bartcaron.be

Radio-akkoord

Ingediend op juni 30th, 2005 door bartcaron

Vraag om uitleg van de heer Bart Caron tot de heer Geert Bourgeois, Vlaams minister van Bestuurszaken, Buitenlands Beleid, Media en Toerisme, over het bestaande radio-akkoord

De heer Bart Caron: Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, dit probleem is bekend. In deze commissie is het naar aanleiding van uw beleidsnota en talloze andere malen, helaas, aan de orde gekomen. Dat is geen verwijt, maar een vaststelling. Blijkbaar zijn interventies van Vlaamse zijde vergeefse moeite. U bent daar ook niet uitsluitend verantwoordelijk voor, mijnheer de minister. Dat begrijpen we. Het blijft een probleem dat Franstalige en Waalse radiozenders onze eigen zenders storen. Dat gaat blijkbaar heel erg ver. Het ontbreekt uw federale collega, minister Verwilghen, blijkbaar aan doortastendheid om terzake op te treden, zelfs na de uitspraken van de Raad van State.

Ik zal niet in detail ingaan op deze zaak. Ik wil gewoon een stand van zaken vragen en wil u daarom volgende vragen stellen:
– Hebt u onlangs nog overleg gepleegd met minister Verwilghen opdat de maatregelen en regels in verband met het zendbereik en het storen van Vlaamse zenders zouden worden nageleefd?
– Wat zijn de gevolgen voor het samenwerkingsakkoord als de Franstalige zenders de gemaakte afspraken met voeten blijven treden? Is het dan nog wel van toepassing op onze eigen zenders? Dan heb ik het over hun zendvermogen in kilowatt en dergelijke meer.
– Overweegt u andere maatregelen te nemen? Zo ja, welke?

Minister Geert Bourgeois: Er is hier gezegd dat dit niet uitsluitend mijn verantwoordelijkheid is.
Eigenlijk is dit niet mijn politieke verantwoordelijkheid. Dat heb ik al herhaaldelijk duidelijk gemaakt. Wel probeer ik de wapens die ik heb, te gebruiken om een oplossing te vinden. De wapens tegen de etherchaos en de piraterij zijn echter in handen van de federale overheid. Het is die overheid die ze moet hanteren. Ik wil proberen te bewerkstelligen dat dit gebeurt, maar ik draag geen politieke verantwoordelijkheid wat de handhaving betreft. Ik sluit me dus aan bij de heer Decaluwe wanneer hij zegt dat de beste oplossing erin bestaat dat we de volledige bevoegdheid krijgen.
We moeten er alles aan doen om dit te realiseren, hetzij via het Forum, als dat er ooit nog komt, hetzij in 2007.

Mijnheer Decaluwe, ik heb meer moeite met uw stelling dat we een zero-basebenadering moeten hanteren. Nederland heeft er tien jaar over gedaan om de zaak opnieuw op te bouwen. Misschien is een dergelijke benadering wel nodig bij de Franse Gemeenschap. Daar heerst immers een complete chaos. De toestand is daar slechter geworden, niet juridisch of politiek, maar wel op het terrein. Er zijn nog zeventien piraten die geen vergunning hadden en waartegen de Conseil Sup

Ingediend onder in de commissies Reacties uitgeschakeld voor Radio-akkoord

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie