bartcaron.be

Het VB is racistisch? Pak hun geld af.

Ingediend op november 29th, 2005 door bartcaron

kifkif_1.gifIk ben heel erg fier op mijn kleine partij.  Omdat we het als eerste Vlaamse partij aandurven om te zeggen dat we de partijdotatie van die partij moeten afpakken, omdat die racistische uitpraken doet. Wij doen dat op vraag van het interculturele platform Kif Kif. Aan de basis liggen de uitlatingen van Filip Dewinter in een Amerikaans-Joods tijdschrift. Daarin stelt de hij onder meer dat de islam een bedreiging vormt voor Europa. Gisterenavond besloot het partijbestuur van spirit haar stem te leveren om deze klacht te ondersteunen.
Het is onaanvaardbaar dat een politieke partij openlijk de joodse en islamitische gemeenschap tegen elkaar opzet. Het handelsmerk van het VB is precies het opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar. De wet verbiedt dit soort uitspraken. De straf is het (tijdelijk) afpakken van de dotatie. Het is aan de Raad van State om te oordelen of het VB de wet heeft overtreden. Samen met spirit meen ik van wel. Dat we ze daarmee in een slachtofferrol duwen? Al vele jaren laten we hen leugens vertellen en haat zaaien. Het zwijgen bracht geen resultaat.

Ingediend onder mijn gedacht 3 reacties

3 reacties op “Het VB is racistisch? Pak hun geld af.

  1. erik stefkens schreef:

    Heel flink ! Lees de Engelstalige tekst eens behoorlijk alvorens weeraleens waterdrager van Ps en SP.a te zijn. Een punt heeft Spirit : de Islam is een heilzame leer, geen opium voor het volk, roepend om vrede en naastenliefde, ijverend voor democratie, voor scheiding tussen kerk en staat … totdat je je eens grondiger de verkondigde leer beschouwt. <br><br>Maar goed dat niet iedere gelovige moslim alles slikt wat de Profeet hem voorhoudt. Wie dat doet is beklagenswaardig en gevaarlijk. Maar die mening mag niet geuit, ze is strafbaar, ze dient vervolgd. <br><br>Aan zulke fascistoïde flauwe kul doet Spirit mee.  <br><br>In elke parij zitten ze, de haatzaaiers;  maar het Vlaams Belang bij uitstek zaait de haat, is dit zo voor de één miljoen van haar Vlaamse kiezers ? <br><br>Stop er toch in godsnaam zelf mee om haat uit te dragen , uit te stralen , uit te zaaien tussen Vlaanderens inwoners, tot nader orde horen die van het Vlaams belang daar ook nog bij.

  2. Francis schreef:

    Zoals gezegd Bart, tien jaar te laat. Tien jaar geleden was de laatste zin van de vorige “reageerder” er niet bij geweest. En hij heeft wel een punt.

  3. sander verdonck schreef:

    Het is nooit te laat om een zootje facistoide nepflaminganten het leven zuur te maken. het Vlaams bedrog mag van mij zeggen wat ze willen maar ze moeten er ook maar de consequenties van durven dragen als iemand klacht tegen hen neerlegt. Er is die bende trouwens nooit een haarbreed in de weg gelegd ook al beweren ze van wel. Dat 1 op 4 Vlamingen voor hen stemt betreur ik maar ik put troost uit het feit dat 3 op de 4 niet voor hen stemmen. Aangezien het Vlaams bedrog zelf iedere verkiezing als een referendum voorstelt concludeer ik dat 3 op de 4 Vlamingen niks van hen wil weten. Kort samengevat: ik vind het prima dat Spirit zich achter de klacht van KifKif schaart.

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie