bartcaron.be

Op zoek naar nachtbussen in Kortrijk op oudejaar

Ingediend op december 31st, 2013 door bartcaron

In Oostende, Brugge en aan de kust rijden er komende nacht speciale nachtbussen van de Lijn uit om feestvierders veilig naar hun feest en opnieuw thuis te brengen. In het zuiden van West-Vlaanderen is er geen aanbod. “Dit is niet alleen spijtig,” zegt Matti Vandemaele van Groen Kortrijk “Het is ook een gemiste kans. De uitgelaten sfeer van oudejaarsavond is een uitgelezen kans om mensen te overtuigen om de bus als een haalbaar en betaalbaar alternatief te zien voor hun dagdagelijkse verplaatsingen.”

In 2009 kon je op de website van de stad Kortrijk nog dit lezen:

Na een nachtje vieren op oudejaar wil je vast veilig thuis raken. Dat kan onder andere dankzij de nachtritten van De Lijn. In dat zelfde jaar was er in Zuid-West-Vlaanderen een bijzonder uitgebreide dienstverlening: De dienstregeling tijdens oudejaarsnacht te Kortrijk verloopt als volgt: Er rijden 3 stadslijnen Kortrijk van omstreeks 21.30 uur tot 7.30 uur en dit om het uur – lijn station – Bissegem – Heule – station – lijn station – Marke – Aalbeke – Rollegem – Bellegem en omgekeerd – lijn station – Hoog Kortrijk – Kooigem en omgekeerd Harelbeke. Er is speciaal vervoer voorzien tussen de stad Harelbeke en zijn deelgemeenten (Hulste, Bavikhove en Stasegem) met Kortrijk, Bellegem, Kuurne, Roeselare, Rumbeke, Deerlijk en Waregem.

‘”Vijf jaar later blijft er van die nachtbussen helaas niets meer over.” stelt Matti vast. “Nochtans zijn de argumenten om het wel te voorzien nog steeds aanwezig. Het is zonder enige twijfel veiliger om je te verplaatsen naar het feest en achteraf terug naar huis met het openbaar vervoer dan met je eigen wagen. Het is ook veiliger voor de fietsers, voetgangers en automobilisten met Bob dat er minder dronken chauffeurs op de weg zijn. Trouwens, hoe meer we ons collectief verplaatsen hoe beter voor de leefbaarheid van de stad en dorpskernen en het is ook nog eens beter voor het milieu.”

Kortom, voor Groen Kortrijk zijn er weinig argumenten om volgend jaar niet opnieuw nachtbussen te voorzien in onze stad/regio. We zijn er van overtuigd dat het gebruik er van jaar na jaar zal toenemen. Mensen moeten meer kansen krijgen om een dergelijk aanbod te leren kennen. Als de stad Kortrijk en de Lijn samen voldoende promotie maken voor het aanbod dan kunnen er op 31/12/2014 een pak goedgevulde feestbussen door onze stad rijden.

Meer info:
Matti Vandemaele – eerste opvolger gemeenteraad Kortrijk – 0497/92.46.28
Bart Rogé – voorzitter Groen Kortrijk – 0474/64 98 90

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Op zoek naar nachtbussen in Kortrijk op oudejaar

Wouter De Vriendt en Bart Caron trekken de West-Vlaamse lijsten voor federaal en Vlaams parlement

Ingediend op december 7th, 2013 door bartcaron

Zaterdag 7 december hebben de leden van de provincie West-Vlaanderen gestemd voor de verkiesbare kandidaten waarmee zij naar de verkiezingen van mei 2014 trekken. Wouter De Vriendt werd verkozen als lijsttrekker voor de federale lijst en Bart Caron trekt de Vlaamse lijst. “Meer welvaart en minder vervuiling, dat is waar wij met Groen naartoe willen. Met deze ervaringsvolle ploeg die vandaag werd gekozen, willen wij zoveel mogelijk mensen een stem geven die vinden dat het beter kan in dit land op sociaal en milieuvlak,” stelt een tevreden voorzitter Wouter Van Besien.

Federaal lijsttrekker Wouter De Vriendt wil inzetten op een economische boost voor West-Vlaanderen. “De traditionele partijen hebben vooral tijd verloren. De hervormingen die de mensen hebben verwacht, inzake justitie, de NMBS of de banken, zijn niet gebeurd. Groen wil voor West-Vlaanderen inzetten op een loonlastenverlaging en een eerlijke vermogensfiscaliteit. Dat is belangrijk voor onze ondernemers en mensen die werken. Ons land kan beter.”

De Vlaamse lijst wordt getrokken door Bart Caron uit Kortrijk. De cultuurspecialist van het Vlaams parlement wil zijn werk de komende jaren verder zetten. “We kunnen een land zijn met kinderopvang en ouderenzorg voor iedereen die dat nodig heeft. Daarnaast wil ik mij in het Vlaams parlement verder blijven inzetten voor nieuwe oplossingen om een eind te maken aan het verstikkende verkeer op onze autowegen, het ziekmakende fijn stof en het gebrek aan goed openbaar vervoer. Tot slot heeft Vlaanderen niet alleen geestelijk maar ook economisch baat bij een florerende culturele sector.”

Voor de federale lijst viel de keuze op Oostendenaar Wouter De Vriendt als lijsttrekker, Charlotte Storme uit Brugge als lijstduwer en Bram Vanacker uit Roeselare als eerste opvolger.

Voor het Vlaams Parlement trekt Bart Caron uit Kortrijk de lijst, gevolgd door Marleen Ryelandt uit Brugge. Lijstduwer is Filiep Bouckenooghe uit Roeselare en Maarten Tavernier uit Wevelgem is eerste opvolger.

Eind januari zullen de ontbrekende plaatsen op de lijst worden ingevuld.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Wouter De Vriendt en Bart Caron trekken de West-Vlaamse lijsten voor federaal en Vlaams parlement

De machtsgreep van Bourgeois op integratiesector is compleet

Ingediend op november 27th, 2013 door bartcaron

De Vlaamse Regering benoemde vorige vrijdag de bestuurders van het nieuwe Extern Verzelfstandigd Agentschap dat de integratie- en inburgeringssector opslorpt. Zoals gevreesd, speelt de partijpolitieke kleur hierbij een grotere rol dan expertise op het veld. N-VA-kamerlid Zuhal Demir wordt voorzitter. “Behalve dat zij het zelf en op eigen kracht gemaakt heeft, het ideaalbeeld op integratie volgens N-VA, is zij helemaal niet vertrouwd met de sector,” stelt Vlaams Parlementslid Bart Caron (Groen) vast.

De samenstelling van de Raad van Bestuur van het EVA is volgens Caron een schoolvoorbeeld van politieke benoemingen, iets waar N-VA toch steevast beweert een rothekel aan te hebben. Op 6 van de 8 bestuurders valt een duidelijke meerderheidskleur te plakken, als actief of gewezen mandataris of als kabinetsmedewerker. De expertise moet komen van de 2 andere bestuurders, actief binnen het minderhedenforum en de VVSG.

Recent nog hadden de bestaande organisaties binnen de sector de vrees geuit dat hun expertise niet zou worden gehonoreerd in de nieuwe structuur. “Hun vrees wordt waarheid,” stelt Caron vast. “De spaarpotten van de autonome vzw’s worden met plezier genationaliseerd, maar voor de rest wordt gans de sector op straat gezet.” Veel vragen over bijvoorbeeld personeel, continuïteit van de werking en sociaal passief blijven onbeantwoord. Maar nog erger misschien, is de vrees dat hun doelgroep, hun klanten, mee in de kou zullen blijven staan.

De benoemingen van vorige week maken duidelijk dat de ganse hervorming van de integratie- en inburgeringssector niets meer is dan een machtsgreep van minister Bourgeois. De argumentatie van ‘efficiëntiewinst’ verdampt wanneer je moet vaststellen dat expertise wordt weggegooid en partijpolitieke pionnen de rol van het betrokken middenveld volledig confisqueren. Het is onrustwekkend dat de coalitiepartners blindelings minister Bourgeois volgen in de complete en autoritaire ontmanteling van het middenveld.

Tot slot stelt Bart Caron zich nog de vraag hoe Zuhal Demir zich als districtsvoorzitter van Antwerpen-stad zal positioneren ten opzichte van het Agentschap.

Ingediend onder in het parlement, nieuws Reacties uitgeschakeld voor De machtsgreep van Bourgeois op integratiesector is compleet

Vlaamse regering moet zich financiële problemen gemeenten aantrekken

Ingediend op november 6th, 2013 door bartcaron

De Vlaamse gemeenten zullen onredelijke inspanningen moeten doen om een begroting zonder tekort te bereiken. De enquête van de Vlaamse vereniging van steden en gemeenten (VVSG) maakt duidelijk dat de crisis als een molensteen om de nek van de steden en gemeenten hangt. Groen steunt dan ook de vraag van VVSG dat de Vlaamse en federale overheden een half miljard moeten bijdragen aan de

Groen steunt vraag VVSG: “Vlaamse regering moet half miljard bijdragen aan toename pensioenfactuur”

van de pensioenfactuur. “De overheden kunnen de gemeenten zo enigszins ontlasten. De gemeenten zijn de grootste investeerders in ons land en staan het dichtst bij de burgers. Het is van het allergrootste belang dat de inwoners het vertrouwen kunnen behouden in hun gemeente,” aldus Elisabeth Meuleman, fractieleidster in het Vlaams parlement, en Bart Caron, Vlaams parlementslid (Groen).

Vlaanderen heeft een begroting in evenwicht, en verwacht dat ook van de gemeenten. “Logisch, maar dan mag de Vlaamse regering de gemeenten niet laten stikken. Als de Vlaamse regering de economie wil aanzwengelen, dan zullen de investeringen van de gemeenten daarbij een essentiële bouwsteen moeten zijn. Als de gemeentelijke budgetten blijven dalen, leidt dat onvermijdelijk tot een ernstige daling van openbare werken, investeringen in infrastructuur, in wegen, natuurontwikkeling enz. De gemeenten zijn veruit de grootste investeerders van alle overheden in ons land. Dat is dramatisch omwille van de effecten op de economie, werkgelegenheid, op gezinnen, aannemers enz. De minister-president zei tijdens de septemberverklaring dat investeringen absoluut mogelijk moeten blijven. Hij verwees daarbij ook naar de gemeenten. Vlaanderen kan dus niet met de armen gekruist aan de kant toekijken,” zegt Bart Caron.

Groen ondersteunt de vraag van VVSG dat de Vlaamse en federale overheden een half miljard moeten bijdragen aan de toename van de pensioenfactuur. Dat factuur neemt met 650 miljoen euro tegen 2018 toe. “Vlaanderen schuift de pensioenfactuur maar al te graag door naar het federale niveau, maar de gemeenten betalen die helemaal zelf. Het is oneerlijk dat Vlaanderen de gemeenten hiervoor alleen laat opdraaien. Ook omdat de pensioenkost onmogelijk kan gekapitteld worden als het gevolg van een slecht lokaal bestuur. Het is een kostelijke erfenis van het verleden, niks meer en niks minder,” aldus Elisabeth Meuleman.

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse regering moet zich financiële problemen gemeenten aantrekken

Leiewerken: het mag iets meer zijn

Ingediend op oktober 24th, 2013 door bartcaron

Tegen volgend jaar moeten de Leiewerken in Kortrijk afgerond zijn. Ruim tien jaar later dan gepland en met een navenant kostenplaatje. Dat blijkt uit het antwoord van minister Crevits op een vraag van Bart Caron (Groen) in het Vlaams Parlement.

De werken om de doortocht van grotere binnenschepen op de Leie in Kortrijk mogelijk te maken, startten in 1997 en zouden, volgens de oorspronkelijke planning, klaar zijn 2003. Door allerhande ‘onvoorziene omstandigheden’, zal het 2014 worden. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Leiewerken: het mag iets meer zijn

Indieners Kunstendecreet willen Open VLD aanmoedigen om initiatief te nemen

Ingediend op oktober 23rd, 2013 door bartcaron

Groen heeft vanuit de oppositie meegeschreven aan het Kunstendecreet. Dat is uitzonderlijk. “We hadden dat niet gedaan als er vanuit de kunstensector zelf geen uitdrukkelijke vraag zou zijn gekomen om het Kunstendecreet te evalueren en grondig bij te sturen. Hun toekomst verzekeren, is belangrijker dan het spel van meerderheid en oppositie,” zegt Vlaams parlementslid Bart Caron van Groen.

Groen, Sp.a en CD&V bedanken Open VLD voor de constructieve houding tijdens de verschillende overlegmomenten over het nieuwe Kunstendecreet. “We hebben hun opmerkingen ook een plaats gegeven in het decreet. En we vonden het oprecht jammer dat Open VLD onverwacht dit overleg verliet, omdat we naar een zo breed mogelijk draagvlak voor dit nieuwe belangrijke decreet zochten,” aldus Paul Delva (CD&V), Yamila Idrissi (Sp.a) en Bart Caron (Groen).

Open VLD was zelden aanwezig op de vele bijeenkomsten die de sector het voorbije jaar organiseerde. “Dat is jammer. Dan hadden ze daar de zorgen van de sector kunnen oppikken. Even jammer is dat Open VLD het voorbije jaar zelf geen initiatief heeft geformuleerd voor een verbetering van het Kunstendecreet. Het decreet is trouwens grotendeels op de voorstellen van de sector zelf gebaseerd.” De indieners van het decreet nodigen Open VLD uit om haar voorstellen in de praktijk te brengen. Open VLD kan, als federale meerderheidspartij, perfect zelf een initiatief nemen om fiscale maatregelen ten gunste van de brede kunstensector te nemen. “Is dat trouwens geen vorm van subsidiëring?”. “We roepen hen ook op om op Europees niveau erop toe te zien dat kunst en cultuur daar niet gereduceerd worden tot het economisch beleid.”

Groen, Sp.a en CD&V ondersteunen de oproep van Open VLD om de eigen inkomsten van de kunstenorganisaties te verhogen. “Kom eens kijken op de werkvloer, zodat je kan zien hoeveel inspanningen de organisaties vandaag al doen om de eigen inkomsten te maximaliseren,” aldus Bart Caron “Weliswaar zonder de drempels voor de participatie zo hoog te leggen dat alleen een welstellende elite toegang krijgt.” “Laat ons ook niet vergeten dat je niet alle deelsectoren van de kunsten op dezelfde kar kan leggen. Het is voor een musicalproductie nu eenmaal makkelijker om veel tickets te verkopen dan voor een sociaal-artistieke voorstelling. Sponsoring is ook makkelijker voor populaire cultuur dan voor hedendaags kunstcreatie”. “Vreemd ook dat Open VLD niets vermeldt over de conceptnota rond crowdfunding die de meerderheidspartijen hebben neergelegd. We hebben toen geen enkele reactie van hen gekregen.” De indieners voegen er ironisch aan toe dat ze met tevredenheid noteren dat Open VLD het totale subsidiebudget voor de kunsten op het huidige niveau wil behouden. “En uiteraard moeten jonge startende kunstenaars voorrang krijgen, net als alle initiatieven in de kunsteducatie, al zullen ze het wel zeer moeilijk hebben om meer eigen inkomsten te verwerven. Investeren in zaaigoed is niet hetzelfde als investeren in gevestigde waarden.”

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Indieners Kunstendecreet willen Open VLD aanmoedigen om initiatief te nemen

Belgische Wapenhandel dreigt nog meer in het duister te verzeilen

Ingediend op oktober 22nd, 2013 door bartcaron

wapenhandelMaandag 21 oktober vond een unieke conferentie plaats over de regionalisering van de wapenhandel in België. Uniek omdat er op tien jaar tijd nooit ten gronde is gedebatteerd door volksvertegenwoordigers aan weerszijden van de taalgrens over dit thema. Het Vlaams Vredesinstituut en GRIP openden hiermee het debat over de lacunes in de huidige wetgeving, zowel op federaal, Vlaams, Brussels en Waals niveau. http://www.standaard.be/cnt/dmf20131021_00801860

Tijdens het politieke debat legde ik de nadruk op de grote impact van de Europese regelgeving inzake wapenhandel, een verschuiving van bevoegdheden met grote gevolgen. In België en Vlaanderen in het bijzonder is immers veel strijd geleverd om een beter inzicht te verkrijgen hoe met wapens wordt omgegaan. Die evolutie naar meer openheid is een goede zaak maar dreigt opnieuw verloren te gaan. Omdat we op vlak van wapenhandel bevoegdheden verliezen aan Europa zal ons inzicht verzwakken. Europa legt immers de lat op een niveau waar iedereen over kan. En met nadruk op de economische belangen die domineren op de ethische aspecten en de conflictbeheersing. Daardoor zijn de Europese regels permissiever dan de Vlaamse, Brusselse en de Waalse. “In de intracommunautaire handel wordt vaak pas achteraf [a posteriori] gerapporteerd. Die rapportage is in Vlaanderen veel beter, maar dreigt die nu ernstig achteruit te gaan.

Er zijn er momenteel vijf punten waar nog moet op gewerkt worden.

Ten eerste moeten de criteria met betrekking tot mensenrechten en conflictbeheersing verstrengd worden, meer bepaald door het causaliteitsprincipe te vervangen door het voorzorgsprincipe. Lever geen wapens als er een risico bestaat dat er ernstige mensenrechtenschendingen zijn.

Een tweede punt is een sterkere regelgeving voor de wederuitvoer. De VS staat niet bekend als vredesduif, maar heeft wel veel striktere regels. Waarom zouden wij dat dan niet doen? De VS heeft een sterk uitgewerkt controlesysteem dat controles uitvoert via steekproeven in de consulaten, en bovendien op het terrein controles uitvoert. Europa moet een gelijkaardig systeem opbouwen, maar daarvoor is een echt buitenlandbeleid nodig. Europa blijft in een paradox steken: de EU is opgericht om de vrede te bewaren, maar is niet in staat om vrede in de wereld te verspreiden. Zolang de Amerikaanse trouw in de NAVO primeert, zal er in de EU dan ook niets veranderen.

Ten derde moeten zowel het federale als de regionale niveaus veel actiever zijn op het Europese vlak bij het bepalen van de standpunten. Ons land ‘volgt’ de grote Europese landen, maar het heeft potentieel om meer te wegen op het beleid. Ook de Vlaamse regering evolueert langzaam van een voorloper naar een volger. Onze politici moeten op Europees niveau hun rol opnemen. De herdenking van 100 jaar Wereldoorlog I is daartoe een prima aanleiding.

Het vierde werkpunt is een goed samenwerkingsakkoord rond dual use en nucleair materiaal. En tot slot moet er op korte termijn een kader komen rond tussenhandel, momenteel nog een grote lacune in de wetgeving. Mijn rode draad is een versterkt inzicht in de handel met wapens.

Vaak primeren economische belangen op overwegingen rond veiligheid, mensenrechten en conflictpreventie. Ik zie daar geen tegenstrijdigheid in. Wat stellen we immers vast? Dat een strikte regelgeving de belangen van bedrijven niet noodzakelijk schaadt.

Ingediend onder mijn gedacht, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Belgische Wapenhandel dreigt nog meer in het duister te verzeilen

Minister Bourgeois geeft geld voor Integratie liever aan studiebureas en advocatenkantoren

Ingediend op oktober 17th, 2013 door bartcaron

Terwijl het Agentschap voor Inburgering en Integratie nog geeneens in de startblokken staat, kostte het al € 840.000, zo blijkt uit een schriftelijke vraag van Bart Caron (Groen). Minister Bourgeois (N-VA), bevoegd voor integratie en inburgering, besliste eerder dit jaar om de sector grondig te hervormen. Bij die hervorming wordt het middenveld buitenspel gezet en de volledige werking wordt ondergebracht in een nieuw op te richten overheidsagentschap onder directe controle van de minister. En dit hoewel het allerminst duidelijk is dat deze hervorming tot een vlottere integratie en inburgering zal leiden, en ook de Inspectie Financiën allerminst overtuigd was van de voordelen van het nieuwe systeem.

Dat minister Bourgeois kost wat kost zijn hervorming wil doorvoeren, blijkt nu duidelijk. Het mag wel degelijk iets kosten. Hij spendeerde al zowat € 840.000 aan juridische en financiële studies en trajectvoorbereidende begeleiding. “Wanneer we kijken naar wat de minister op het terrein spendeert, is dat buiten alle proportie” stelt Bart Caron vast. De vier provinciaal georganiseerde integratiecentra die moeten opgaan in het nieuwe agentschap kregen vorig jaar 4,2 miljoen euro aan Vlaamse subsidies. “Nu gaat één vijfde van dat bedrag naar de Ernst & Young, Deloitte en Stibbes van deze wereld.” Nog een andere vergelijking maakt Caron met de middelen die minister van Werk Muyters vorig jaar vrijmaakte voor gerichte ondersteuning aan anderstalige werkzoekenden: 2,3 miljoen euro.

“Het is tekenend voor het Vlaamse regeringsbeleid inzake inburgering en integratie dat men de budgetten liever uitgeeft aan studies om het eigen grote gelijk te halen, dan het te investeren in een daadwerkelijk integratiebeleid te velde. Minister Bourgeois geeft zijn geld liever aan consultants en juristen dan aan inburgeraars,” besluit Bart Caron.

Ingediend onder in het parlement, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Minister Bourgeois geeft geld voor Integratie liever aan studiebureas en advocatenkantoren

Groen opgetogen met aanpassingen regels zitpenningen gemeenteraad

Ingediend op september 6th, 2013 door bartcaron

De gemeenteraad van Kortrijk zal volgende maandag een aantal aanpassingen goedkeuren van het huishoudelijk reglement. Het belangrijkste is dat gemeenteraadsleden die de vergaderingen niet volledig meer volgen, een deel of hun geheel presentiegeld moeten inleveren. Op die wijze wordt profitariaat van suffende gemeenteraadsleden bestreden. Wie zijn kiezers niet meer vertegenwoordigt, verdient er ook geen vergoeding meer voor.

Dit kadert in de groene voorstellen rond politieke vernieuwing. Groen heeft aan de fractieleiders een rist voorstellen ingediend om het parlement te versterken en het politieke gebeuren eerlijker te doen verlopen. Bart Caron: “Het is tijd dat ook de politiek haar huishouding op orde stelt. Een eerlijke vergoeding in verhouding tot het gepresteerd werk, wat kadert in de versterking van de gemeenteraad. ” De andere partijen hebben hier actief aan meegewerkt. Groen wil hen hiervoor danken.

Het presentiegeld of de zitpenningen zoals dat in de volksmond heet, wordt voortaan gekoppeld aan een minimale aanwezigheid op de zittingen van de gemeenteraad en de raadscommissies. Alleen aan wie minstens 2/3de van de zitting aanwezig is, wordt het presentiegeld volledig uitbetaald. Wie minder dan 2/3de van de zitting komt, krijgt slechts de helft van het uitbetaald. Afwezigen krijgen uiteraard niks. Het is de voorzitter van de gemeenteraad die hierover beslist.  Vroeger kon men het presentiegeld krijgen, zelfs als men maar één minuut aanwezig was. Die misbruiken worden nu uitgebannen.

Ook op vraag van Groen worden voortaan de antwoorden van de schepenen op de aanvullende punten, dat zijn vragen en interpellaties, in de notulen opgenomen. Tot vandaag beleeft de reactie van de meerderheid, bij monde van een schepen of de burgemeester, onbekend voor de geïnteresseerde Kortrijkzaan. Dit is een welkome aanvulling op de berichtgeving in de pers.

Groen juicht het verder toe dat de zittingen van de gemeenteraad rechtstreeks worden uitgezonden via live-streaming. Iedereen kan die live volgen, of uitgesteld bekijken. Dit versterkt de rol en de zichtbaarheid van de gemeenteraad, een goede zaak. We missen echter al jaren een (beknopt) verslag van de gemeenteraad dat makkelijk te vinden is op de website van de stad.

Een belangrijke besparing is het (letterlijk) verdwijnen van de papierberg die met de gemeenteraad gepaard gaat. Per zitting van de gemeenteraad kan dit oplopen verschillende honderden pagina’s. De documenten worden voortaan digitaal bezorgd. Dit laat ook toe die naar een ruimer geïtnresseerd publie kte verspreiden. Helaas kan dit nog niet voor de financiële documenten.

Groen is ook blij dat de fractietoelage eerlijker zal verdeeld worden. Een kleine fractie heeft dezelfde werklast en kosten als een grote. Jammer genoeg zijn er nog steeds geen duidelijke bepalingen waar die kan voor gebruikt worden. De misbruiken uit het verleden worden niet aangepakt. Het geld is bedoeld voor echte kosten zoals vorming van fractieleden, maar wordt door sommige partijen helaas ook gebruikt voor recepties, feestjes of publicaties die met de fractiewerking weinig te maken hebben.

Groen stelt ook vast dat de werking van de raadscommissies verbeterd is. Het is nu meer dan een verplicht nummertje dat vooral moest dienen om snel een zitpenning te cashen.

Groen zal in de komende maanden nog een aantal voorstellen doen voor de verbetering van de werking van de gemeenteraad en vooral voor het betrekken van de Kortrijkzanen bij het stedelijk beleid.

Bart Caron
fractieleider Groen

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Groen opgetogen met aanpassingen regels zitpenningen gemeenteraad

Kortrijk keurt begroting goed

Ingediend op maart 30th, 2013 door bartcaron

Klik hier om de reportage op WTV te zien

Vanaf volgend jaar zal Kortrijk deftig schrappen in de uitgaven. Dat zegt schepen van Financiën Catherine Waelkens naar aanleiding van de gemeenteraad over de begroting voor dit jaar. De oppositie is alvast niet mals voor het werk van de stadscoalitie.

Ingediend onder kortrijk en regio, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Kortrijk keurt begroting goed

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie