bartcaron.be

CD&V krijgt hulp van de Heilige Geest

Ingediend op mei 31st, 2006 door bartcaron

Het Cultuurplan van verlichte geesten Stefaan De Clerck, Filip Heylen en Steven Vanackere

tacktoren.jpgDeze heren lanceren de Cultuurstad Vlaanderen. In een haast ‘gelovige’ stijl presenteerden ze een verheven programma. Ze zijn goddelijk geïnspireerd, wellicht niet door de Heilige Geest, maar door een andere God, Richard Florida, en diens creative class. Dat heeft geleid tot culturele voorstellen die ze over Vlaanderen willen verspreiden. Dwepen met Florida, het staat alleszins chique.
Natuurlijk, cultuur kan dienen ter versterking van het stedelijk weefsel. Dat is pas nieuws, dat we meteen als het eerste gebod in ons geheugen prenten. En dat sommige buurten heropleven als resultaat van investeringen in cultuur, jazeker. Alleen de voorbeelden zijn niet zo goed gekozen: Buda-kunsteneiland, de KVS en Turn & Taxis. Fijn zeg, ben ik blij dat de vorige ministers van Cultuur en Steden waar ik onder gediend heb de eerste projecten stevig steunden. Ze hadden dus gelijk. Alleen, die projecten zijn nog zo prematuur dat het bewijs van heropleving nog moet worden gegeven. Voor de  KVS is dat niet aan de orde, want staat al in een reeds heropgeleefde Brusselse buurt, de chique Dansaert-wijk. Tour en Taxis is een commercieel project en Buda is nog in volle verbouwing, en van werking is nauwelijks sprake.

En dan het tweede gebod: dat Vlaamse steden als

Ingediend onder mijn gedacht 3 reacties

3 reacties op “CD&V krijgt hulp van de Heilige Geest

  1. Ray De Bouvre schreef:

    Ik zou maar niet te veel roepen over de Vlaamse Opera in uw geval.  Alw uwe flierefluiter van een minister eens zou beginnen met een niet-vooringenomen studieronde te wijden aan het probleem, zijn zakken niet zou laten volladen door een zootje nieuwlichters al dan niet op zijn kabinet, dan zou hij een van de beste opera’ in Europa niet laten wegkwijnen.<br><br><br><br>De opera heeft geld nodig, inderdaad !  Iedereen vraagt om centen, inderdaad.  Met u wordt geen rekening gehouden, want gij zijt enkel his master’s voice, dus zwijg dan ook over een instelling die door “onzen Bert” langzamerhand gewurgd wordt.<br><br><br><br>Zolang de Vlaamse Opera niet op het niveau van de Munt zal behandeld worden (ook de infrastructuur hé, slimmeke) kunt ge het vergeten.  Misschien is opera niet actueel genoeg ?  Museale kunst ?  Horen de asielzoekers en andere inwijkelingen het niet graag ?  Ga dan eens praten over de grenzen, als Brussel en de Munt te ver liggen, neem gewoon onze buurlanden.<br><br><br><br>Verbaas mij eens !

  2. Ray De Bouvre schreef:

    En het is trouwens geen 7.45 uur maar 9.45 uur   Uw klok loopt ook letterlijk achter.

  3. Ray De Bouvre schreef:

    Om te bewijzen dat ik ook vriendelijk kan zijn (hoffelijk is voor een volgende gelegenheid als ge uw purperen kleed mat pailletten draagt en uw rosse pruik) :<br><br><br><br>Het is toch een ontzettend kinderachtige en onverantwoorde opmerking die ge daar plaatst over “wie heeft er de subisidies verminderd ?”. Djeezes, het lijkt wel de fucking Fröbel die op hoge toeren draait.<br><br><br><br>Bij mijn weten is de Vlaamse Opera een VOI en als dusdanig volledig ressorterend onder de bevoegdheid van de VG.  Het getuigt van een erbarmelijke mentalteit dat de liberaal Sas de toelagen van Gent vermindert maar zoiets zou juist de verantwoordelijkheid van de VG moeten aanscherpen !  Begrijpt u dat ?<br><br><br><br>Op die manier, met zulk een mentaliteit aan cultuurpolitiek doen vind ik “niet kunnen” (ik hoop dat u mijn taalgebruik waardeert, want ik span me echt in).<br><br><br><br><br><br>Tot slot : (missschien, want als ik van u begin te dromen, kom ik weer langs en ik kan niet beloven weer braaf te zijn)<br><br><br><br>De geschiedenis van de opera in Vlaanderen, eerst de KOG en de KVO,dan de OVV, de Vlos en nu de VO is één groot drama !  Steeds omwille van de politiek die haar woord niet hield, beloftes niet nakwam, lichtvaardige beslissingen nam, mensen als stront behandelde.  Ik begrijp zeer goed, dat misschien 10% van de bevolking om het genre geeft en dat je zoiets als elitair gaat beschouwen.<br><br><br><br>Heb dan ballen aan je lijf en zeg het ! Dit laat ik stoppen.  Ga echter ook na, welke engagementen je voorgangers hebben genomen en honoreer die. Pleeg geen langzame wurgingsdood !  De Opera is geen soortement ministerie dat ook wel draait met 80% personeel en werkingskosten…  Jullie zijn zo onverantwoord bezig (opnieuw : u zal dit niet graag lezen, maar ik bedwing mij enorm )<br><br><br><br>Vlaanderen is geen bananerepubliek (nog niet, maar jullie doen aardig je best om de rechtsstaat te ondermijnen) en het beleid moet niet na elke verkiezing veranderen.  Vooral zwaar betoelaagde instellingen met vele honderden werknemers moeten niet constant in het ongewisse leven. Het gaat om mensen, Bart, creatieve, kwetsbare, getalenteerde, en veelal lieve mensen !  Vlaamse mensen.

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie