bartcaron.be

Digitale televisie

Ingediend op oktober 13th, 2005 door bartcaron

Vraag om uitleg van de heer Bart Caron tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over de problemen van digitale televisie bij zowel Telenet als Belgacom.

Mijnheer Bart Caron:
Mijnheer de minister, de kabel is niet enkel meer drager van analoge televisiebeelden, maar ook van internet en digitale televisie. Een televisie is niet enkel meer een scherm waar televisieprogramma’s op worden getoond, maar ook een kanaal waarop digitale informatie wordt verstrekt. De introductie van de digitale televisie verloopt niet zonder kleerscheuren. Misschien zijn het groeipijnen, jeugdzonden of kinderziekten? Telenet slaagt er bijvoorbeeld niet in om digitale televisie in een aantal grote appartementsgebouwen te brengen, omdat naar verluidt de kabels dat niet aankunnen. Hun bereidheid om daar iets aan te doen, is minimaal – om niet te zeggen nihil. Belgacom kan evenmin aan elke Vlaming digitale televisie aanbieden. Het huidige adsl-netwerk is daarvoor niet krachtig genoeg en de ontwikkeling van een volledig dekkend vdsl-netwerk vergt nog jaren inspanningen.

Er werd geen akkoord bereikt tussen Telenet en de andere Vlaamse kabelaanbieders zoals WVEM en Interelectra – geen concurrenten want ze zijn actief in verschillende regio’s – om het aanbod en de technische aspecten op elkaar af te stemmen. Daardoor ontstaan er incompatibele systemen. Er is al evenmin compatibiliteit tussen de grootste aanbieders, zodat het publiek dat een volledig aanbod wil, vooral voetballiefhebbers, zich twee keer moet abonneren. Belgacom leverde een onvolledig aanbod, maar dat is ondertussen opgelost. Aanvankelijk ontbraken de zenders van de VMMa in het aanbod. Het doet wel de vraag rijzen of we niet moeten overwegen om Vlaamse tv-zenders te verplichten hun signaal ter beschikking te stellen aan distributeurs, een soort van must-offerregeling.

In een tv-blad las ik dat Telenet een speciale praktijk zou toepassen met betrekking tot buitenlands voetbal, namelijk het storen van buitenlands voetbal op andere netten. Is dit een cowboyverhaal of waarheid? Ik weet het niet, maar ik hoop dat het om een technisch mankement gaat. Ook Test-Aankoop beklaagt er zich over dat er veel technische problemen zijn met digitale televisie. Een digitaal televisieprogramma opnemen is alleen mogelijk terwijl je ernaar kijkt, of helemaal niet kijkt. Je kan dus ondertussen niet naar een ander programma kijken. Met een analoog signaal is dit niet het geval. Er wordt aan oplossingen gewerkt, maar ondertussen blijft de consument in de kou staan. Marktleiders Telenet en Belgacom erkennen het probleem, maar hebben niet meteen een oplossing. Telenet komt eind dit jaar met een ‘digirecorder’, een digitaal opnametoestel met een harde schijf waarvan de richtprijs 299 euro is, ook voor mensen die al een digibox hebben gekocht. Test-Aankoop heeft ook de kwestie van de cabletuner onder de aandacht gebracht. Ondertussen is ook dat opgelost. Genoeg geweeklaag: laat ons de uitdagingen van de toekomst positief aanpakken. Ik ben ervan overtuigd dat, in het kader van het dichten van de digitale kloof en de kloof tussen politiek en burger, de platformdiensten van Telenet en Belgacom wel belangrijk zullen zijn. Dus is het logisch dat de Vlaamse Regering ernaar streeft dat zoveel mogelijk mensen van die platformdiensten gebruik kunnen maken.

Een heel belangrijke zaak is de Europese verplichting dat alle landen moeten overschakelen op digitale televisie. Bij mijn weten is de datum voor Vlaanderen nog niet bepaald. Waar er nu nog een analoog aanbod is dat parallel loopt met het digitale aanbod, zal dat over enkele jaren niet meer het geval zijn. Op dat moment kan enkel nog digitale televisie worden ontvangen. Het lijkt ver verwijderd, maar dat is het niet. De Vlaamse Regering moet nu dus al actiever de touwtjes in handen nemen en met de distributeurs om de tafel zitten om zo snel mogelijk een maximale dekking te bekomen. Hoewel het volgende niet behoort tot het bestek van mijn vraag, wil ik volledigheid beogen. Vandaar mijn vraag of de triple-playverkoop van telefonie, internet en televisie wel wettelijk en wenselijk is. Er zijn technische vereisten zoals de kabel zelf, de modem, enzovoort, die leiden tot een dergelijke verkoop. De vraag is of dit voor de burger wel interessant is op lange termijn. Bij een volgende ronde van de staatshervorming zou de bevoegdheid inzake telecommunicatie best naar de gewesten worden overgedragen. Dat zou het mogelijk maken in Vlaanderen via een decreet een sociaal tarief voor internet op te leggen, wat we momenteel niet kunnen. Dat zou ook helpen om de digitale kloof te dichten. Homogene bevoegdheden leveren in dit geval zeker een beter bestuur op. Mijnheer de minister, vanuit deze beide invalshoeken – dus het gebruik van de platformdiensten door zoveel mogelijk mensen enerzijds en een digitale switch-over anderzijds – zou het interessant zijn indien u me kunt informeren over de plannen van de regering om de digitale switch-over en de analoge switch-off voor te bereiden en te begeleiden?

Mijnheer de minister, u kondigt in uw discussienota ‘De openbare omroep in het digitale tijdperk’ actie aan, maar wat behelst die concreet? In uw beleidsnota sprak u van een overgangsstrategie ‘op korte termijn’ en het opstellen van een tijdspad na overleg met alle betrokken actoren. We zijn een jaar later en wil u graag volgende vragen stellen:

1) Hoe zit het daar nu mee?

2) Bent u bereid om met de aanbieders te bemiddelen, zodat er oplossingen kunnen komen?

Minister Geert Bourgeois:
Mijnheer de voorzitter, geachte leden, de beide vragen hebben inderdaad een raakpunt. De Vlaamse Regering heeft op 22 juli 2005 besloten het Digitaal Actieplan Vlaanderen een nieuwe impuls gegeven. Met dit actieplan wil de Vlaamse Regering ervoor zorgen dat Vlaanderen blijvend aansluiting vindt bij de Europese koplopers inzake de informatiemaatschappij en wil ze de digitale kloof verkleinen. Vandaag bedraagt de pc-penetratie in de Vlaamse gezinnen 67 percent. De penetratie van pc met internet bij gezinnen in Vlaanderen bedraagt 54 percent. Van de internetaansluitingen zijn 80 percent breedbandaansluitingen. E

Ingediend onder in de commissies Reacties uitgeschakeld voor Digitale televisie

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie