bartcaron.be

Brussel was toen nog een bruisende stad …

Ingediend op februari 3rd, 2010 door bartcaron

Stervende zwanen.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Brussel was toen nog een bruisende stad …

Groen! gaat voor meer windmolens in West-Vlaanderen

Ingediend op januari 1st, 2010 door bartcaron

Lees meer : Meer windmolens in W-Vl

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Groen! gaat voor meer windmolens in West-Vlaanderen

Windmolens in West-Vlaanderen: mag het ietsje meer zijn?

Ingediend op november 9th, 2009 door bartcaron

Groen! West-Vlaanderen roept op om de wind in onze provincie maximaal te benutten. Niet door lukraak windmolens te plaatsen. Maar door goed te onderzoeken waar er molens kunnen komen zonder hinder, en door deze plaatsen optimaal in te vullen. Het onrendabele vliegveld van Wevelgem: een geschikte plaats voor windmolens?

In onze provincie waait het meer dan elders in Vlaanderen. Het is dan ook logisch dat windturbines hier de beste vorm van herbruikbare energie zijn, en het meeste rendement geven. Er moeten er dan ook meer worden gebouwd, in versneld tempo.
“Her en der verrijzen er reeds windturbines,” aldus Bart Caron, Vlaams volksvertegenwoordiger voor Groen!, “maar als ze slecht ingeplant zijn, veroorzaken ze soms geluidshinder of slagschaduw. Bovendien is er veel tegenstand bij aanvragen voor windmolens in mooie, unieke landschappen. En dat is meer dan begrijpelijk. Maar dat alles samen zorgt er voor dat het verzet vergroot en het draagvlak bij de mensen verkleint. Op het gevaar af dat verdere realisaties op de lange baan worden geschoven. Dat wil Groen! tegengaan.”
“We vinden dan ook dat het hoog tijd is om werk te maken van deskundig onderzoek naar geschikte plaatsen voor meerdere windmolens” vult Caron aan. Zo werkt het provinciebestuur momenteel aan concrete plannen binnen de huidige zoekzones.
Maar Groen! wil meer. Wij willen dat de hele provincie opnieuw onderzocht wordt op mogelijke locaties. Het huiswerk dient opnieuw gemaakt te worden. En aangezien we meer wind hebben dan andere provincies, moet West-Vlaanderen dan ook meer windenergie produceren dan ze zelf nodig heeft, zoals het provinciebestuur nu vooropstelt.

Wat zijn nu onze voorstellen voor bijkomende locaties?
We moeten de locaties waar nu windmolens staan en kunnen staan maximaal benutten.

Bijvoorbeeld:

  * Geen vier op het bedrijventerrein Evolis (langs de E17 in de regio Kortrijk), maar acht exemplaren (ook aan de overkant van de autosnelweg);
  * Geen twee aan het benzinestation langs de E403 in Oekene, maar zes;
  * Langs de vaart tussen Kachtem en Roeselare kunnen ook nog meerdere windmolens ingepland worden, die bovendien een heel stuk verder van de dorpskern gelegen zijn.

En waarom zelfs niet op het vliegveld van Wevelgem-Bissegem? Dit zou perfect plaats kunnen bieden aan meerdere hoge windturbines. Grotere windturbines mogen niet geplaatst worden waar ze storen voor het luchtverkeer en de bakens van een luchthaven.
“Het wordt tijd dat de betrokken gemeenten eens een kosten/baten analyse maken,” legt Mike Van Acoleyen, kersvers provinciaal voorzitter Groen! West-Vlaanderen, uit, “Waar hebben ze het meeste baat bij? Capaciteit voor groene stroom binnen de eigen gemeente en voor de eigen bevolking of een zwaar verlieslatende luchthaven overeind houden? Investeringen aantrekken in een toekomstgerichte en duurzame technologie of de nostalgie van een vliegveld kunstmatig in leven houden?”
Groen! wil dat letterlijk plaats gemaakt wordt voor een toekomstgerichte economische sector van de duurzame energie. Doordat de vliegtuigbakens ook verdwijnen kan in de ruime omgeving meer plaats voor windmolens gevonden worden, bijvoorbeeld aan de E403.

Maureen Lievyns en Marc Vanpaemel, provincieraadsleden voor Groen!,
Bart Caron, Vlaams volksvertegenwoordiger,
Mike Van Acoleyen, voorzitter Groen! West Vlaanderen,
Carlo Herpoel, secretaris Groen! West-Vlaanderen.

Contact:
Bart Caron: 0477 495810
Mike Van Acoleyen: 0472 609288

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Windmolens in West-Vlaanderen: mag het ietsje meer zijn?

Op de loop voor… 11.11.11? - Marke 11/11

Ingediend op november 1st, 2009 door bartcaron

imageIk loop zeker ook mee, met deze sponsorloop. Naar aanleiding van de 51ste “Cross van Marke” op woensdag 11 november is er opnieuw een sponsorloop t.v.v. 11.11.11.
Voor 2 euro zorgt u voor uw conditie én steunt u de mensen in het Zuiden, in hun strijd voor waardig werk. De cross is niet competitief en ideaal om met het hele gezin of vereniging deel te nemen.
Afstand is ongeveer 1km, 111m. en 11cm. (heb je hem?)
Ieder deelnemer krijgt een bedanking.
U hoeft niet vooraf in te schrijven. Start om 14.30u stipt op het Sportstadion, Olympiadeplein Marke. Een realisatie van: Atletiek Beweging Marke en Wereldwerkgroep-11.11.11 Marke
meer info: http://www.11.be/11/kortrijkmarke

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Op de loop voor… 11.11.11? - Marke 11/11

Stadion Club Brugge: Chartreuse even slechte keuze als Loppem, renoveer Jan Breydel!

Ingediend op oktober 31st, 2009 door bartcaron

Groen! betreurt de beslissing van de Vlaamse regering om het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge op de site Chartreuse in te planten. De keuze voor de site Chartreuse is niet beter dan die voor Loppem. Het zijn beide slechte tot zeer slechte oplossingen. Ze liggen trouwens vlak bij elkaar, gewoon aan de overkant van de baan. Het MER (mlieueffectenerapport) ondersteunt dit standpunt.

In het nieuwe plan voor de afbakening van het stedelijk gebied Brugge worden de kantoren van het Chartreusegebied samengevoegd met het nieuwe voetbalstadion van Club Brugge en de daar bijhorende winkels. Dit alles moet geïntegreerd worden in één zone voor stedelijke activiteiten met parkkarakter. Het milieueffectenrapport voor de afbakening van het stedelijk gebied stelt echter dat de combinatie van een voetbalstadion met winkels en een kantorenpark zal zorgen voor “niet te milderen significant negatieve effecten”….

En toch heeft de Vlaamse regering dat nu beslist. De plannen bevatten de mogelijk inplanting van “maximaal 300.000 vierkante meter kantoorruimte of 30.000 vierkante meter winkels of een combinatie van beide”. Omdat er toch veel vragen open blijven, zal een werkgroep van RESOC (Dirk De fauw) en de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV) nog een aantal zaken ophelderen.

Die aanpak bewijst dat de Vlaamse regering beseft dat ze zich op glad ijs begeeft. Natuurlijk is dat zo.  In het In het haalbaarheidsonderzoek voor de verbouwing van het Jan Breydelstadion tot 40.000 bezoekers, opgemaakt in opdracht van de Vlaamse Bouwmeester, bleek die locatie haalbaar, ook met een ook een commerciële exploitatie en een verbeterde mobiliteit. Die ging uit van een ‘doordachte multimodale toegankelijkheid en van de reële draagkracht’.

Als ecologische partij blijven wij ons verzetten tegen het neerpoten van een projectontwikkeling met het stadion als glijmiddel pal in de Groene Gordel. Groen! wil het volledige behoud van de Groene Gordel. Groen! pleit, zoals de studie van de Vlaamse Bouwmeester perfect bewees,  voor een renovatie een uitbreiding van het Jan Breydelstadion en voor de opmaak van een nieuw mobiliteitsplan die het verkeer naar dit stadion beter kan doen lopen. Dit is de goedkoopste en de meest duurzame oplossing.

Daarmee zitten Vlaams Volksvertegenwoordiger Bart Caron en de voorzitters van de Groen!-groepen uit het Brugse op de lijn van eerder ingenomen standpunten en van de recente reactie van de Groen!-fractie uit de Brugse gemeenteraad.

Bart Caron, Vlaams volksvertegenwoordiger, 0477/49.58.10
Geert Vercruyce, voorzitter Groen! Oostkamp
Ivan Lahousse, voorzitter Groen! Zedelgem
Sammy Roelant, voorzitter Groen! Brugge

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Stadion Club Brugge: Chartreuse even slechte keuze als Loppem, renoveer Jan Breydel!

Vlaamse begroting: mensen zijn belangrijker dan cijfers

Ingediend op september 30th, 2009 door bartcaron

Geen duidelijkheid, onrustwekkend en cijferfetisjisme zijn de drie krachtlijnen van de speech die Groen! fractieleider Filip Watteeuw vandaag voerde in het Vlaams parlement. ‘Deze regering is zo gefocust op een begroting in evenwicht dat ze zich vast rijdt in het kortetermijndenken. Een begroting in evenwicht is belangrijk, maar evenwicht in de samenleving is dat nog meer. Door te besparen in takken die essentieel zijn voor de toekomst, breng je de toekomst nog meer in gevaar.’

Filip Watteeuw: ‘Dit is niet de daadkrachtige en warme regering die minister-president Peeters in het vooruitzicht stelde. Dit is een regering met een cijferfetisjisme. Ze heeft een kille boekhouderbegroting opgesteld in de schaduw en aarzelt daar duidelijk over te zijn. Uit angst iemand tegen de borst te stuiten? Uit onzekerheid over het gevoerde beleid? Omdat ze niet weten hoe ze best kunnen besparen en dus kiezen ze voor een lineaire besparing? De parlementsleden hebben maandag geen antwoorden gekregen en vandaag ook niet.’

Verder in de speech hamert Filip Watteeuw op duidelijkheid om de onrust die leeft binnen verschillende domeinen en groeperingen weg te nemen. Niet alleen is er onduidelijkheid bij de Lijn, de VRT en in het onderwijs, maar ook bij de gesubsidieerde organisaties. Er werd verklaard dat er 73 miljoen euro zal worden bespaard op subsidies. Op welke organisaties heeft dit impact? In welke sectoren? Ook deze vragen bleven onbeantwoord.

‘Natuurlijk mogen we moeilijke situaties en problemen niet doorschuiven naar de volgende generaties,’ verklaarde Filip Watteeuw verder. ‘Het verkeersinfarct moet Vlaanderen vandaag oplossen en daarom moet De Lijn ademruimte krijgen. Om een gepolariseerde samenleving te vermijden, moet de Vlaamse regering investeren in onderwijs en gelijke kansen. Om geen verarmde civiele samenleving achter te laten voor de toekomstige generaties, moet Vlaanderen vandaag investeren in alle vitale sectoren. Daarvoor zijn moedige keuzes vereist. Er moet bespaard worden daar waar er kan bespaard worden. Een lineaire besparing in alle departementen en dus ook het onderwijs is geen oplossing. Perspectief geven aan de volgende generaties betekent vandaag investeren in onderwijs, in de economie van morgen, in de groene economie, een economie die rekening houdt met de draagkracht van mens en milieu en de jobs van de toekomst garandeert.’

Ten slotte uitte Filip Watteeuw ook kritiek op het gebrek aan respect voor de parlementsleden dat maandag door de Vlaamse regering werd getoond. ‘Tijdens zijn speech verklaarde de minister-president te willen besparen door een selectieve verdeling van de indexprovisie en nog een hele paragraaf over nietszeggende ingrepen. Geen woord over de aangekondigde besparing in het onderwijs, bij de openbare omroep of op vlak van mobiliteit. Een uur later daalde minister-president Peeters een verdieping om de pers wel een concreet overzicht te bezorgen. Wij, de parlementsleden, wachten er nog steeds op.’

Lees de hele tekst: toespraak Filip Watteeuw

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse begroting: mensen zijn belangrijker dan cijfers

Galloo Menen: verdict valt eind 2009

Ingediend op september 26th, 2009 door bartcaron

Verdict valt eind 2009

Menen.  De minister van Leefmilieu Joke Schauvliege heeft het beroep tegen de uitbreiding van de firma Galloo Metal doorgestuurd naar de gewestelijke milieuvergunningscommissie.

Tegen begin december moet deze commissie een advies verlenen zodat de minister tegen het einde van dit jaar een definitieve beslissing kan nemen.  Het kabinet van minister Schauvliege is blijkbaar wel op de hoogte van de bezorgdheid die er in Menen leeft. Ondertussen heeft MAG Menen ook al contact gehad met de Vlaamse parlementsleden Philippe Decoene (SP.A) en Bart Caron (Groen!).  Het dossier handelt over de uitbreiding van Galloo Metal, die op de voormalige Roussel-site LCD-schermen wil ontmantelen.  De Milieu Actie Groep Menen verzette zich tegen deze uitbreiding, terwijl ook de stad Menen een negatief advies aan het dossier koppelde.  De provincie West-Vlaanderen verleende het bedrijf toch een vergunning waartegen MAG Menen nu bij de minister van Leefmilieu beroep aantekende.  Ook de stad Menen ging tegen deze beslissing in beroep.  (Lien)

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Galloo Menen: verdict valt eind 2009

Telefoonterreur jaagt mensen de schrik op het lijf

Ingediend op september 12th, 2009 door bartcaron

Je houdt het niet voor mogelijk, maar toch is het zo. Het AZ Groeninge slaat alarm omdat de laatste maanden mensen uit het Kortrijkse geterroriseerd worden door een onbekende vrouw die hen opbelt in naam van AZ Groeninge met de uiterst verontrustende mededeling dat een naast familielid in kritieke toestand in het ziekenhuis opgenomen werd. Uiteindelijk blijkt het te gaan om een verzonnen verhaal en verkeert het familielid in goede gezondheid. Een halfgare gek? Een gestoorde persoon? Belletje trek deden we in onze kinderjaren ook. Mensen plagen, ja dat wel, maar toch niet terroriseren.

Die telefoontjes veroorzaken bij de getroffen gezinnen grote paniek. Uiteraard. Het ziekenhuis (AZ Groeninge) zit met de handen in het haar. Het heeft niets met deze zaak te maken en legde voor elk van de feiten klacht neer tegen onbekenden. Maar ze vinden de persoon niet. Deze intimidatie startte einde 2008. Het is echt een onwaarschijnlijk, maar helaas waar verhaal. Een onbekende vrouw belde toen de moeder en echtgenote van een vermeend slachtoffer van een verkeersongeval op en stelde zich voor als een medewerkster van AZ Groeninge. Zij belde met het bericht dat de zoon/echtgenoot op de dienst spoedopname van AZ Groeninge was opgenomen en dat deze er heel slecht aan toe was. Het telefoongesprek was goed voorbereid want de achtergrondgeluiden deden duidelijk vermoeden dat de beller zich effectief in een ziekenhuisomgeving bevond. Met allerhande smoesjes wordt het slachtoffer gedurende ongeveer 40 minuten aan de lijn gehouden: de dokter zou zo meteen aan de lijn komen met meer uitleg, dan kon hij zich toch niet vrijmaken omdat de gezondheidstoestand van de patiënt plots heel sterk achteruitging, dan moest het familielid nog even geduld uitoefenen, en uiteindelijk kwam het fatale bericht dat de patiënt overleden was. De geviseerde familieleden verkeerden na afloop in shock. Over een periode van een aantal maanden werden nog minstens 5 andere gezinnen op precies dezelfde wijze geterroriseerd, met een triest hoogtepunt deze week wanneer zowel op maandag als op dinsdag 3 verschillende gezinnen werden opgebeld. Het parket van Kortrijk verleent dit dossier de nodige prioriteit.

AZ Groeninge verstuurde een persbericht om zich uitdrukkelijk van deze intimidatie te distantiëren. Het waarschuwt de mensen voorzichtig te zijn en zich niet te laten meevoeren in een angstpsychose, mocht deze praktijk zich voortzetten.

Ik vind dit verschrikkelijk. Maar ik heb een gevoel van onmacht bij dit verhaal. Hoe kan dit nu worden aangepakt? Je kan toch onmogelijk alle telefoongesprekken gaan controleren, als een reuze big brother. Je kan niet iedereen verdacht maken? In hoogtechnologische tijden zou je verwachten dat een technische oplossing snel gevonden wordt? Dat de telefoonmaatschappijen dit kunnen traceren. Ze kunnen toch ook al mijn gesprekken oplijsten, zeker naar wie ik belde en hoe lang.,

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Telefoonterreur jaagt mensen de schrik op het lijf

Oorgefluister of lippendienst

Ingediend op juli 14th, 2009 door bartcaron

De belangrijkste vraag vandaag was niet of Kris Peeters II een goede regering is om Vlaanderen te besturen, of hoe Van Rompuy het angstwekkend diepe gat in zijn kas zal opvullen, maar de vraag of de coureurs in de Tour de France met oortjes mogen rijden. Nee, niet dat ze onderweg hun iPod in de achterzak hebben zitten om te luisteren naar het beste van Michael Jackson, maar of ze al dan niet kunnen communiceren met hun ploegleider. Het werd een waar steekspel, waarbij de ploegleiders uiteindelijk de handhoek moesten gooien en de grote tourbazen het laken naar zich toehaalden. Geen oortjes dus, vandaag.
Ik houd van de koers. Ik neem het ritverslag op mijn digicorder op, en kijk ‘s avonds laat met veel genoegen naar de wedstrijd. Natuurlijk is het een commercieel spektakel, een circus van slechte smaak, maar tegelijk fascinerend mooi. Vooral de heroïek in de bergritten grijpt een mens als ik aan. Ik rijd op vakantie dan ook graag zelf over deze bergen en droom dan … of nee, ik zie af als de beesten.
Oortjes, daar gaat het dus om. Vroeger lieten de coureurs zich uitzakken tot bij hun sportbestuurder om informatie te krijgen over de achterstand, over de positie van tegenstanders en ploegmakkers. Nee, niks meer van dattum. De elektronica zorgt voor de perfecte info. Maar ook voor een andere koersstrategie. Nu dirigeert (of ondergaat) de sportdirecteur vanuit de volgwagen het wieleroorlogje. Zo zie je plots een kopgroep de remmen dichttrekken, of een renner die zich laat uitzakken. Ik vind de koers interessanter geworden. Een goede tactiek is nu belangrijk, vroeger volstond het om hard te stampen.
De koers, oh zo fascinerend. De politiek, al even fascinerend. Mocht Frank Vandenbroucke (de ex-minister, niet de coureur) tijdens de onderhandelingen oortjes hebben gehad, zou Caroline hem dan ingefluisterd hebben dat hij dit of dat niet mocht zeggen? Want, als er één ding duidelijk is, hij heeft zich niet gehouden aan de ploegconsignes. Hij demarreerde op de verkeerde plaatsen en reed zijn ploegmakkers uit de wielen. Of liever, dat probeerde hij, maar alleen opboksen tegen een peloton dat wil rijden, dat lukt niet. Hoe sterk is de eenzame fietser die kromgebogen over zijn stuur tegen de wind zichzelf een weg baant? Of is hij geflikt door een combine van ploegmaten? Hoe erg gelijkt Caroline Gennez op, of verschilt ze van Johan Bruyneel? Bruyneel is de baas, Caroline ook. Wie wil liever dat Contador de Tour wint, en niet Amstrong? Geen Vandenbroucke dus, en geen Vanvelthoven en Crombez. En zo kwam er een aap uit de mouw. De topdame van de Lijn schuift een bank op. En meteen zien we drie sp.a-ministers die nooit in het Vlaams parlement zetelden. En die vooral eeuwige trouw moeten betuigen aan de echte kopman van de ploeg.
De politiek morst met talenten van mensen. Dat wisten we al langer.

PS Tom Boonen kuste een andere vrouw en er kwam vlammende ruzie van. Dat is dat andere belangrijke nieuwsfeit van de voorbije dagen. Orale ontrouw dus. Is dat erger dan een lijntje coke?

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Oorgefluister of lippendienst

Een regeerakkoord …. met weinig cultuur

Ingediend op juli 9th, 2009 door bartcaron

Ik heb ondertussen grote delen gelezen van het regeerakkoord. Ik spaar mijn commentaar op voor de komende dagen. Het is vooral een economisch getint regeerakkoord. In tijden van crisis is dat niet onlogisch, maar het zwaartepunt is wel erg zwaar. Het regeerakkoord waaiert breed uit, maar blijft al bij al vrij vaag. Het is in ieder geval geen begeesterend of inspirerend document. Je krijgt er noch warm noch koud van. Je moet je hard inspannen om te blijven lezen. Of zou dat de bedoeling geweest zijn? De tekst zelf leest niet makkelijk. Hij is slecht geschreven, in een schabouwelijk Nederlands, vol jargon dat hier vooral moet dienen om het gebrek aan visie te verdoezelen. En het is een akkoord voor elk wat wils.

Maar ik kan mijn ontgoocheling over het hoofdstuk over Cultuur niet verbergen. Zo’n zwak stuk had ik echt niet verwacht. Of ik het nu eens ben met wat er staat, of niet, het doet niet eens ter zake. Het hoofdstuk Cultuur, Jeugd … is zwak, het vertoont geen visie, geen begeestering en stuurt, zeker voor wat cultuur betreft, aan op restauratie van oude kaders en invloeden. De CD&V en de N-VA hebben zich uitgeleefd. Katholiek en Vlaams … Sjonge.
Het hoofdstukje Cultuur is een ratatouille van soms concrete, soms wollige opties. Een algemene visie op cultuur ontbreekt. Je leest er zelfs de voorkeuren van de onderhandelaars doorheen. Ik ben ook kwaad dat de erfenis van de vorige cultuurministers te grabbel wordt gegooid. Het is onvoorstelbaar dat dat kan met drie partijen die bijna de hele voorbije legislatuur deel uitmaakten van de regering. Een C-attest krijg je daarvoor … Ook voor de passages over het Kunstendecreet en het sociaal-cultureel werk. Dubbelzinning. lees tussen de regels en je begrijpt wat er echt wordt bedoeld.
Niet dat het allemaal kommer en kwel is. Er zijn een aantal goede voorstellen: een meerjarenplan voor culturele infrastructuur (met welk geld?), de omgang met collecties van musea, de verbreding van Cultuurinvest … al bij al weinig.

De opbouw van het regeerakkoord zorgt er ook voor dat je plotsklaps stukjes over bepaalde beleidsdomeinen vindt in andere hoofdstukken.  Bijv. in het hoofdstukje interne staatshervorming op pagina’s 88 en 89. Daar lees je: “De verschillende plannen die de lokale en provinciale besturen nu maken (cultuurbeleidsplan, jeugdbeleidsplan, sportbeleidsplan, milieubeleidsplan,…) verdwijnen en worden geïntegreerd in dit meerjarenplan. (= legislatuurplan).” Het is een schande. De zwakke sectoren zijn weer eens de pineut. En dat gebeurt met de fetisj van de planlastvermindering.
Toen ik in de voorbije legislatuur voorzichtig opperde dat in kleinere gemeenten een vrijetijdsplan (cultuur, jeugd en sport) wel zinvol kon zijn, en geen drie aparte plannen, dan waren vele betrokkenen (die nu ook in de regering zullen zitten) van sp.a en CD&V in alle staten. En nu aanvaarden zij zomaar dat de planning wordt afgebouwd. Och, het gaat nog niet eens om het plan zelf, ik bedoel de uitkomst ervan, het gaat om de participatie van de doelgroepen (het proces) bij de opmaak van het plan.

Het hoofdstuk Media is wel interessanter en bevat meer visie. En over Sport kunnen we ook vrij positief oordelen. Maar we bespreken het later nog wel.

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Een regeerakkoord …. met weinig cultuur

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie