bartcaron.be

Gezinspartij … Inge Vervotte … criminele gazetten

Ingediend op maart 17th, 2006 door bartcaron

Over de vorige blog heb ik mijn buik wel vol. We discussieerden er de voorbije week uren over. Opvallend is de schijnheiligheid van de gezinspartij (bij uitstek). Ze blijft lijnrecht tegen de Gezinsbond staan … nooit gezien. CD&V schat dus de belangen van de commerciële zenders hoger in dan de bescherming van kleine kinderen. Beetje vreemd als je weet hoeveel CD&V-gezinden en -leden actief zijn in de Bond. De gezinspartij draait dus haar rug naar de Gezinsbond.

Inge Vervotte
Ik geef het toe, hun kontendraaierij is niet aan mij besteed. Maar als het goed is, dan wil het ook wel zeggen. Inge Vervotte, die ik op deze pagina’s wel al eens kritisch over de rakel haal, verdient mijn positieve verbazing over haar Globaal Plan Bijzondere Jeugdzorg. Een stevige nota, 25 miljoen euro vers geld, echt de wil om iets te doen aan de vele problemen die kinderen en jongeren ondervinden en aan de problemen die sommige jongeren veroorzaken. We kennen de verhalen van jeugdrechters en kinderen die niet geplaatst geraken en dus node terug de straat op gezet worden. Het is moedig, gedurfd, evenwichtig en vanuit een duidelijke visie geschreven. Ik denk dat het een mijlpaal kan worden. Maar dan moet het ook worden uitgevoerd. Daar zou het schoentje wel eens kunnen wringen. Het geld komt vooral in de jaren 2007 tot 2009. Ik houd mijn hart al vast als de conjunctuur keert en de Vlaamse regering de broeksriem moet aanhalen. De regering verwacht wel dat haar body-mass-index toeneemt … .
Natuurlijk is het geen perfect plan, niet is perfect. De preventie wordt in het plan nogal stiefmoederlijk behandeld. Het illustreert het pijnpunt, de voorrang aan oplossingen voor de eerder spectaculaire, de meest zichtbare problemen. Dat wordt gedemonstreerd door het lanceren van nieuwe methoden, die Inge Vervotte er persoonlijk insluisde. Tot ergernis van de expertenwerkgroep. Denk aan zaken als Youth at Risk, een Amerikaanse methode die in LA goed zou werken. Dat heb je als je een maatschappelijk assistent tot minister benoemt. Zo sprak ondertekende die ook dat diploma bezit … gelukkig niet het enige … haha.

Criminele gazetten
Vorige zaterdag stond in De Standaard een opvallende column van de bewonderenswaardige (heel goede stukken!) Tom Naegels. Een paar fragmenten: "(…) vorige zaterdag bracht Het Laatste Nieuws het verhaal van MB, een twintigjarige Vlaming van Rwandese (de krant schrijft Congolees, och, het is in de buurt) origine die zich op zijn veertiende (de krant schrijft onlangs’, och, zes jaar geleden is ook nog onlangs) tot de islam had bekeerd en zich de laatste tijd erg in die godsdienst verdiepte. Toen hij zich zonder medeweten van zijn adoptieouders plots in Pakistan bevond, en die ouders bovendien extremistische propaganda op zijn computer aantroffen, alarmeerden ze de politie, waarna MB in Pakistan opgepakt werd. (…) "Wie heeft er beslist om een twintigjarige Vlaamse jongen, van wie voorlopig enkel vermoed wordt dat hij iets met terrorisme te maken zou kunnen hebben, met zijn volledige naam, woonplaats en foto in de krant te zetten? Het Laatste Nieuws was eerst, maar de rest volgde snel. Wat is het toch handig dat journalisten alles mogen, dat niemand hen ooit ter verantwoording roept, en dat ze bij elke vingerwijzing kunnen schermen met de persvrijheid."
Juist, wat geeft journalisten het recht om dat verhaal op de voorpagina te zetten, onder de kop "Ouders laten extremistische zoon oppakken"? Wat geeft hen het recht om daarbij een foto van de betrokkene te publiceren? Geen enkele journalist is blijkbaar verontwaardigd over die aanpak. Alle kranten namen het nieuws de dag nadien over, m

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Gezinspartij … Inge Vervotte … criminele gazetten

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie