bartcaron.be

Evaluatie sociaal-cultureel volwassenenwerk

Ingediend op juni 28th, 2005 door bartcaron

Met redenen omklede otie van de heren Bart Caron, Steven Vanackere, Dany Vandenbossche, Herman Schueremans en Kris Van Dijck – tot besluit van de op 23 juni 2005 door de heer Jos Stassen in commissie gehouden interpellatie tot de heer Bert Anciaux, Vlaams minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, over de evaluatie van het decreet betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk

Het Vlaams Parlement,

– gehoord de interpellatie van de heer Jos Stassen;
– gehoord het antwoord van minister Bert Anciaux;
– gelet op artikel 62, §1, van het decreet van 4 april 2003 betreffende het sociaal-cultureel volwassenenwerk dat bepaalt: “De Vlaamse regering evalueert voor 30 juni 2005 de uitvoering van dit decreet”;

– overwegende dat:
1° de afspraken in het decreet met betrekking tot de evaluatie ervan correct werden uitgevoerd;

2° het decreet nog maar sinds 1 januari 2004 zijn eerste effecten op het terrein heeft en dat te recent is om grondig te kunnen evalueren;

3° de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, het steunpunt Socius en FOV (Federatie van Organisaties voor Volksontwikkelingswerk) voorbereidende nota’s hebben gemaakt naar aanleiding van de evaluatie van het decreet;

4° na overleg met de Raad voor Volksontwikkeling en Cultuurspreiding, het steunpunt Socius en FOV werd afgesproken om de evaluatie in twee fasen te organiseren, waarbij in 2005 vooral de planlast wordt geëvalueerd en in 2007 de effecten van de uitvoering van het decreet;

5° de minister zich voor de organisaties heeft uitgesproken voor een beoordelingssysteem met een ‘gele kaart’, gevolgd door een remediëringstraject;

– vraagt de Vlaamse Regering:

1° om de evaluatie, zoals afgesproken, in twee fasen te organiseren;

2° in 2005 het decreet vooral te evalueren op de planlastverlichting en daartoe dit jaar de nodige initiatieven te nemen opdat de sector al in 2006 de nodige concrete effecten ondervindt;

3° in de oefening tot planlastverlichting zeker aandacht te schenken aan de IKZ-nota (integrale kwaliteitszorg), het jaarplan, het jaarverslag, en het beleidsplan en daarbij te proberen om de hoeveelheid in te dienen papier te verminderen, maar ook de timing van indiening van de verschillende documenten beter op de werking van de organisaties af te stemmen;

4° in 2007 de uitvoering van het decreet op het sociaal-cultureel volwassenenwerk, in samenspraak met de sector, te evalueren om na te gaan of en in welke mate de beoogde doelstellingen al concreet op het terrein ingevuld worden;

5° de financiële gevolgen van de beoordeling van de beleidsplannen van de organisaties uit te stellen tot na de tweede evaluatie in 2007;

6° de evaluatie uit te voeren in een open communicatie met het Vlaams Parlement.

Bart Caron, Steven Vanackere, Dany Vandenbossche, Herman Schueremans, Kris Van Dijck

Ingediend onder in het halfrond Reacties uitgeschakeld voor Evaluatie sociaal-cultureel volwassenenwerk

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie