bartcaron.be

Het failliet van de aankondigingspolitiek,  de centrale bibliotheek

Ingediend op februari 8th, 2012 door bartcaron

Een nieuwe centrale bibliotheek voor stad en regio’. Dat was de titel van een belangrijk hoofdstuk in het Beleidsplan Cultuur van de huidige legislatuur (2007 – 2013).

Het sprookje begon in 2002 al met gesprekken met allerlei actoren. Dat resulteerde in 2006 in een ambitieus nieuw project dat met veel feestgedruis werd gelanceerd als de bibliotheek van het levenslang leren, de bib met de drie ‘l’-en. Het moest een enthousiasmerend en origineel project worden. En ik moet het toegeven, mijn aanvankelijk kritische houding ebde snel weg. Het was uitdagend, interessant. En het was meer dan een cultureel project, het ging ook over onderwijs – vooral het volwassenonderwijs – over mobiliteit – er kwam een pendelaarsparking onder het gebouw en plein – en over de transformatie van een gehele site, nl. de stationsomgeving.
Het volwassenonderwijs kiest voor een eigen gebouw op een andere locatie. Alle begrip. We zijn vijf jaar verder, en wat is er gerealiseerd? Niets. Helaas.
Ik begrijp dat de onderwijsaanbieders er uit stappen.

Het dossier is door de stad ‘mismeesterd’, door een gebrekkige netwerking, kijk o.a. naar het moeizame tot stand komen van de contacten met betrokkenen, o.a. de NMBS, het onderwijs enz…

Is er nog een toekomst voor onze openbare bibliotheek? Hoe gaat het nu verder met het project van de Stationsomgeving? Hoe zien de plannen er nu uit? Vragen die de stad helaas niet kan beantwoorden.

klik hier om de hele tekst van de Interpellatie over de Centrale Openbare_Bibliotheek te zien

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Het failliet van de aankondigingspolitiek,  de centrale bibliotheek

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie