bartcaron.be

Cultuurplan voor Kortrijk maakt ambitie niet waar

Ingediend op februari 1st, 2012 door bartcaron

Het plan van de cultuurintendant zou gisteren, dinsdag 31 januari worden voorgesteld. Ook gisteren werd er een verenigde raadscommissies over aangekondigd om 18u30, via een uitnodiging die om 15u dezelfde dag vertrok. Het onderstreept het weinige belang dat de stad aan zo’n cultuurplan besteedt.
Wat een rommelige organisatie, wat een gebrek aan respect voor de raadsleden. Na discussie werd de vergadering net voor het begin ervan afgeblazen. Uit eerlijke schaamte werd het vandaag aan de gemeenteraadsleden rondgestuurd. De grondige discussie zal volgende maand op de gemeenteraad plaatsvinden. De Groene gemeenteraadsleden zullen daar dan ook het debat voeren.

Onze eerste reactie is echter niet zo positief.
Dat cultuurintendant Wim Vanseveren pleit voor duidelijke keuzes en intelligente samenwerkingen, stond al in eerdere studies en in zijn eigen visienota over Cultuurbeleid dat Bart Caron in 2006 publiceerde.
Niks nieuws onder de zon: Kortrijk staat aan de top in Vlaanderen staat qua investeringen voor cultuur, maar geniet niet zoveel uitstraling. Als Kortrijk zich meer wil onderscheiden, dringen keuzes zich op. Minder doen, maar beter, zeggen wij ook al vele jaren. Heeft de stad de cultuurintendant moeten inhuren om een conclusie te trekken die iedereen die bij het culturele leven betrokken is, al lang had getrokken? Want ja, dat is cultureel Kortrijk: van alles een beetje en in niets de top.
Studies van Eric Temmerman, Guido Debrabandere, Rudi Laermans bevatten dezelfde conclusies.

Als het de opdracht is van de cultuurintendant om het Kortrijkse cultuurlandschap te hervormen om het op die manier klaar te zetten voor een succesvolle toekomst, dan kunnen we alleen concluderen dat de voorstellen in het rapport die ambitieuze doelstellingen bijlange niet benaderen.

Het rapport zelf is eigenlijk niet meer dan een managementdocument, een nota die een betere organisatie van de eigen stedelijke culturele instellingen voorstelt. Daarnaast stelt het rapport voor om in het centrum van de stad twee cultuurzones (de Leie-as en de as
Station-Schouwburg) te onderscheiden, met vier speerpunten (Vlasmuseum, Buda-eiland, bibliotheek en cultuurcentrum).
Daar is niks mee mis, ware het niet dat het rapport haast volledig voorbij gaat aan de professionele kunstenorganisaties van onze stad.
Deze organisaties bepalen grotendeels de naam en de faam van de stad buiten de muren. Die krijgen amper aandacht. Hetzelfde voor de amateurkunsten (harmonies en fanfare, toneelgezelschappen, koren, rockgroepen enz.) en voor het verenigingsleven en het vormingwerk.

Het is een verdienstelijk document, maar er worden in tegenstelling tot de titel geen expliciete keuzes voorgesteld, er wordt geen liefde uitgesproken voor de kunsten en de verenigingen, het is een document voor ‘t stad, met bitter weinig aandacht voor de randgemeenten.

We onderschrijven wel de keuze voor het Vlasmuseum, voor de ontwikkeling van het Buda-eiland, en een moderne bibliotheek. Daar was zo’n rapport echt niet voor nodig. Dat zeiden eerdere studies en rapporten al.
Daarvoor hebben we beleidsdaden nodig, politieke moed. Dat ontbreekt in Kortrijk. Helaas kan de cultuurintendant de plaats niet overnemen van trage haperende politici. Ik heb zelfs sterk de indruk dat Van Severen zich heeft moeten beperken in zijn ‘keuzes’ onder druk van de zittende meerderheid in het schepencollege.

En tenslotte, kan iemand ons uitleggen wat het belang is van zo’n strategisch, operationeel, beleidsplan voor de directie Cultuur., zes maanden voor de verkiezingen? Is de CD&V er zo zeker van dat te kunnen implementeren na de verkiezingen?

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Cultuurplan voor Kortrijk maakt ambitie niet waar

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie