bartcaron.be

Buurtbewoners blij met njet voor uitbreiding LAR

Ingediend op oktober 31st, 2005 door bartcaron

Raadslid Eddy Schelstraete, spirit zegt dat gerechtigheid is geschied nu de Vlaamse Commissie voor Ruimtelijke Ordening aan de Vlaamse regering voorstelt om de uitbreiding van transportzone LAR met LAR-zuid niet goed te keuren. ,,Het asociaal, onecologisch plan om de bevolking te ontgrieven van een prachtig stuk natuur ten behoeve van de betonliefhebbers werd neergesabeld, met de grond gelijk gemaakt.”

Schelstraetes prozaïsche ontboezemingen rolden er zo uit tijdens de gemeenteraadszitting: ,,Gelukkig beschikt onze overheid over de nodige experts om dynamische en liberale voorstellen die weliswaar het belang van weinigen dienen, te ontmaskeren. Vooral als zij worden ingediend ten bate van het nut van het algemene. Waakzaamheid is dus een ingebouwde reflex in een maatschappij, die niet alleen gediend is door winstbejag maar waar het samenleven ook een belangrijk gegeven is. Gerechtigheid is geschied: de stommiteiten zijn afgefloten. Laten we nu in het vervolg nadenken voor dergelijke projecten ingediend worden. De burger heeft nog rechten, de maatschappij heeft nog zin voor kwaliteit.”

Schepen Joseph Allijns (VLD) voelde zich in zijn kruis getast omdat Schelstraete het had over … liberale voorstellen. ,,Het is niet alleen de VLD die gunstig advies gaf over de uitbreiding naar LAR-zuid. Ik wil er overigens de nadruk op leggen dat het voorstel geen stedelijke materie is, maar van het Vlaamse Gewest. We hebben enkel advies gegeven. We leggen ons neer bij het negatief advies van Vlacoro.”
Met die laatste uitspraak waren de enkele aanwezige bewoners van het gebied die door de voorgestelde uitbreiding van de transportzone in hun wonen, werken en recreëren bedreigd zijn, in hun nopjes.

Het is nu aan de Vlaamse regering om dit advies van Vlacoro al of niet te volgen. Michel Werbrouck (CD&V) wees erop dat er wel nood is aan een bijkomende transportzone en dat de LAR-zuid daarvoor een geschikte oplossing is. Toen zijn partijgenoot Kamiel Dujardin het opnam voor de betrokken bewoners, vroeg Schelstraete zich af wat de CD&V nu eigenlijk wil.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Buurtbewoners blij met njet voor uitbreiding LAR

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie