bartcaron.be

Vlaamse regering verknoeide Brugse voetbalambities

Ingediend op oktober 20th, 2011 door bartcaron

Het is eigenlijk simpel: Mits de nodige openheid van geest en overleg met alle betrokken partijen, zou Club Brugge vandaag al in een vernieuwd stadion kunnen spelen, of zelfs in een nieuw stadion. De Vlaamse regering heeft geknoeid in dit dossier, en geen klein beetje. Ook de verdere industriële ontwikkeling van het Brugse zou niet vertraagd zijn. De schorsing van het deelgebied Spie en Blankenbergsesteenweg is ook een rechtstreeks gevolg van het amateurisme van de Vlaamse regering en Resoc.
Dat is de feitelijke conclusie uit de uitspraak van de Raad van State inzake het GRUP afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge, meer bepaald het deelgebied Chartreuse.

Net door het ontbreken van een deugdelijke motivatie voor die ene locatie heeft de Raad van State nu de beslissing van de Vlaamse Regering geschorst. Noem het maar het halsstarrig en eenzijdig vasthouden aan de optie Chartreuse.

“Ik ben ervan overtuigd dat Club Brugge nood heeft aan en recht heeft op een eigentijdser en groter stadion, maar niet ten koste van de leefbaarheid in de groene zuidrand van de stad. Ik betreur dan ook dat het stadiondossier nu wederom op de lange baan geschoven wordt, net door de koppigheid van de Vlaamse Regering, die blind blijft voor de alternatieve locaties of de mogelijke modernisering van het Jan Breydelstadion”, aldus Bart Caron, Vlaams parlementslid van Groen!.

De klagende partijen krijgen steevast de zwartepiet doorgeschoven wanneer Club Brugge zijn stadionplannen andermaal moet opbergen, zelfs nu de Raad van State heeft geoordeeld dat de klachten zeer terecht waren. “De uitspraak van vorige week is echter geen bevestiging van een NIMBY-klacht, het is een duidelijk terugfluiten van een overheid die op eigengereide en blinde manier zijn wil doordrukt en niet openstaat voor alternatieven”, aldus Sammy Roelant, voorzitter van Groen! Brugge.

Het is merkwaardig dat de Vlaamse regering bij monde van minister maar ook ex-VOKAbaas Philippe Muyters het huidige project op de Chartreuse blijft verdedigen. “Daaraan zie je waar deze Vlaamse regering haar prioriteiten legt,” aldus Bart Caron, “en dat is zeker niet de zorg voor natuur en open ruimte, en evenmin de leefbaarheid van de kleinhandel in het stadscentrum”.

Muyters wil de uitspraak van de Raad van State pareren door de keuze voor de Chartreuse beter te motiveren. Dat is echter een hopeloze zaak, gelet op het Milieu-effecten-rapport dat heel duidelijk de Chartreuse als de minst geschikte locatie beoordeelde. De kans dat hij het vooralsnog wint, is haast onbestaande, tenzij hij de rechtsregels met twee benen vooruit tackelt. Maar daar krijgt hij in het voetbal een rode kaart en een lange schorsing voor.

“Niet enkel zorgt die beslissing voor een verdere vertraging in het stadiondossier, maar bovendien houdt Muyters zo de ontwikkeling tegen van bedrijvenzones in de Spie en langs de Blankenbergsesteenweg. Vreemd dat Voka klaagt over de Raad van State maar niet over haar eigen minister, die nochtans, door te beslissen pro Jan Breydel, direct de schorsingen voor de bedrijventerreinen zou kunnen opheffen. ”, aldus Sammy Roelant.

Trouwens, niet enkel de Vlaamse regering heeft hier boter op het hoofd. Het was burgemeester Moenaert die indertijd in de gemeenteraad onverwacht en onvoorbereid de piste Chartreuse lanceerde. Het was Resoc, onder deputé Dirk De Fauw, dat het project concreet uitwerkte. Die uitwerking was ondermaats, en kreeg vernietigende kritiek op het vlak van mobiliteit, financiële onderbouw en de watertoets. Nu verrast zijn, en de zwarte Piet enkel doorschuiven naar de Vlaamse regering is hypocriet en een onderschatting van het geheugen en beoordelingsvermogen van de burger.

Bart Caron en Sammy Roelant
resp. Vlaams parlementslid en Groen!-voorzitter van Brugge
en supporters van Club Brugge

Ingediend onder geen categorie Reacties uitgeschakeld voor Vlaamse regering verknoeide Brugse voetbalambities

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie