bartcaron.be

Sp.a de klos van doorbreken cordon sanitaire in Kortrijk

Ingediend op januari 3rd, 2013 door bartcaron

De installatievergadering van de Kortrijkse gemeenteraad was een bizarre zitting. Na de schorsing van Vincent Q, voor één speeldag amper, moest hij in de tribune gaan zitten. NIks ergs, want de camera’s en fotografen volgden hem als een rockster naar zijn nog zichtbaardere plaats. A star is born.
Stefaan De Clerck opende de zitting met de flair van een topsporter die kan erkennen dat je ook kan verliezen. Mooi zo, zeker als dat gebeurt in een vol huis, meet veel te kleine tribunes voor het uitpuilende publiek. Cameraploegen, hordes fotografen, alles was aanwezig voor dit spektakelstuk. En daarop bleek het uit te draaien.

De eedaflegging verliep rimpelloos, maar tergend traag. Tot daar aan toe. Toen de schepenen verkozen waren, vond de nieuwe fractieleidster van CD&V het nodig om haar maidenspeech te houden, of liever af te lezen. Meteen zette ze de toon en die was niet bepaald vriendelijk. Zeer kritisch, tot daar aan toe, maar vooral wrokkig. En dat voor iemand op haar eerste schooldag op de banken van de gemeenteraad. We begrijpen dat de CD&V kwaad is, nu voelen zij tenminste ook eens aan hoe de collega’s van Open VLD en sp.a zich behandeld voelden de voorbije legislaturen.

De kat kwam pas op de koord bij de verkiezing van de leden van de Politieraad. Dan ontplofte de boel helemaal. De nieuwe meerderheid gaf een stem aan de kandidaat van het Vlaams Belang en doorbrak zo het cordon sanitair. Hoe dat kan, vraagt elk weldenkend mens zich af. De Stadscoalitie, zoals de meerderheid zichzelf onbescheiden noemt, hoopte op 10 verkozenen in de Politieraad. Dat kon. Het werkt zo: elk gemeenteraadslid beschikt over 8 stemmen. De meerderheid heeft met haar 22 zetels een portefeuille van 176 stemmen. Als ze hun kandidaten 17 stemmen toebedeelden, dan moest dat lukken als de CD&V hetzelfde deed en het VB geen zot stemgedrag vertoonde. Ze zouden zelfs onderhandeld hebben over die werkwijze om er zo Groen en het VB uit te spelen, want die hadden op eigen kracht slechts 16 stemmen.
Maar de stadscoalitie gaf haar eigen kandidaten slechts 175 van de 176 stemmen en gaf één cruciale stem aan het VB. Immers, de CD&V gaf haar eigen kandidaten geen 17 maar 19 stemmen, had er dan 6 over en gaf er 3 aan een andere eigen kandidaat en 3 aan Groen. Dank voor dat laatste, vooral omdat er geen tegenprestatie tegenover staat. Voor Groen een onverhoopt mandaat in de Politieraad.

Het is duidelijk dat de stadscoalitie het cordon sanitaire rond het VB doorbroken heeft. Waarom, vraagt een aandachtige lezer zich misschien af? Ik zie één expliciete verklaring. Als ook CD&V met het verkiesbaarheidscijfer van 17 stemmen zou gewerkt hebben, dan zorgde die ene stem aan het VB ervoor – die behaalde dan ook 17 stemmen –  dat er een CD&V-er gewipt werd uit de Politieraad. Waarom was dat nodig? Wel, omdat op die manier de stadscoalitie zich van een meerderheid verzekerde in de Politieraad. De stadscoalitie schatte de situatie echter verkeerd in. De CD&V werkte niet met dat lage verkiesbaarheuidscijfer en daardoor speelde de stadsoalitie er zelf haar tiende kandidaat uit. De verkozenene van het VB had meer anciënniteit in de Politieraad en haalde het zo van … notabene een sp.a-er.
Als het niet zo zou zijn, dan kan het niet anders dat een N-VA-er of VLD-er liever een VB-er in de Politieraad dan een derde sp.a-er.
Dat belooft voor de toekomstige samenwerking binnen de nieuwe meerderheid …

Vreemd was ook dat de sp.a-ers uit de raad meteen na de bekendmaking van de uitslag, hardop begonnen te roepen naar de CD&V-ers dat zij het cordon hadden doorbroken. De voorzitter kon de vergadering niet meer in de hand houden. Een terecht woedende Marc Lemaitre viel uit zijn staatsdragende rol en ging hard tekeer. Ik voel met hem mee. Alleen, een paar seconden later bleek dat niet de CD&V maar wel de eigen stadscoalitie had doorbroken. Het worden nog harde noten om te kraken, die samenwerking met de rechtse partijen van de meerderheid. Ze kunnen alvast best op zoek gaan naar de mol uit de eigen rangen. Kwestie van nog erger te voorkomen.
Dat hij of zij die voor het VB heeft gestemd maar eens diep in de eigen spiegel kijkt en nadenkt over ethiek in de politiek, over de waarde van de democratie, over samenwerking binnen een meerderheid en zich afvraagt hoe dat te verantwoorden zou kunnen zijn bij de eigen kiezers .

Het merkwaardige gevolg is dat de Kortrijkse stadscoalitie geen meerderheid meer heeft in de Politieraad. 12 van de 24 zetels zijn van hen. Dat wordt nog leuk. Groen biedt zijn diensten aan om een progressief veiligheidsbeleid te ondersteunen…

3 reacties op “Sp.a de klos van doorbreken cordon sanitaire in Kortrijk

  1. Ludovic schreef:

    wat een circus grin

  2. Bart Caron schreef:

    Zo gaat dat. Dat is de normale gang van zaken. We kunnen met onze ‘reststemmen’ een OCMW-mandaat delen. Waarom zouden we dat niet doen? Liever cadeau doen aan het Vlaams Belang? Dat toch niet?

  3. walter maes schreef:

    Uiteindelijk sloot Groen een deal met N-VA over de verdeling van een ocmw-zitje…de Kortrijkse koehandel floreert als nooit tevoren.

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie