier van diensten aan te bieden is duidelijk, maar om te komen tot een bundeling van middelen, personeel, capaciteit en competentie om een betere en efficiëntere dienstverlening aanbieden, zal er veel meer nodig zijn.

Groen! zal het fusiedecreet dat de minister zal indienen in het parlement, kritisch bekijken en amenderen.

Bart Caron
Vlaams volksvertegenwoordiger

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Vrijwillige fusies gemeenten? Bourgeois wil walvis vangen met karperhaak

Ryanair in Oostende? Amateurisme en geheimzinnigheid troef!

Ingediend op maart 19th, 2010 door bartcaron

Groen! is niet tegen de komst van Ryanair naar Oostende. Maar de partij heeft wel grote vragen bij de aanpak en de grote staatssteun. De twijfels verdwenen niet na de ondervraging van minister Hilde Crevits door Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Caron.

“Het dossier van Ryanair in Oostende rammelt langs alle kanten. Vooral de al te doorzichtige constructie waarbij overheidsgeld uit diverse bronnen wordt versluisd naar Ryanair toont de haast en het amateurisme waarmee dit dossier is samengesteld”, stelt Caron vast.

Ryanair wil wel vliegen vanop Oostende, maar de Vlaamse belastingsbetaler moet opdraaien voor de kosten van afhandeling en een vrijstelling geven van passagierstaksen en van opstijg- en landingsvergoedingen. Daarmee wordt Ryanair zwaar bevoordeeld ten opzichte van andere maatschappijen die vanuit Oostende vliegen. De andere (Belgische) maatschappijen die vanuit Oostende vliegen, Brussels Airlines, JetairFly en Thomas Cook Airlines zijn boos dat Brugge en West-Vlaanderen geld op tafel leggen om de comeback van Ryanair naar Oostende te helpen realiseren.

De ministers Bourgeois en Crevits verklaarden woensdag en donderdag achtereenvolgens dat het ‘afgedrukte document’ met de kostenberekening, dat eerder uitlekte in de pers, voor hen ‘geen status’ heeft. Begrijp: ze voelen er zich niet door gebonden. Het stak echter wel in het dossier zoals het op de Brugse gemeenteraad is voorgelegd. In dat geval rijzen er twijfels over de rechtsgeldigheid van de Brugse beslissing. Ook de vzw Toerisme Oostende moest haastig instemmen met de oprichting van en de toetreding tot de vzw. Daarenboven gebeurde dat alles in een waas van geheimzinnigheid.
Ondertussen blijkt ook dat de toetreding van de Provincie West-Vlaanderen tot de vzw niet correct is verlopen. De Provincieraad moet dit vooralsnog goedkeuren.

De Europese Unie laat een ‘aanloopbijdrage’ toe, dat is een beperkte steunmaatregel die voor maximum drie jaar mag en degressief moet zijn. Geen probleem? De vrijstelling van opstijg- en landingsvergoedingen is toegelaten, dat is 69.120 euro per jaar. Deze steunmaatregel is toegelaten voor max 3 jaar.
Daarnaast wordt er per luchtlijn 163.584 (in 2010), 122.688 (in 2011) en 81.792 (in 2012) steun verstrekt via een doorbetaling aan Ryanair van de passagierstaks die op de luchthaven moet worden betaald. De daling van dit bedrag wordt in 2011 en 2012 gecompenseerd door een verhoging van de bijdrages van Provincie, de steden en hun toerismediensten. Daarnaast wordt voor de lijn naar Malaga een bijdrage van de ministers Peeters, Bourgeois en Crevits verwacht. Het bedrag van Peeters is ook degressief maar wordt telkens gecompenseerd door bijdragen van de collega’s Crevits en Bourgeois. Deze vorm van staatsteun is niet toegelaten op basis van de beslissing van de Europese Unie zoals vermeld in “N377/2009 – Aanloopbijdrage voor programma’s die de promotie en ontwikkeling van de Internationale Luchthaven Oostende-Brugge ten goede komen”.

“Dat is bedrog. Hier worden Europese regels omzeild. Dat zal wel blijken na de verplichte aanmelding bij de EU.”

En er is in dat document ook bepaald dat het totaal van de steunbedragen kan gebruikt worden om de opstartkosten te dekken. Onder meer de kosten van marketing en reclame en de installatiekosten voor het opstarten van de lijn. Voor elke route wordt steun toegekend a rato van maximum 50% van de subsidiabele kosten tijdens het eerste jaar, 30% het tweede jaar en 10% het derde jaar. Het blijkt volgens Bart Caron uit de tabellen dat de staatsteun veel meer bedraagt dan deze percentages.
Verder is bepaald dat de tijd gedurende dewelke een maatschappij een aanloopbijdrage krijgt, aanzienlijk korter dient te zijn dan de tijd gedurende welke zij zich ertoe verbindt haar activiteiten vanuit de betreffende luchthaven uit te oefenen. Ryanair moet dit aantonen aan de hand van een businessplan. Dit betekent dat Ryanair langer actief moet zijn dat de periode dat ze steun krijgt. Op de vraag of er garanties zijn voor tewerkstelling en voor een verblijf dat langer duurt dan enkele maanden – zoals vorige keer – kon de minister enkel antwoorden dat er nog geen overeenkomst is. Daarmee is meteen duidelijk dat die garanties niet gegeven zijn.

Ryanair heeft plat de bedoeling jaarlijks en per luchtlijn netto 382.420 euro te cashen. De mededeling dat de toeristische privésector hierin zou participeren, blijkt niet veel meer te zijn dan gebakken lucht: de vzw Hotels Brugge zal dit jaar voor 2.859 euro participeren. Dat is minder dan 1 procent van het nodige bedrag.

“Het is bon ton te kappen op de praktijken van de Waalse politieke partijen, op de schimmige wijze waarop zij de luchthaven van Charleroi en Ryanair bevoordelen, maar hoe dat nu in Oostende verloopt en wordt voorbereid, is geen haar beter.” besluit Bart Caron.

Bart Caron
Vlaams parlementslid Groen!

0477/49 58 10

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Ryanair in Oostende? Amateurisme en geheimzinnigheid troef!

Crevits op de rooster in (West-) Vlaams Parlement

Ingediend op maart 17th, 2010 door bartcaron

Donderdagnamiddag krijgt de commissie Openbare Werken en Mobiliteit van het Vlaams Parlement een West-Vlaams kleurtje.

Minister Hilde Crevits wordt er door 6 West-Vlaamse parlementsleden ondervraagd over het kustveiligheidspan.

Daarna voelt Bart Caron haar aan de tand over de komst van Ryanair naar Oostende en vooral de vele overheidsgelden die daarvoor op tafel moeten worden gelegd (of onder de tafel geschoven?).

Nadat de Franse Vendée vorige maand werd weggeveegd door Xynthia, bleek ook onze kust niet bestand tegen een dergelijke superstorm. De plannen zijn er; het geld niet. Nu willen enkele (bagger)bedrijven best wel een steentje en een grote schep zand bijdragen bij de uitvoering van de plannen, maar voor wat, hoort wat. Econoom Geert Noels lanceerde in dit debat zelfs al de term ‘strandheffing’. “Wanneer ik zoiets hoor, krijg ik kippenvel” zegt Bart Caron (Groen!). “De beveiliging van onze kust en de kustbevolking is een kerntaak van de Vlaamse Overheid. Men zou beter besparen op prestigeprojecten als de verbreding van het Schipdonkkanaal of de N8 (Ieper-Veurne).

En wat dan te denken van het cadeau met supergrote strik dat Ryanair toegeschoven krijgt? Alvorens de Ierse luchtvaartmaatschappij ook maar wou overwegen om Oostende te verbinden met Gerona en Malaga, moest er snel-snel en vooral in het grootste geheim een sponsorende vzw opgericht worden. West-Vlaams, Brugs en Oostends belastingsgeld vult zo de milde schenkingen van de Vlaamse regering aan.
Ik heb niets tegen Ryanair, noch tegen de uitbouw van de passagierstrafiek op de luchthaven van Oostende-Brugge,“ aldus Bart Caron, “maar dergelijke verholen overheidssteun aan privébedrijven is totaal ongepast.” Caron hoopt alvast dat minister Crevits hem klaar en duidelijk kan uitleggen waarom Ryanair deze steun wel zou verdienen en de andere maatschappijen niet. “Ik vraag vooral volledige openbaarheid over alle deals die de (West-)Vlaming zullen laten meebetalen aan de komst van Ryanair”.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Crevits op de rooster in (West-) Vlaams Parlement

Willem Vermandere 70

Ingediend op februari 26th, 2010 door bartcaron

Menen – Begin van de maand is Willem Vermandere 70 geworden, maar de bard staat dit jaar ook precies 40 jaar op de planken. Dat is in Menen gevierd met een huldeconcert. Met gastoptredens van ondermeer Jan De Wilde, Klaas Delrue van Yevgueni en Wannes Capelle van ’t Zesde Metaal.
En ikzelf op de contrabas.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Willem Vermandere 70

Brussel was toen nog een bruisende stad …

Ingediend op februari 3rd, 2010 door bartcaron

Stervende zwanen.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Brussel was toen nog een bruisende stad …

Groen! gaat voor meer windmolens in West-Vlaanderen

Ingediend op januari 1st, 2010 door bartcaron

Lees meer : Meer windmolens in W-Vl

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Groen! gaat voor meer windmolens in West-Vlaanderen

Windmolens in West-Vlaanderen: mag het ietsje meer zijn?

Ingediend op november 9th, 2009 door bartcaron

Groen! West-Vlaanderen roept op om de wind in onze provincie maximaal te benutten. Niet door lukraak windmolens te plaatsen. Maar door goed te onderzoeken waar er molens kunnen komen zonder hinder, en door deze plaatsen optimaal in te vullen. Het onrendabele vliegveld van Wevelgem: een geschikte plaats voor windmolens?

In onze provincie waait het meer dan elders in Vlaanderen. Het is dan ook logisch dat windturbines hier de beste vorm van herbruikbare energie zijn, en het meeste rendement geven. Er moeten er dan ook meer worden gebouwd, in versneld tempo.
“Her en der verrijzen er reeds windturbines,” aldus Bart Caron, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Groen!, “maar als ze slecht ingeplant zijn, veroorzaken ze soms geluidshinder of slagschaduw. Bovendien is er veel tegenstand bij aanvragen voor windmolens in mooie, unieke landschappen. En dat is meer dan begrijpelijk. Maar dat alles samen zorgt er voor dat het verzet vergroot en het draagvlak bij de mensen verkleint. Op het gevaar af dat verdere realisaties op de lange baan worden geschoven. Dat wil Groen! tegengaan.”
“We vinden dan ook dat het hoog tijd is om werk te maken van deskundig onderzoek naar geschikte plaatsen voor meerdere windmolens” vult Caron aan. Zo werkt het provinciebestuur momenteel aan concrete plannen binnen de huidige zoekzones.
Maar Groen! wil meer. Wij willen dat de hele provincie opnieuw onderzocht wordt op mogelijke locaties. Het huiswerk dient opnieuw gemaakt te worden. En aangezien we meer wind hebben dan andere provincies, moet West-Vlaanderen dan ook meer windenergie produceren dan ze zelf nodig heeft, zoals het provinciebestuur nu vooropstelt.

Wat zijn nu onze voorstellen voor bijkomende locaties?
We moeten de locaties waar nu windmolens staan en kunnen staan maximaal benutten.

Bijvoorbeeld:

  * Geen vier op het bedrijventerrein Evolis (langs de E17 in de regio Kortrijk), maar acht exemplaren (ook aan de overkant van de autosnelweg);
  * Geen twee aan het benzinestation langs de E403 in Oekene, maar zes;
  * Langs de vaart tussen Kachtem en Roeselare kunnen ook nog meerdere windmolens ingepland worden, die bovendien een heel stuk verder van de dorpskern gelegen zijn.

En waarom zelfs niet op het vliegveld van Wevelgem-Bissegem? Dit zou perfect plaats kunnen bieden aan meerdere hoge windturbines. Grotere windturbines mogen niet geplaatst worden waar ze storen voor het luchtverkeer en de bakens van een luchthaven.
“Het wordt tijd dat de betrokken gemeenten eens een kosten/baten analyse maken,” legt Mike Van Acoleyen, kersvers provinciaal voorzitter Groen! West-Vlaanderen, uit, “Waar hebben ze het meeste baat bij? Capaciteit voor groene stroom binnen de eigen gemeente en voor de eigen bevolking of een zwaar verlieslatende luchthaven overeind houden? Investeringen aantrekken in een toekomstgerichte en duurzame technologie of de nostalgie van een vliegveld kunstmatig in leven houden?”
Groen! wil dat letterlijk plaats gemaakt wordt voor een toekomstgerichte economische sector van de duurzame energie. Doordat de vliegtuigbakens ook verdwijnen kan in de ruime omgeving meer plaats voor windmolens gevonden worden, bijvoorbeeld aan de E403.

Maureen Lievyns en Marc Vanpaemel, provincieraadsleden voor Groen!,
Bart Caron, Vlaams volksvertegenwoordiger,
Mike Van Acoleyen, voorzitter Groen! West Vlaanderen,
Carlo Herpoel, secretaris Groen! West-Vlaanderen.

Contact:
Bart Caron: 0477 495810
Mike Van Acoleyen: 0472 609288

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Windmolens in West-Vlaanderen: mag het ietsje meer zijn?

Op de loop voor… 11.11.11? - Marke 11/11

Ingediend op november 1st, 2009 door bartcaron

imageIk loop zeker ook mee, met deze sponsorloop. Naar aanleiding van de 51ste “Cross van Marke” op woensdag 11 november is er opnieuw een sponsorloop t.v.v. 11.11.11.
Voor 2 euro zorgt u voor uw conditie én steunt u de mensen in het Zuiden, in hun strijd voor waardig werk. De cross is niet competitief en ideaal om met het hele gezin of vereniging deel te nemen.
Afstand is ongeveer 1km, 111m. en 11cm. (heb je hem?)
Ieder deelnemer krijgt een bedanking.
U hoeft niet vooraf in te schrijven. Start om 14.30u stipt op het Sportstadion, Olympiadeplein Marke. Een realisatie van: Atletiek Beweging Marke en Wereldwerkgroep-11.11.11 Marke
meer info: http://www.11.be/11/kortrijkmarke

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Op de loop voor… 11.11.11? - Marke 11/11

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie