bartcaron.be

Eindelijk een halt aan Amerikaans cultuurimperialisme

Ingediend op oktober 21st, 2005 door bartcaron

Ik ben heel blij dat de algemene vergadering van de Unesco de heel belangrijke Conventie over culturele diversiteit heeft goedkeurd. Die Conventie heeft een groot belang voor het toekomstig cultuurbeleid. Ze gaat over het belang van culturele diversiteit over de hele wereld, ook in Vlaanderen. Het belang zit hem in het feit dat zo’n Conventie een instrument is van internationaal recht, en dus juridisch bindend is.
Culturele diversiteit even belangrijk is voor de mensheid als biodiversiteit voor de natuur.

Deze problematiek is heel erg belangrijk en aanwezig. Al lijkt het iets te zijn dat zich ver van ons bed afspeelt, het heeft een directe impact op de economische en culturele ontwikkeling in Vlaanderen. Immers, de internationale vrijhandel rukt steeds verder op, en als we dat onbegrensd toepassen in de culturele sectoren, dan is te verwachten dat de dominante culturen, denk daarbij vooral aan de Amerikaanse, maar bij uitbreiding aan de Westerse, de hele wereld ‘veroveren’. Kijk bijvoorbeeld naar Vlaanderen en wat te zien is op onze televisiezenders en te horen is op onze radiostations, of de aanwezigheid van Amerikaanse films in de cinema. Hun films, soaps en fictieseries beheersen de beeldcultuur, de populaire muziek domineert podia en radiostations, enz. Hun marktaandeel neemt zozeer toe dat het bedreigend wordt voor de ontwikkeling van de eigen cultuur, van Vlaamse films, muziek van bij ons enz..

We kunnen dan wel de culturele diversiteit bepleiten, maar als de mondiale markteconomie exclusief de regels gaat bepalen, dan verdwijnt de diversiteit. Deze Conventie is daar een antwoord op. Ze bepaalt dat het voeren van een eigen subsidiebeleid in het kader van een Vlaamse cultuurpolitiek mag blijven bestaan, en dat in het kader van de mondiale liberalisering van de handel in goederen en diensten binnen de Wereldhandelsorganisatie (WTO). Immers een totale vrijhandel, dus zonder dat subsidiëring of bijv. quota van eigen Vlaamse producties op de openbare omroep VRT, zou mogen, zou dodelijk zijn voor deze vormen van cultuur uit minder rijke landen uit het zuiden, uit kleine regio’s en taalgebieden, zoals Vlaanderen, maar ook voor culturele uitingen die omwille van hun aard kwetsbaar zijn. Het is nu eenmaal zo dat je in Vlaanderen geen hedendaagse dans of toneel of beeldende kunsttentoonstellingen kan maken zonder subsidie. Dat geldt trouwens ook voor een populaire cultuuruiting als film, net omwille van onze kleine schaal.

De Amerikanen zijn zowat de enigen die tegen deze Conventie gekant zijn. En toevallig is dat niet. Vooral de Europese audiovisuele sector (film, TV en muziek) ligt bij hen onder vuur, maar ook steun aan auteurs, uitgevers, theatermakers of orkesten wordt geviseerd.

Deze Conventie moet voor alle culturen van over de hele wereld kansen bieden om zich volwaardig te ontwikkelen, zodat we de grote culturele diversiteit versterken, in plaats van te evolueren naar een mondiale culturele eenheidsworst.

Ingediend onder bart schrijft 1 reactie

Een reactie op “Eindelijk een halt aan Amerikaans cultuurimperialisme

  1. bartcaron.be » Blog Archive » Oef e schreef:

    […] gheid van Amerikaanse films in de cinema. Onze eigen cultuurproductie wordt verdrongen.    Je kan het hele artikel lezen als je hier klikt.                                                            Dit bericht was geplaat […]

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie