bartcaron.be

Dienstencheques, kinderopvang en fiscale aftrek

Ingediend op november 25th, 2005 door bartcaron

cheque.jpgDe stoelen in het parlement verslijten snel. Sommige wielen haperen, leuningen zijn onbetrouwbaar, de bekleding verschraalt al een beetje. Gelukkig hebben ze nog geen houtworm. Of toch?

Onze regerende meerderheid in het Vlaams parlement begint ook al tekenen van slijtage te vertonen, slijtage op de onderlinge relaties. Wat is er aan de hand? Onvrede omdat er te weinig resultaten worden bereikt? Verkiezingen in zicht? Te weinig scoringskansen in een te grote coalitie? Geen geld genoeg voor beleid? Persoonlijke ambities?
Het is als houtworm, traag borend, eerst onzichtbaar. Dan moet je snel handelen. Deze houtworm ondermijnt de stoel van de regeerders. Hij doet dat door politieke koorts op te wekken. Eerst in de Vlaamse regering en nu verovert dat beest de stoelen het Vlaams parlement. In zo’n klimaat beginnen partijen te ‘eisen’. Ze willen afdwingen en vervolgens scoren. Kijk maar de krantentitels, het is het ene incident na het andere.
Deze week was bijv. het geval voor de dienstencheques bij de kinderopvang. De VLD ‘eist’ dat symbooldossier op …. Waar gaat het over? Dat je er kinderopvang mee mag betalen, bij je thuis voor je kinderen kan laten zorgen. Zoals nu al veel mensen doen voor schoonmaak of klusjes. De werknemer krijgt via een organisatie of een interimkantoor een normaal loon en een normale arbeidsovereenkomst. De gebruiker betaalt 6,7 euro per uur, de (Vlaamse) overheid legt er zowat 15 euro bij. En die gebruiker mag de kost dan nog eens aftrekken van zijn belastbaar inkomen. Handig, het bestrijdt zwart werk en bezorgt een job aan mensen voor wie dat niet zo makkelijk is. Zelf profiteren we ook van; er komt iemand bij ons thuis schoonmaken die we betalen met dienstencheques. Dank u wel vadertje staat.

En nu ook voor kinderopvang? Toch niet voor normale kinderopvang, daar zijn onthaalouders en allerlei voorzieningen voor, al zijn er nog een pak opvangplaatsen te kort. Maar er zijn mensen die problemen hebben om bijv. ’s ochtends vroeg of ’s avonds laat opvang te vinden. Vroeger zorgde het familiaal netwerk of de partner wel voor. Maar ja, er moeten steeds meer mensen werken op vreemde uren, in ploegenarbeid, in vroege of late shifts in ziekenhuizen, restaurants, winkels, … want we willen toch zo’n flexibiliteit van iedereen (sic). En er zijn steeds meer alleenstaande moeders. Die vinden niet makkelijk een oplossing voor hun kinderen. Voor hen kan dit systeem een oplossing bieden. Maar je moet al een behoorlijk tot groot inkomen hebben om dat zo te betalen.
Maar goed, in een aantal gevallen, zoals voor late en vroege uren is het zinvol. Al minder voor de opvang van zieke kinderen; daar zijn mutualiteiten goed in.

De fiscale voordelen van de dienstencheque vind ik echt niet kunnen. Ik kan de kost nog eens van mijn belastingen aftrekken. Dergelijke fiscale aftrekken zijn fundamenteel onrechtvaardig, want ze komen vooral ten goede aan wie veel verdient en via de aftrek dus vrij veel recupereert. Mijn schoonbroer heeft daar niets aan, want hij verdient zowat het minimumloon. Hij kan trouwens geen hulp in de schoonmaak betalen. Schaf die fiscale aftrek voor mijn part maar af, zeker voor mensen die behoorlijk of goed verdienen, zoals ik dus. Als de federale overheid de meerontvangsten van belastingen aan de Vlaamse Gemeenschap terugbetaalt, kunnen we dat geld investeren in buitenschoolse kinderopvang, in crèches enz. Dan wordt iedereen beter van. En het kost veel minder.

Zoals ik al zei, houtworm moet je bestrijden, snel en radicaal.

PS Iets minder luid klonk de roep om iets te doen aan de grote problemen voor kinderen in problematische opvoedingssituaties of in gezinnen in crisis. Ze geraken niet meer in residentiële voorzieningen wegens geen plaatsen meer, ze kunnen niet terecht bij pleegouders wegens te weinig kandidaat-ouders en een slecht statuut, er is te weinig ambulante begeleiding voor ouders … Maar daar kraait geen politieke haan naar … Is het omdat we dat niet kunnen oplossen met dienstencheques?

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Dienstencheques, kinderopvang en fiscale aftrek

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie