bartcaron.be

Hoeve Delaere

Ingediend op januari 17th, 2006 door bartcaron

2006_01_29_E007_XX_080.jpg 

Speelpleinwerking Menen: jeugdlawaai uit wetgeving lichten

Vlaams minister voor Jeugd Bert Anciaux wil bekijken hoe lawaai van kinderen en jongeren uit de regelgeving inzake milieu en ruimtelijke ordening gelicht kan worden. Dat zei Anciaux woensdag in het Vlaams parlement naar aanleiding van het vonnis dat het stadsbestuur van Menen verplicht de jeugdwerking in deelgemeente Lauwe stil te leggen na klachten van buurtbewoners.

Het jeugdcentrum in Lauwe ligt in een woongebied. Volgens het vonnis mag daar geen speelpleinwerking tijdens de vakanties meer georganiseerd worden, evenmin als fuiven ’s avonds. Anciaux antwoordde dat dit getuigt van "onvoorstelbare onverdraagzaamheid". "Als de klagers enkel uitgaan van hun eigen individuele genot zodat elk project dat zich richt op kinderen en jongeren onmogelijk wordt gemaakt of dat die projecten op een geïsoleerde plaats worden ingeplant, dan dreigen we in een zeer gevaarlijke situatie te komen", zei de minister.
Hij wil de zaak juridisch bekijken om iedereen die met dergelijke vonnissen geconfronteerd wordt te kunnen adviseren. Voorts wil hij samen met de ministers Kris Peeters (leefmilieu) en Dirk Van Mechelen (ruimtelijke ordening) bekijken hoe lawaai van kinderen en jongeren uit de Vlarem-regelgeving en de regelgeving op de ruimtelijke ordening gelicht kan worden.

Anciaux wil de invulling en herziening van een aantal plannen aangrijpen om een aantal "wonenvreemde" initiatieven te regulariseren. Op politiek niveau wil Anciaux "een vuist maken tegen de dreiging van een veralgemeend overwicht van het individueel belang op het collectief belang. "Menen is geen alleenstaand geval", aldus Anciaux.

Spirit Menen verheugd over geruststellende woorden van zijn minister
De stad Menen moet van de rechter haar speelpleinwerking in Lauwe sluiten. Vier buurtbewoners stapten naar de rechter omdat ze niet konden leven met het lawaai dat het speelplein in Lauwe veroorzaakt, vooral van spelende kinderen en fuiven die er af en toe gehouden worden.

Deze veroordeling wil ook zeggen dat er geen fuiven meer mogen georganiseerd worden op die locatie want volgens de rechter zijn fuiven alle evenementen die plaats vinden na 20u waar er versterkende muziek gespeeld wordt.

In de plenaire vergadering van het Vlaams Parlement, stelde Vlaams parlementslid en burgemeester van Menen, Gilbert Bossuyt, een actuele vraag over die veroordeling aan Vlaams minister van Jeugd Bert Anciaux.
De speelpleinwerking van Menen is geen alleenstaand geval.
Minister Anciaux refereerde ondermeer naar een gelijkaardig geval van een kinderopvang, enkele maanden terug in Brugge, waar buren hun beklag deden over de geluidshinder van de buitenspelende kleuters en met hun grieven naar de rechter stapten.

Minister Anciaux stelde de Menense burgervader echter meteen gerust met zijn antwoord. De minister beloofd dat er versneld werk zal gemaakt worden van structurele maatregelen opdat dergelijke veroordelingen in de toekomst niet meer mogelijk zullen zijn en dat iedereen die in deze materie die het wenst juridische bijstand kan bekomen via zijn kabinet.

Spirit Menen is verheugd om het antwoord van zijn minister en de bezorgdheid van onze burgemeester om de spelende en fuivende jeugd van Menen.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Hoeve Delaere

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie