bartcaron.be

Nederlands in de vergaderingen van de Raad van de EU

Ingediend op december 19th, 2005 door bartcaron

Sinds enkele weken is er heel wat te doen rond de terugval van het gebruik van het Nederlands binnen de vergaderingen van de Raad van de Europese Unie. Uit cijfers blijkt dat het aantal tolkendagen voor het Nederlands bijna gehalveerd is de afgelopen twee jaar. Veel heeft te maken met de invoering van het nieuwe “request-and-pay”-systeem. Blijkbaar opteren de Nederlandstalige lidstaten ervoor om de aan hen toegekende middelen voor Nederlandse vertolking niet ten volle aan te wenden maar ze integendeel voor andere doeleinden te gebruiken.      

Het mag duidelijk zijn dat het gebruik van de eigen taal er mee voor kan zorgen dat Europa opnieuw dichter bij de burger komt. Daarnaast hoeft niemand overtuigd te worden van de moeilijkheid van het volgen van soms technische uiteenzettingen in een vreemde taal of de verwarring die kan ontstaan wanneer de soms belangrijke politieke nuance wegvalt.

1. Was er een gezamenlijk akkoord tussen de Vlaamse en federale regeringen over de invoering van het nieuwe request-and-pay-systeem?

2. Welke afspraak kwam er tot stand tussen België en Nederland over de toepassing van dit request-and-pay-systeem, onder meer wat betreft:

  • de criteria voor het bepalen of er al dan niet Nederlandse vertolking voor een vergadering wordt aangevraagd;
  • de instanties die instaan voor de concrete wijziging van de vergaderingen waarvoor er Nederlandse vertolking gevraagd wordt;
  • de criteria voor de verdeling van het ongebruikte saldo van het door de Raad ter beschikking gestelde tolkenbudget voor het Nederlands en van de meerkosten ingeval dit budget wordt overschreden, en was de Vlaamse Regering hierbij ook partij?

3. Werd deze aangelegenheid behandeld binnen de Nederlandse Taalunie?

4. Wordt er bij de toepassing van het request-and-pay-systeem al dan niet eenzelfde regeling inzake Nederlandse vertolking aangehouden voor de vergaderingen van Raadscomit

Ingediend onder schriftelijke vragen Reacties uitgeschakeld voor Nederlands in de vergaderingen van de Raad van de EU

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie