bartcaron.be

Tussenkomsten uit de gemeenteraad van oktober 2011

Ingediend op november 1st, 2011 door bartcaron

Dorpskranten

Er is gezocht naar een betere, lees objectievere verdeelsleutel voor de verdeling van de werkingsmiddelen voor de Dorpskranten, en er wordt nog wat extra geld vanuit de gebiedswerking aan toegevoegd. Dat is allemaal goed, maar waarom gaat dit geld louter naar de dorpskranten? Zou het niet logischer zijn dat dit geld kan beheerd worden door de lokale gemeenschap en naar de communicatie met de gemeenschap gaat, dit wil zeggen niet louter naar één communicatiemiddel gaat. De gemeenschap zou zelf moeten kunnen beslissen waar deze gelden naar toe gaan. Het zou evengoed moeten kunnen gaan naar de beheerder van de website, of een website laten ontwikkelen …
Dit punt is echter ook een voorbeeld van een sluipende toename van de invloed van de uitvoerende macht (het schepencollege en de stadsdiensten) in de burgerinitiatieven in onze stad. Neem nu de Dorpskranten.
Ik wens toch te benadrukken dat de redactieraden autonoom moeten kunnen werken, los van elke politieke of ambtelijke inmenging. Mag ik deze bekommernis uiten?
Op beide punten antwoordde schepen de Bethune positief. Er is een ander budget voor websites, en hij staat garant voor de autonomie van de redacties.

Eenrichtingsverkeer tussen Baliestraat en Pottelberg

De wijze waarop het eenrichtingsverkeer in de Pestelstraat, gelegen tussen Baliestraat en Pottelberg nu definitief vorm krijgt, is een staaltje van schijndemocratie. Sorry voor het straffe woordgebruik, maar het is niet anders.
Er werd een enquête gehouden. Naar verluidt 75 mensen werden aangesproken, waar er 1/3 van gereageerd heeft. Enkel de meest nabije inwoners werd om hun mening gevraagd en niet de betrokken bevolking. In een enquête waarbij 75 brieven verdeeld werden, slechts amper 1/3 (30,66%) beantwoord werd waarvan bijna 1/5 (21,74%) negatief is, kan moeilijk gesteld worden dat dit representatief is. Van de andere paar honderd betrokken bewoners wordt niet gesproken, noch van de bewoners van de Abdijmolenweg en Hellestraat, die te lijden hebben onder het extra verkeer omwille van het afsluiten van de Pestelstraat…
De betekenis van de gebiedswerking wordt volledig over het hoofd gezien (misschien ‘mochten’ ze wel de brieven ronddragen? ) en de burgerinitiatieven zoals Marke 2010/2030 en de bewoners van de straten rondom het betreffende punten, worden niet geraadpleegd.
Mocht de perimeter van de bevraging groter zijn geweest, en de burgersinitiatieven uit Marke betrokken geweest zijn, en dit is het voorstel, dan zou ik er mij meteen bij neerleggen. Wat gebeurd is, is een vals alibi. Ik kan mij niet van de indruk ontdoen dat het de bedoeling is de belangen van wel een heel kleine groep te dienen, niet van de hele bevolking in de buurt.
Schepen Guy Leleu ontkende dat laatste en meende dat de enquête wel representatief is, wan t ook gebeurd in aanpalende straten. Volgens hem waren er wel contacten met de gebiedswerking en met Marke 2010-2020. Na de inwerkingstelling van de verkeerslichten aan de opritten van de ring op de Pottelberg en de heraanleg van Markebekestraat, wordt de situatie opnieuw bekeken.

De autoloze zondag

In september 2011 was er in 35 Vlaamse steden een autoloze zondag.  Buurtbewoners, buurtcomités en verenigingen werken er aan mee. Iedereen ervaart dan hoe autovrije straten bijdragen tot een verhoging van de kwaliteit van de openbare ruimte en de verbetering van de verkeersleefbaarheid. Autovrije Zondag wil het pad effenen voor permanente autoluwe maatregelen.
Naast het sensibiliserende karakter ervan groeit zo’n dag ook uit tot een evenement waar vele stadsgenoten van genieten. Er zijn overal randactiviteiten, optredens enzovoort. Vorig jaar hebben wij aan de schepen gevraagd of Kortrijk in 2011 ook zou meedoen? Hij antwoordde daar toen positief op. Helaas, er kwam niks van terecht. Geen tijd? Geen geld? Geen goesting? Ik vrees vooral voor het laatste.
Een komische film maken over het mobiliteitsplan, dat gebeurde wel … kwestie van prioriteiten. Het mag allemaal, maar doet de stad in de toekomst mee?
Schepen Guy Leleu antwoordde dat de stad vanaf volgend jaar zal meedoen. Misschien niet op een zondag, maar liever op een weekdag, zoals elders in Europa. Het effect is dan groter, zeker op het vlak van bewustmaking.

Het gebruik van het fietspad Markebekestraat door auto’s

Het nog recente fietspad langs de Markebekestraat ligt langs een straat die al maanden ‘open’ ligt voor heraanleg. Ondertussen wordt het langsliggende afgescheiden fietspad frequent gebruikt door auto’s en door werfwagens. Daardoor is er haast permanent sprake van gevaar voor de fietsers. Het fietspad heeft slechts een beperkte breedte, er kan net een auto door, fietsers worden in de graskant gedrumd.
Dat is des te erger omdat het andere fietspad, deel van het Guldensporenpad, dat over de Doenaertstraat loopt buiten gebruik is wegens heraanleg van die straat. En daarom is het heel druk op het fietspad. Door fietsers, door auto’s, maar zelfs door de aannemer om met de graafmachines vanop het fietspad te werken. Veiligheid is blijkbaar niet belangrijk meer.
Het probleem is al meer dan een maand geleden, via diverse mensen gemeld, maar nog steeds wordt niet ingegrepen. Er werden al eens rode blokken geplaatst, maar zodanig dat je er met de auto langs kon of ze werden niet gevuld met water zodat zo verplaatst werden.
Ik heb ondertussen een fotocollectie van overtredingen. Het tart alle verbeelding.
Schepen Guy Leleu heeft de problematiek al aangekaart bij de aannemer. Er zijn ook al extra controles geweest. We hebben de aannemer op zijn verantwoordelijkheid gewezen. Zijn personeel gebruikt ook vaak het fietspad om van de ene kant naar de andere kant te rijden. Door het vele autoverkeer heeft het fietspad al redelijk wat schade opgelopen.
Dit gebeurt trouwens niet alleen in de Markebekestraat’, weet Leleu. ‘Er zijn ook werkzaamheden in Aalbeke en ook daar negeren bestuurders de verbodstekens.’

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Tussenkomsten uit de gemeenteraad van oktober 2011

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie