bartcaron.be

En de winnaar van de erfgoedprijs … krijgt zijn C4

Ingediend op oktober 26th, 2011 door bartcaron

Gisteren werd de Brugse vzw Tapis Plein uitgeroepen tot laureaat van de Vlaamse Cultuurprijs voor Cultureel Erfgoed. Om het met de woorden van Vlaams Cultuurminister Joke Schauvliege te zeggen: “Tapis Plein weeft een schitterend en eigentijds verhaal rond het cultureel erfgoed en blaast zo erfgoed nieuw leven in voor het grote publiek”.
 
Diezelfde vzw moest deze week aan al haar medewerkers een ontslagbrief bezorgen. De volledige staf staat in vooropzeg omdat het nu, eind oktober, nog niet duidelijk is of Tapis Plein ook volgend jaar zal gesubsidieerd worden. Door gebrek aan visie en doortastendheid van diezelfde Cultuurminister.
 
De beoordelingscommissie gaf een negatief advies over de subsidieaanvraag van Tapis Plein. Aan Tapis Plein werd gevraagd haar werking bij te sturen en een nieuwe koers te varen, meer gericht op immaterieel cultureel erfgoed en minder op erfgoedparticipatie.
Het is me niet meteen duidelijk wie de verantwoordelijkheid draagt voor die opgelegde koerswijziging, maar dit is slecht beleid waarvan een ‘geprezen’ organisatie het slachtoffer is. Feit is dat er duidelijk een probleem is van afstemming tussen kabinet, administratie, steunpunt en beoordelingscommissie. Naar verluidt zal de minister het advies volgen en dus Tapis Plein niet meer subsidiëren. Een prijs geven en dan weggooien …. je moet maar durven.
Maar het drama is veel ruimer dan die ene negatieve beoordeling van Tapis Plein. De hele sector verkeert nog in het ongewisse over haar verder werking. Ook tientallen andere organisaties moesten recent hun medewerkers in vooropzeg plaatsen. Zelfs organisaties met de meest schitterende rapporten, hebben nog geen zekerheid over hun subsidiëring voor de volgende jaren.
 
Het is decretaal bepaald dat de Vlaamse Regering uiterlijk op 1 oktober moet beslissen over de meerjarige subsidies van de musea, de organisaties voor volkscultuur, de archieven, de expertisecentra, enz. Helaas slaagde minister Schauvliege er nog steeds niet in met een voorstel op de proppen te komen.
Het is pijnlijk duidelijk dat de minister geen hart heeft voor deze sector. Ze beseft gewoonweg niet dat ze door haar onverschilligheid en nonchalance een ganse sector verlamt. Nu staan honderden banen op de tocht en alle expertise dreigt verloren te gaan omdat de deskundigen eieren voor hun geld kiezen en op zoek gaan naar een job met meer zekerheid.
 
Tijdens de plenaire vergadering ondervroeg ik de minister over de situatie. Zij bevestigde dat er binnen de Vlaamse Regering vertraging zat bij het uitklaren van de begroting en dat daardoor de deadline van 1 oktober niet werd gehaald. Op zich is onenigheid binnen de regering natuurlijk geen reden om niet te moeten voldoen aan decretale bepalingen en het is vooral sneu wanneer honderden mensen daardoor in twijfel achterblijven.
 
Anderzijds ben ik wel tevreden met de toezegging van de minister dat de organisaties nog deze week licht zullen zien aan het eind van de tunnel en dat er voor het specifieke geval van Tapis Plein gewerkt wordt aan overgangsoplossing zodat hij hun bekroonde werk kunnen verderzetten.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor En de winnaar van de erfgoedprijs … krijgt zijn C4

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie