bartcaron.be

Lancering digitale televisie

Ingediend op januari 19th, 2006 door bartcaron

Voorstel van resolutie van mevrouw Patricia Ceysens en de heren Dany Vandenbossche, Carl Decaluwe, Bart Caron en Kris Van Dijck betreffende de lancering van digitale televisie

Het Vlaams Parlement,

– gelet op het Vlaamse regeerakkoord, waarin het volgende staat: “We houden een pluriform medialandschap in stand met gewaarborgde toegang tot een divers en kwaliteitsvol aanbod, waarin technologische innovaties en nieuwe mediatoepassingen worden geïntegreerd zonder verhoging van de kostprijs van de basisdienstverlening voor de gebruiker.” (punt 1 van A.3. Mediabeleid);

– gelet op het Vlaamse regeerakkoord, waarin het volgende staat: “De VRT kan slechts overgaan tot de ontdubbeling van haar TV- of radionetten (zowel analoog als digitaal) voor zover hiertoe voorafgaandelijk de beheersovereenkomst wordt aangepast.” (punt 4 van A.3 Mediabeleid);

– gelet op het Vlaamse regeerakkoord, waarin het volgende staat: “We geven particuliere initiatieven op audiovisueel vlak, zonder discriminatie, voluit kansen.” (punt 8 van A.3 Mediabeleid);

– gelet op de beleidsnota Media 2004-2009 van minister Bourgeois en de met redenen omklede motie inzake de beleidsnota Media 2004-2009

– gelet op de beleidsbrief Media 2005-2006 van minister Bourgeois;

– gelet op de huidige beheersovereenkomst van de Vlaamse Gemeenschap met de VRT, waarin het volgende staat: “De VRT heeft een belangrijke rol te vervullen bij het optimaal inspelen van Vlaanderen op de opportuniteiten van de informatiemaatschappij (…). Conform artikel 8, §5, van de gecoördineerde mediadecreten dient de VRT de ontwikkelingen met betrekking tot de nieuwe media van nabij te volgen en de nieuwste mediatoepassingen aan de kijker en de luisteraar aan te bieden”;

– vraagt de Vlaamse Regering:

1° om in afwachting van een eventueel thematisch aanbod, de VRT te vragen zich prioritair te concentreren op de andere mogelijkheden die digitale televisie te bieden heeft: programma’s op aanvraag, verrijkte inhoud, interactiviteit en ontsluiten van het digitaal archief;

2° om erover te waken dat programma’s gefinancierd met algemene middelen bij een eerste uitzending geen meerkost voor de kijker mogen betekenen en niet marktverstorend mogen werken;

3° om klaarheid te scheppen in de toekomstige beheersovereenkomst over:

a) het aanbod van de VRT in het kader van haar publieke opdracht in het digitale tijdperk versus commerciële initiatieven;
b) de ruimte die aan alle spelers op de markt wordt geboden voor het uitbouwen van een aanbod inzake digitale televisie;
c) de meerkost en financieringswijze van het digitale televisie-aanbod van de VRT (themakanalen en andere diensten) op korte en op lange termijn;
d) de verhouding themakanalen/bestaande generalistische netten.

Patricia Ceysens, Dany Vandenbossche, Carl Decaluwe, Bart Caron, Kris Van Dijck

Ingediend onder in het halfrond Reacties uitgeschakeld voor Lancering digitale televisie

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie