bartcaron.be

Actuele vraag over de besparingen bij de VRT

Ingediend op maart 31st, 2010 door bartcaron

Kan en moet de VRT besparen? Ongetwijfeld! Maar hoe moet er bespaard worden? Minister Lieten wil de middelen van de openbare omroep met liefst 20% inkrimpen, maar wel zonder dat er vooraf duchtig is nagedacht waar en hoe er kan worden bespaard. Ik zou dan liever eerst eens kijken naar wat we (nog) verwachten van onze VRT en op basis daarvan een onderbouwd besparingsplan uitwerken.

hanteert minister Lieten blindweg de botte bijl?

Ingediend onder in het halfrond, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Actuele vraag over de besparingen bij de VRT

Vraag om uitleg over het kustveiligheidsplan

Ingediend op maart 18th, 2010 door bartcaron

Enige weken terug werd de Franse Vendée overspoeld door storm en ontij. Vele tientallen doden, miljarden euro materiële schade en verzilte landbouwgronden. En dan hoor je dat het bij ons ook zo erg zou kunnen zijn. Het kustbeveiligingplan is er wel, maar de uivoering loopt vertraging op door gebrek aan geld. Een groep ondernemers, de grote baggeraars voorop, willen de overheid wel te hulp snellen, maar ik vraag me af of het privatiseren van de veiligheid van onze kust wel zo’n goed idee is. Ik ben benieuwd hoe minister Crevits hier tegenaan kijkt, en vooral hoe de regering onze kusten snel stormbestendig denkt te maken.

de minister ontvouwt haar plannen

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over het kustveiligheidsplan

Vraag om uitleg over de terugkeer van Ryanair naar Oostende

Ingediend op maart 18th, 2010 door bartcaron

Ik heb er op zich niets op tegen dat Ryanair zich opnieuw op de Oostendse luchthaven zou komen vestigen met twee lijnen naar Girona en Málaga. Wanneer daar investeringen van de overheid aan gekoppeld worden, is het echter een brug te ver. Westtoer (de provincie West-Vlaanderen), de Stad Brugge en Toerisme-Oostende richtten samen een vzw op ter ondersteuning van de nieuwe luchtverbindingen. Aan minister Crevits de vraag hoe zij deze verholen overheidssteun kan verantwoorden en welke garanties er zijn dat de komst van Ryanair een positief effect heeft op de regio.

Hilde Crevits antwoordt

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over de terugkeer van Ryanair naar Oostende

Vraag om uitleg over de Starbucks-overkill op de openbare omroep

Ingediend op maart 16th, 2010 door bartcaron

Iemand die nog niet weet dat je tegenwoordig ook in Antwerpen terecht kan voor een Starbuckskoffie, luisterde de voorbije weken niet naar de openbare omroep. Peter Van De Veire doopte zijn ochtendshow op MNM om in de Grote Koffie Van De Veire-show, Vandaag besteedde er een ruime reportage aan en ook de journaals vonden de opening van een koffiezaak nieuwswaarde hebben.
Ik stel tevreden vast dat de openbare omroep creatief op zoek gaat naar extra inkomsten, maar vond de publireportages en product placement rond Starbucks echt niet kunnen. Aan minister Lieten dan ook de vraag of de VRT haar boekje hier niet te buiten gegaan is.

hier lees je wat zij er van vindt

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over de Starbucks-overkill op de openbare omroep

Vraag om uitleg over de cultuurparticipatie van ouderen

Ingediend op maart 4th, 2010 door bartcaron

De helft van de ouderen neemt nooit deel aan het aanbod van muziek, theater, film, beeldende kunst of comedy. Bij andere leeftijdsgroepen is dat slechts een kwart. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport dat Dominique Verté (VUB) onlangs publiceerde.
Wanneer er vervolgens gekeken wordt naar de oorzaken hiervoor, scoort ‘geen interesse’ het hoogst, gevolgd door het prijskaartje dat aan cultuurparticipatie vasthangt en de bereikbaarheid.

Ik geloof niet dat senioren per definitie onverschillig staan tegenover cultuur, maar ben er wel van overtuigd dat er een gerichte aanpak nodig is om deze steeds groeiende bevolkingsgroep te (blijven) betrekken bij het culturele en –verenigingsleven. Niet om hen in een apart hokje te duwen, maar om alle kansen te bieden deel te nemen aan het reguliere aanbod. Ik ben dan ook benieuwd naar de aanpak die minister Schauvliege voor ogen heeft.

haar antwoord lees je hier

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over de cultuurparticipatie van ouderen

Vraag om uitleg over de verhouding tussen structurele en projectsubsidies

Ingediend op februari 25th, 2010 door bartcaron

Minister van Cultuur Joke Schauvliege schreef in haar beleidsnota dat ze de verhouding tussen project- en structurele subsidies wil verbeteren. Het streefdoel, zowel onderschreven door de minister als door Groen!, zou moeten zijn dat 10 % van de subsidies naar projecten gaat. Voorlopig blijven de goede voornemens echter dode letter.  De eerste ronde voor projectsubsidies is zelfs kleiner dan ooit tevoren.
Ik wil dan ook wel eens weten van de minister hoe zij de trend denkt te keren. Heeft ze een bepaald stappenplan in gedachten? Of blijft ze de zwarte piet doorschuiven naar haar voorganger die allerhande subsidies al op voorhand zou hebben gebetonneerd?

de minister antwoordt

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over de verhouding tussen structurele en projectsubsidies

Vraag om uitleg over doping bij amateurwielrenners en bodybuilders

Ingediend op februari 25th, 2010 door bartcaron

Recent verschenen werkelijk alarmerende cijfers over dopinggebruik bij amateursporters. De grote wielerbonden KBWB en WBV scoren al bij al niet slecht, maar bij de kleinere wielerbonden werd tot 1 op 6 van de liefhebbers positief bevonden. En wat dan te denken van de bodybuilders? In de tweede helft van vorig jaar wezen meer dan 80% van de controles buiten competitie op dopinggebruik. Dit maakt een ander cijfer nog schrijnender: in het eerst kwartaal van 2009 werden er buiten competitie welgeteld nul bodybuilders gecontroleerd… Ik wil van minister Muyters dan ook vernemen hoe hij de dopingplaag denkt aan te pakken. Is de minister van plan te werken met heel gerichte campagnes naar bepaalde sporttakken of –bonden toe? En worden de betrapte amateurs wel daadwerkelijk geschorst?

hier lees je er alles over

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over doping bij amateurwielrenners en bodybuilders

Vraag om uitleg over de aanpak van de problemen van de Roma

Ingediend op februari 23rd, 2010 door bartcaron

Tijdens de eerste winterprik, eind vorig jaar, kwam de problematiek van de Roma weer eens volop in de schijnwerpers. In het Gentse werden heuse vluchtelingenkampen ‘ontdekt’. Vriend en vijand waren het er over eens dat er dringend een globaal actieplan moest komen om de heel specifieke noden van de Roma aan te pakken en een einde te maken aan hun mensonwaardige leefomstandigheden. Drie maand later vraagt Bart Caron zich af welke concrete stappen minister Bourgeois hierin al heeft ondernomen. Was er al overleg met de federale en lokale overheden? En hoe ver staat het met het Actieplan voor de Roma dat door het Agentschap Binnenlands Bestuur zou worden uitgewerkt?

hoe pakt de minister het aan?

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over de aanpak van de problemen van de Roma

Vraag om uitleg over het gedeelde mandaat van districtsschepen

Ingediend op februari 9th, 2010 door bartcaron

In het gemeentedecreet zijn er procedures opgenomen om bindende afspraken te maken rond het delen van mandaten. Zowel binnen coalities en kartels als binnen partijen kan men er zo met rechtszekerheid voor kiezen om een mandaat te beperken in tijd en een vlotte overgang garanderen naar een nieuwe mandataris toe. Deze regelgeving is echter niet van toepassing binnen de districten, hetgeen Groen! pijnlijk moest ervaren in Borgerhout.
lees er meer over

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over het gedeelde mandaat van districtsschepen

Vraag om uitleg over politisering van beslissing rond infrastructuurwerken

Ingediend op februari 9th, 2010 door bartcaron

Wanneer de burgervader van een centrumstad in een vooraanstaand weekblad boutweg verklaart dat goede contacten met de Brusselse kabinetten en administraties broodnodig zijn om grote stadsprojecten te kunnen realiseren, doet dit mijn nekharen overeind komen. Is de vriendjespolitiek in die mate terug van nooit weggeweest dat burgemeesters er niet langer zedig over zwijgen? Zijn regelgevende kaders en degelijke dossiers dan werkelijk zo ondergeschikt aan de juiste connecties? En wat moeten minder bevoorrechte gemeenten dan wel niet denken over de uitspraken van de voorzitter van ‘hun’ VVSG?
Benieuwd wat minister Bourgeois vindt van termen als ‘stroperigheid van de Brusselse administratie’ en ‘een dossier met ministeriële hulp voorbij hypercorrecte ambtenaren loodsen’.

de respons van Geert Bourgeois lees je hier

Ingediend onder in de commissies, in het parlement Reacties uitgeschakeld voor Vraag om uitleg over politisering van beslissing rond infrastructuurwerken

 

Nieuws

Vlaams parlementslid Bart Caron (Groen) stopt met actieve politiek

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.