bartcaron.be

Kortrijks ambitieus cultuurbeleid?

Ingediend op juli 16th, 2013 door bartcaron

Sluit een erkend museum en erfgoedhuis

Het Cultuurbeleid van Kortrijk was tot vandaag onbestaande. Behalve het uitdelen van cadeaus aan vrienden – zie de steun aan ‘Kortrijk Vlaandert’  was het windstil. Nu steekt storm op. En de lijn is duidelijk: het zal een ambitieuze cultuurpolitiek zijn, maar dan wel een afbraakpolitiek.

Incroyable mais vrais. De stad Kortrijk zal het Broelmuseum sluiten en het gebouw verkopen, of liever in erfpacht geven a een oproep. En het Erfgoedhuis wordt te huur gezet. Het is een scrabeuze aanslag op het stedelijk cultuurpatrimonium. Daarbij wordt vooral het erfgoed hard aangepakt. De zogenaamde stadscoalitie heeft het duidelijk niet begrepen op cultuur, en zeker niet op erfgoed. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Kortrijks ambitieus cultuurbeleid?

GR 1 juli 2013:  “Nieuw windplan voor de regio Kortrijk”

Ingediend op juli 10th, 2013 door bartcaron

In de vorige legislatuur maakte Leiedal al eens een visie voor de regio rond windmolens. Een beperkt aantal locaties werden daarin geselecteerd als geschikt voor windmolens, op (slechts) eentje ervan – het eigen ontwikkelde bedrijventerrein Evolis in Kortrijk – werd ook een project gerealiseerd.
De visie kon ook niet in de praktijk afgedwongen worden, want er werden wel projecten gerealiseerd die er niet in pasten. Bijvoorbeeld de windmolens op de nabijgelegen Bekaert-site in Zwevegem, die er ondertussen ook staan, kregen (volgens ons ten onrechte) een negatief advies van Leiedal: ze pasten visueel niet in het mooie ‘rijtje’ van Evolis. Wel terecht is dat de landschappelijk en ecologisch belangrijke Scheldevallei (oa als trekroute) zou moeten gevrijwaard worden van windmolens. Maar de firma IVC, gelegen vlakbij de Scheldemeersen, kreeg wel de nodige vergunningen om 2 windmolens te bouwen. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor GR 1 juli 2013:  “Nieuw windplan voor de regio Kortrijk”

Tussenkomsten gemeenteraad juli 2013

Ingediend op juli 10th, 2013 door bartcaron

Lees hier de andere tussenkomsten over KV Kortrijk, 100% groene stroom, ondergrondse parking Houtmarkt, omgeving OC Marke, …: door hier te klikken

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Tussenkomsten gemeenteraad juli 2013

GR: Vraag over ‘Kortrijk Vlaandert’

Ingediend op juli 10th, 2013 door bartcaron

In de vorige legislatuur was er veel herrie over het feit dat bepaalde muziekfestivals, denk aan Novarock, bevoordeligd werden door het Stadsbestuur. Er zou en moest een reglement komen om dat te regelen. Veel herrie was er alleszins. De sp.a-vrienden namen het voortouw. Ondertussen is er nog niet zoveel veranderd, een reglement is er nog niet. Het is zoals met de duiven: “Kortrijk 1 juli 2013, wachten”.

De nieuwe coalitie doet precies nu hetzelfde met tentoonstellingen. Plots krijgt één tentoonstelling. 60.000 euro subsidie plus 35.000 euro voor verzekeringen e.d. Plus heel wat andere vormen van ondersteuning. Het is een bedrag waar bijv. Novarock een punt kon aan zuigen. Hoog dus. En dat als ondersteuning van een externe organisatie. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor GR: Vraag over ‘Kortrijk Vlaandert’

Hoe N-VA haar stempel zet, een voorbeeld uit Q-stad

Ingediend op juli 2nd, 2013 door bartcaron

‘Kortrijk Vlaandert’. Zo heet de kunsttentoonstelling/-wandeling waarmee Kortrijk deze zomer uitpakt. Niet ‘t stad organiseert, maar een lokale vzw uit de Vlaamsgezinde hoek, met veel, heel veel hulp van de lokale overheid. ‘Kortrijk Vlaandert’, een titel waarmee je een (inter)nationaal publiek verleidt? Of ben ik als culturo bevooroordeeld?

In de vorige legislatuur was er in de Kortrijkse gemeenteraad maandenlang herrie over het feit dat bepaalde muziekfestivals (ééntje met CD&V-banden) meer vriendje waren van het stadsbestuur dan andere. Dat ze bevoordeligd werden door het Stadsbestuur. Onaanvaardbaar riepen velen. Er zou en moest een objectief reglement komen. De nieuwe coalitie (blauw-rood-geel/zwart)  doet nu hetzelfde met beeldende kunst. De verleiding van de macht? De onstuitbare drang om de ideologische vriendjes goed te bedienen? Om af te rekenen met vroegere bestuurders? (meer…)


Interpellatie over KV Kortrijk en de stad Kortrijk

Ingediend op juni 12th, 2013 door bartcaron

Hoe zit het met de engagementen die KV Kortrijk aanging in de overeenkomst met de stad Kortrijk? Daar gaat deze interpellatie over.

Maar eerst moet ik even over het muurtje kijken. Iedereen herinnert zich de onfrisse saga rond de mogelijke verkoop van een West-Vlaamse voetbalclub aan Antwerpen om daar de leemte die Beerschot achterlaat, in te vullen. Daarbij speelde de heer Decuyper, hoofdaandeelhouder van SV Zulte-Waregem en belangrijke aandeelhouder van KV Oostende een grote rol. Hij wilde een stamnummer verkopen. Dat kan perfect, als hij de meerderheid van de aandelen bezit, en zeker als de supporters geen stem in het kapittel hebben. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Interpellatie over KV Kortrijk en de stad Kortrijk

Bijsturing van (GAS) gemeentelijke administratieve sancties door het stadsbestuur?

Ingediend op juni 12th, 2013 door bartcaron

Voorstel van resolutie

In de Kamer werd de wet op de gemeentelijke administratieve sancties recent sterk aangepast. De mogelijke boetes werden verhoogd, de leeftijdsgrens verlaagd en de uitvoeringsmogelijkheden verruimd, zo bijv. ook tot een plaatsverbod. Tegen deze aanpassing kwam sterk verzet van maar liefst 213 middenveldorganisaties, waaronder bijna alle jeugdorganisaties in Vlaanderen, inclusief de politieke jongerenorganisaties van de federale meerderheidspartijen.

De toepassing van de wet is de verantwoordelijkheid is van de lokale besturen. Het Nieuw Plan Kortrijk heeft daar trouwens al naar verwezen.

Wij zijn koele minnaars van de GAS. Ze kunnen een plaats hebben in een integraal veiligheidsbeleid waarin repressie niet automatisch de eerste keuze is, maar pas wordt gebruikt als andere middelen gefaald hebben. Een leefbare omgeving is een omgeving waarin de overheid met haar burgers praat vooraleer ze sancties uitdeelt. In plaats van aan symptoombestrijding te doen, moet de nadruk liggen op preventie en structurele oplossingen. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Bijsturing van (GAS) gemeentelijke administratieve sancties door het stadsbestuur?

Groen Kortrijk klikt tegen het parkeerbeleid in Kortrijk

Ingediend op mei 19th, 2013 door bartcaron

De inwoners hebben het allemaal kunnen lezen in Plan Nieuw Kortrijk: de Kortrijkse binnenstad wordt uitgehold door vijf (ondergrondse) parkings. Alles samen zorgt dit voor 2000 bijkomende parkeerplaatsen te midden de stad. Maar zijn al deze plaatsen daar wel noodzakelijk?

Volgens een vergelijkend parkeeronderzoek van Parko blijkt dat de bestaande cetrumparkings nog een ruime ondergrondse vrije capaciteit bieden. Het komt er enkel nog op aan om het gebruik ervan te stimuleren. Daarnaast stelt Parko een daling van inritten in parkeergarages Veemarkt, Schouwburg, Station-Tack, Broeltorens en Expo vast. Gemiddeld bedraagt die in 2012 t.o.v. 2011 maar liefst 7,4%. Voor Parking Veemarkt noteert Parko zelfs een daling van 17%! (meer…)


Tussenkomsten gemeenteraad mei 2013

Ingediend op mei 14th, 2013 door bartcaron

punt 8. Vliegveld
De zogenaamde kernactiviteit van de airport Kortrijk-Wevelgem zijn de zakenvluchten. Het totaal van de zakenvluchten op het vliegveld bedraagt slechts 11,05 %. Ze worden een randverschijnsel. In 2012 was er een belangrijke afname van de binnenlandse zakenvluchten:    -15 % bewegingen;    -9,5 % passagiers.
Op enkele jaren tijd is het globale vliegverkeer in Wevelgem met ca. 20% afgenomen, maar in de jaarlijkse cijfers wordt dit opgevangen door 20% meer helikopterverkeer. De meeste helikopterbewegingen vertrekken en komen aan buiten het vliegveld. Er is dan ook niet de minste controle over de aard van de vluchten. Zijn het zakenvluchten? Of recreatieve vluchten? Of opleidingsvluchten? Het helikopterverkeer wordt probleemloos misbruikt om de tegenvallende cijfers van het zakenverkeer op te smukken.

Punt 13. CVBA Kortrijk Voetbalt (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Tussenkomsten gemeenteraad mei 2013

Het bestuursakkoord van Kortrijk

Ingediend op april 22nd, 2013 door bartcaron

Veel te lang om hier integraal op te nemen, maar toch wil ik de liefhebbers van politieke discussie niet ontgoochelen. Met een eenvoudige klik vinden ze de hele tekst hier.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie