bartcaron.be

Preventief en ondersteunend beleid rond dementie

Ingediend op oktober 20th, 2005 door bartcaron

Voorstel van resolutie van de heer Tom Dehaene, de dames Vera Jans, Vera Van der Borght en Elke Roex, deheer Bart Caron en mevrouw Helga Stevens betreffende een preventief en ondersteunend beleid rond dementie

Het Vlaams Parlement,

– gelet op het Vlaams regeerakkoord 2004-2009 op grond waarvan bijzondere aandacht moet worden geschonken aan de aangepaste huisvesting, de zorg en de begeleiding van personen met dementie en hun familie;

– gelet op het uitgangspunt dat de menselijke waardigheid van personen met dementie, in welk stadium van hun ziekte ook, voorop staat en dat zij, net als anderen, de best mogelijke zorg verdienen;

– vraagt de Vlaamse Regering:

1° de primaire preventie van vasculaire dementie uit te bouwen, in een geheel van acties ter voorkoming van diverse gezondheids- en welzijnsproblemen door middel van een gezonde levenswijze;

2° het wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot alle facetten van de dementie te stimuleren;

3° sensibiliserings- en informatie-initiatieven te ondersteunen die het taboe rond de dementie doorbreken;

4° bij te dragen tot een geïntegreerd aanbod van hulp- en dienstverlening, met als doel te komen tot een laagdrempelig en meer op concrete behoeften gericht zorgaanbod waarbinnen door verschuivingen vlotter kan worden ingespeeld op de steeds wijzigende behoeften van de persoon met dementie en zijn familie, in het bijzonder door:

a) een vlotte afstemming tussen thuiszorg, semi-residentiële zorg, residentiële zorg en ziekenhuiszorg;
b) voor jonge dementerenden geëigende vormen van hulp- en dienstverlening te ontwikkelen en te ondersteunen;
c) dagverzorgingscentra en centra voor kortverblijf in staat te stellen om een bufferfunctie te vervullen;

5° de ontwikkeling en verspreiding van het kleinschalige genormaliseerd wonen te ondersteunen door die woon- en zorgvorm herkenbaar te maken in de geldende normering voor rusthuizen, in het bijzonder:

a) doordat de regelgeving voorziet in een aangepaste, soepele normering voor deze woon- en zorgvorm;
b) doordat de voorziening de uitgangspunten en de wijze waarop het kleinschalig en genormaliseerd wonen wordt gerealiseerd,omschrijft in het door haar gevoerde kwaliteitsbeleid;

6° de ontwikkeling en de laagdrempelige aanreiking van vormingsprogramma’s met betrekking tot de dementie en de omgang met dement gedrag aan mantelzorgers, vrijwilligers en hulpverleners;

7° een beleid te ontwikkelen waarbij de opname van dementerenden in rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen wordt verbeterd door overleg te plegen met de federale overheid met betrekking tot een aanpassing van de KATZschaal wat de inschaling van dementerenden betreft, om rustoorden en rust- en verzorgingstehuizen een correcte vergoeding te kunnen geven voor de opvang van dementerenden.

Tom Dehaene, Vera Jans, Vera Van Der Borght, Elke Roex, Bart Caron, Helga Stevens

Ingediend onder in het halfrond Reacties uitgeschakeld voor Preventief en ondersteunend beleid rond dementie

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie