bartcaron.be

Kortrijk keurt begroting goed

Ingediend op maart 30th, 2013 door bartcaron

Klik hier om de reportage op WTV te zien

Vanaf volgend jaar zal Kortrijk deftig schrappen in de uitgaven. Dat zegt schepen van Financiën Catherine Waelkens naar aanleiding van de gemeenteraad over de begroting voor dit jaar. De oppositie is alvast niet mals voor het werk van de stadscoalitie.

Ingediend onder kortrijk en regio, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Kortrijk keurt begroting goed

Straatnaamgeving in Kortrijk …

Ingediend op maart 15th, 2013 door bartcaron

Een straatnaam goedkeuren, het is zo’n puntje dat op een gemeenteraadszitting heel snel is afgehandeld. De voorgestelde naam (door de onafhankelijke straatnaamcommissie) wordt meestal vlot aangenomen. Vaak kennen de raadsleden de verdienste niet van de persoon die een straat krijg, maar goed, dat is de verantwoordelijkheid van de commissie. Ter info: de Constantin Vandermeerschstraat is genoemd naar een voormalige burgemeester van Rollegem, en medeoprichter van de lokale fanfare.
De samenleving verandert, terwijl straatnamen een soort eeuwigheidswaarde hebben. Ze zijn een spiegel van ons verleden En het is vaak een delicate kwestie. Wie ergens een woning koopt in pakweg de Hellestraat, waar ik zelf nog gewoond heb, die zal zich dat misschien zijn hele leven beklagen. En er is ‘eer’ aan verbonden. Als pakweg Emmanuel de Bethune in de toekomst een straatnaam krijgt, zal dat een pad, een weg, een straat, een laan of een lei worden? Dat drukt appreciatie uit. Gelukkig hebben we hier geen Maarschalk Fochplein. Allemaal gevoelig. Zeker als je straks ook in de Zwarte Reke gaat wonen of de Krakeelhoek.
Maar wat we zeker zijn, is dat de gemeenteraad bevoegd is voor de straatnaamgeving. (meer…)


Vraag aan het college over superdiversiteitsbeleid en de Kortrijkse (?) Lente

Ingediend op maart 15th, 2013 door bartcaron

Ik wil het hebben over maatschappelijk debat rond het schrappen van de termen ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’. De burgemeester liet al weten dat hij de term al lang niet meer gebruikt, met duidelijke argumenten. Dat siert hem en met Groen hebben we er alle vertrouwen in dat het A-woord niet in het bestuursakkoord zal staan. Maar we mogen het debat hier niet verengen tot een semantische discussie. Alleen het schrappen van een woord help de ons niet verder.

Politiek filosoof Bleri Lleshi vatte het in zijn opiniestuk voor Knack goed samen: De ongelijkheid in ons land aanpakken is veel nuttiger dan het schrappen van een woord dat vandaag te veel negatieve bijklank heeft. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vraag aan het college over superdiversiteitsbeleid en de Kortrijkse (?) Lente

Vraag over het ‘gemiste’ Groene Sporen project

Ingediend op februari 6th, 2013 door bartcaron

Vorige week ontvingen we een mail waar het Groene Sporen project (Leiedal/provincie …) een aantal aankopen doen van gronden voor natuur in buurgemeenten. Opvallend is dat er voor Kortrijk niets tussen zit, nochtans de locaties waar er mogelijkheden zijn : Leievallei denk aan Neerbeekproject – Heulebeek, denk aan Heulebeekproject, kanaal Kortrijk-Bossuit enz…

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters keurde eind vorig jaar een eerste pakket subsidies voor de aankoop van gronden in het kader van het ‘Groene Sporen’-project goed. Het gaat om een bedrag van 428.633,60 euro. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vraag over het ‘gemiste’ Groene Sporen project

Vraag i.v.m. inspraak en participatie van burgers, adviesraden en het middenveld

Ingediend op februari 6th, 2013 door bartcaron

Momenteel loopt de campagne ‘Kortrijk spreekt’. Zonder vooruit te lopen op de resultaten van deze inspraakactie en zonder vandaag te oordelen over de methode die wordt gehanteerd, willen wij met Groen toch bijzondere aandacht vragen voor een structurele, lees een permanente, participatie van burgers en van adviesorganen en het brede middenveld aan het stedelijk beleid.

In ons programma staat dat o.a. DE BURGER MAXIMAAL BETREKKEN
Groen Kortrijk wil de burger maximaal betrekken in het beleid van de stad. Voor ons zijn inspraak en participatie geen holle begrippen, maar essentieel voor een kwaliteitsvol beleid. Voor ons zijn een stadsbestuur en stadsdiensten lerende organisaties. Geen ivoren torens, maar organisaties die rekening houden met de input, feedback en kritiek van burgers. Groen Kortrijk wil een participatiecharter in het nieuwe bestuursakkoord. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vraag i.v.m. inspraak en participatie van burgers, adviesraden en het middenveld

Aanpassingen Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad bijlange niet verregaand genoeg

Ingediend op februari 6th, 2013 door bartcaron

Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad wordt vandaag in zeer beperkte mate aangepast. Er zijn een aantal maatregelen die vooral nuttig zijn voor de nieuwe meerderheid, maar grensverleggend zijn ze zien. Die worden verschoven naar een latere fase. We hopen dat de grondige herziening geen verhaal wordt van drie stappen: nu, dan en nooit. Aan de bereidheid om hier grondige veranderingen aan te brengen, zullen we pas kunnen afwegen of het de nieuwe meerderheid menens is met een herwaardering van de gemeenteraad en met reële inspraak van de bevolking en het middenveld. (meer…)

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Aanpassingen Huishoudelijk Reglement Gemeenteraad bijlange niet verregaand genoeg

Sp.a de klos van doorbreken cordon sanitaire in Kortrijk

Ingediend op januari 3rd, 2013 door bartcaron

De installatievergadering van de Kortrijkse gemeenteraad was een bizarre zitting. Na de schorsing van Vincent Q, voor één speeldag amper, moest hij in de tribune gaan zitten. NIks ergs, want de camera’s en fotografen volgden hem als een rockster naar zijn nog zichtbaardere plaats. A star is born.
Stefaan De Clerck opende de zitting met de flair van een topsporter die kan erkennen dat je ook kan verliezen. Mooi zo, zeker als dat gebeurt in een vol huis, meet veel te kleine tribunes voor het uitpuilende publiek. Cameraploegen, hordes fotografen, alles was aanwezig voor dit spektakelstuk. En daarop bleek het uit te draaien.

De eedaflegging verliep rimpelloos, maar tergend traag. Tot daar aan toe. Toen de schepenen verkozen waren, vond de nieuwe fractieleidster van CD&V het nodig om haar maidenspeech te houden, of liever af te lezen. Meteen zette ze de toon en die was niet bepaald vriendelijk. Zeer kritisch, tot daar aan toe, maar vooral wrokkig. En dat voor iemand op haar eerste schooldag op de banken van de gemeenteraad. We begrijpen dat de CD&V kwaad is, nu voelen zij tenminste ook eens aan hoe de collega’s van Open VLD en sp.a zich behandeld voelden de voorbije legislaturen.

De kat kwam pas op de koord bij de verkiezing van de leden van de Politieraad. Dan ontplofte de boel helemaal. De nieuwe meerderheid gaf een stem aan de kandidaat van het Vlaams Belang en doorbrak zo het cordon sanitair. Hoe dat kan, vraagt elk weldenkend mens zich af. De Stadscoalitie, zoals de meerderheid zichzelf onbescheiden noemt, hoopte op 10 verkozenen in de Politieraad. Dat kon. Het werkt zo: elk gemeenteraadslid beschikt over 8 stemmen. De meerderheid heeft met haar 22 zetels een portefeuille van 176 stemmen. Als ze hun kandidaten 17 stemmen toebedeelden, dan moest dat lukken als de CD&V hetzelfde deed en het VB geen zot stemgedrag vertoonde. Ze zouden zelfs onderhandeld hebben over die werkwijze om er zo Groen en het VB uit te spelen, want die hadden op eigen kracht slechts 16 stemmen.
Maar de stadscoalitie gaf haar eigen kandidaten slechts 175 van de 176 stemmen en gaf één cruciale stem aan het VB. Immers, de CD&V gaf haar eigen kandidaten geen 17 maar 19 stemmen, had er dan 6 over en gaf er 3 aan een andere eigen kandidaat en 3 aan Groen. Dank voor dat laatste, vooral omdat er geen tegenprestatie tegenover staat. Voor Groen een onverhoopt mandaat in de Politieraad.

Het is duidelijk dat de stadscoalitie het cordon sanitaire rond het VB doorbroken heeft. Waarom, vraagt een aandachtige lezer zich misschien af? Ik zie één expliciete verklaring. Als ook CD&V met het verkiesbaarheidscijfer van 17 stemmen zou gewerkt hebben, dan zorgde die ene stem aan het VB ervoor – die behaalde dan ook 17 stemmen –  dat er een CD&V-er gewipt werd uit de Politieraad. Waarom was dat nodig? Wel, omdat op die manier de stadscoalitie zich van een meerderheid verzekerde in de Politieraad. De stadscoalitie schatte de situatie echter verkeerd in. De CD&V werkte niet met dat lage verkiesbaarheuidscijfer en daardoor speelde de stadsoalitie er zelf haar tiende kandidaat uit. De verkozenene van het VB had meer anciënniteit in de Politieraad en haalde het zo van … notabene een sp.a-er.
Als het niet zo zou zijn, dan kan het niet anders dat een N-VA-er of VLD-er liever een VB-er in de Politieraad dan een derde sp.a-er.
Dat belooft voor de toekomstige samenwerking binnen de nieuwe meerderheid …

Vreemd was ook dat de sp.a-ers uit de raad meteen na de bekendmaking van de uitslag, hardop begonnen te roepen naar de CD&V-ers dat zij het cordon hadden doorbroken. De voorzitter kon de vergadering niet meer in de hand houden. Een terecht woedende Marc Lemaitre viel uit zijn staatsdragende rol en ging hard tekeer. Ik voel met hem mee. Alleen, een paar seconden later bleek dat niet de CD&V maar wel de eigen stadscoalitie had doorbroken. Het worden nog harde noten om te kraken, die samenwerking met de rechtse partijen van de meerderheid. Ze kunnen alvast best op zoek gaan naar de mol uit de eigen rangen. Kwestie van nog erger te voorkomen.
Dat hij of zij die voor het VB heeft gestemd maar eens diep in de eigen spiegel kijkt en nadenkt over ethiek in de politiek, over de waarde van de democratie, over samenwerking binnen een meerderheid en zich afvraagt hoe dat te verantwoorden zou kunnen zijn bij de eigen kiezers .

Het merkwaardige gevolg is dat de Kortrijkse stadscoalitie geen meerderheid meer heeft in de Politieraad. 12 van de 24 zetels zijn van hen. Dat wordt nog leuk. Groen biedt zijn diensten aan om een progressief veiligheidsbeleid te ondersteunen…


Verbaasd over de coalitievorming in Kortrijk

Ingediend op oktober 16th, 2012 door bartcaron

Groen Kortrijk heeft er dik 900 kiezers bij en een kwart meer stemmen in vergelijking met 2006. En een zetel meer. Groen is de enige partij die er naast de N-VA op vooruit gaat. Dat is een mooi resultaat. Daar ben ik blij voor. Helaas, de burgemeestersstrijd heeft Groen een derde zetel gekost. We werden gesandwicht tussen twee gladiatoren.

De grote partijen hebben hun keuze gemaakt. Wij feliciteren van harte de winnaars. Niettemin blijft rond de coalitievorming in Kortrijk een wrang gevoel hangen. Wij hoopten op een progressieve meerderheid, liefst een centrumlinks bestuur waar wij aan mee wilden werken, een meerderheid die de belangen van de gewone mensen en de zwakkeren in de samenleving als uitgangspunt zou nemen. Een meerderheid die een trendbreuk in de mobiliteit kon verwezenlijken, die de stad kon vergroenen, die een krachtig sociaal beleid mogelijk zou maken. Er komt nu een koerswijziging, maar we vrezen dat die niet in de richting zal gaan die wij wensen. Wij zullen de nieuwe burgemeester en zijn ploeg vanuit de oppositie kritisch volgen. Op een constructieve wijze, zoals we de voorbije jaren hebben gedaan.

De nieuwe blauw-geel/zwart-rode meerderheid is daarenboven zeer krap, wat de stabiliteit en de daadkracht van het stadsbestuur niet ten goede zal komen. Een bestuur tegen de anderen is meestal ook geen goede drijfveer. We zullen wel zien.

Ingediend onder kortrijk en regio, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Verbaasd over de coalitievorming in Kortrijk

Wie kan mij kloppen?

Ingediend op september 27th, 2012 door bartcaron

Zondag vindt op Overleie de Bruggenloop plaats. Over de bruggen waar burgemeester Stefaan De Clerck zo fier op is. Deze succesvolle loopwedstrijd richt zich uitdrukkelijk naar alle joggers en vrijetijdslopers. Lopen is gezond voor lijf en leden, en is voor mensen met een druk leven, zoals politici en kandidaat-politici, een krachtig tegengewicht tegen de stress die de verkiezingen veroorzaakt.
Daarom daagt Bart Caron, lijsttrekker van Groen in Kortrijk, zijn collega-kandidaten van alle partijen uit om hem te verslaan tijdens de Bruggenloop. Hij start de 10 km met de ambitie om de snelst lopende kandidaat te zijn. Daarmee wil hij aantonen dat gezondheid ons hoogste goed is en dat we in Kortrijk meer aantrekkelijke ruimte – lopen in de natuur is fijn én inspirerend – nodig hebben om te joggen, te fietsen, te wandelen, te spelen of gewoon te genieten.
En mocht er toch iemand Bart Caron kloppen, hij krijgt een faire beloning. Hij belooft de winnaar niet alleen een groen t-shirt te schenken, maar na de verkiezingen een handje toe te steken bij het opruimen en opbergen van de verkiezingsborden van de betrokken kandidaat, en hem of haar daarna op een lekkernij te trakteren in de nieuwste koffiezaak van Kortrijk Viva Sara, al dan niet tijdens coalitiegesprekken.
Bart Caron hoopt zondag veel kleurige t-shirts te mogen ontdekken aan de start van de Bruggenloop.

Ingediend onder kortrijk en regio, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Wie kan mij kloppen?

‘Echt Anders’, het programma van Groen Kortrijk

Ingediend op juli 18th, 2012 door bartcaron

Klik hier om de tekst van het programma van Groen Kortrijk voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 te lezen of te downloaden

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor ‘Echt Anders’, het programma van Groen Kortrijk

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie