bartcaron.be

Blanke kunst en culturele armoede

Ingediend op juni 25th, 2005 door bartcaron

Opdracht volbracht. De Vlaamse regering besliste vandaag over de subsidies voor de kunstenorganisaties. Voor het eerst kan het gaan over subsidieperiodes van 2 of van 4 jaar. Opdracht volbracht omdat Bert zich aan zijn woord heeft gehouden. Er is een forse inhaalbeweging gerealiseerd voor de beeldende kunsten, voor het sociaal-artistiek werk en voor de architectuur en vormgeving. Die is betekenisvol, voor de eerstgenoemde sectoren stijgende subsdiies met een kleine helft, maar er  worden ook meer organisaties ondersteund. Ook bij de kunstencentra komen zij die met beeldende kunst bezig zijn, hun terechte plek opeisen. Deze groep neemt sterk toe.
De van oudsher sterkere sectoren, voornamelijk de podiumkunsten, stijgen ook, maar met een lager percentage. Vooral bij het toneel en de dans is Bert streng geweest, strenger dan de beoordelingscommissies. Daar is veel voor te zeggen: teveel gezelschappen betekent versnippering van middelen en wellicht te veel aanbod. Vermijd institutionalisering (en veel overheadkosten), werk samen, koppel gevestigd met jong talent … allemaal motieven om structuren rond mensen als Josse De Pauw of Arne Sierens niet of in bemerkte mate te honoreren. Ze krijgen in principe wel uitzicht op een kunstenaarsbeurs. Terecht, want we moeten hun artistieke evolutie mogelijk blijven maken. Ze leven tenslotte ook niet van de dauw.
Bert is consequent geweest. Zo wordt samenwerking beloond (zie Buda Kunstencentrum of De Werf in Brugge …). En hij is correct omgegaan met de keuze tussen 2- en 4-jairige subsidie: beloftevolle organisaties waarvan je de toekomst binnen 4 jaar niet in beeld hebt, krijgen subsidie voor 2 jaar maar mogen bij een positieve evaluatie hopen op een bijkomende 2 jaar, eventueel met een wat hogere subsidie. Organisaties die minder goed presteren krijgen een gele kaart, d.w.z. een lagere subsidie voor de komende 2 jaar, maar ze kunnen zich herpakken. Dat zat in het decreet ingebakken.
Ik wil nog iets kwijt over de grote instellingen. Geen spektakel hier, ik bedoel geen fusie van orkesten, geen nieuwe spelers in deze categorie, hoe graag het Concertgebouw Brugge hierbij had gehoord. Brugge komt pas volgend jaar, met de muziekronde aan bod. Er is voor de vaste spelers een matige stijging. Het is zeer verdiend voor deSingel, ons enige internationaal kunstencentrum. De orkesten worden voorlopig ongemoeid gelaten maar zullen zich toch waar moeten maken, lees beter samenwerken en artistiek nog beter presteren. Want al kan je veel bedenkingen uiten bij het advies van de internationale commissie – de commissie stelde  voor de orkesten te reduceren tot

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Blanke kunst en culturele armoede

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie