bartcaron.be

Laat de Kinderopvang in Kortrijk niet blauw blauw

Ingediend op oktober 1st, 2013 door bartcaron

Op de opening van De Puzzel in Heule verklaarde de welzijnsschepen en OCMW-voorzitter dat kinderopvang te duur is om als stad te organiseren. Daarom stelt hij voor dat de stad een deel van de rekening zou betalen van ouders die hun kinderen naar een onthaalmoeder brengen. Mag ik daar met een zekere verontwaardiging op reageren? Immers, dit is rechtuit pleiten voor liberalisering en brengt geen zoden aan de duik. Met één pennentrek kan het stadsbestuur daarna beslissen om niet meer of veel minder tussen te komen op factuur. Dit is geen duurzaam beleid en je kan er op aan dat minder kansrijke gezinnen de eerste dupe zullen zijn van dergelijk beleid.

Stellen dat kinderopvang te duur is om als stad te organiseren is ook een aanfluiting van het eigen beleid. Daarmee impliceert de schepen dat de opvanginitiatieven van de stad niet efficiënt georganiseerd worden. Dat is niet zo: het aanbod is kwalitatief hoogstaand, toegankelijk en betaalbaar voor een zeer brede groep. Het is wel waar dat de druk op het aanbod zeer groot is. Oplossingen moeten zich dus eerst richten op het verminderen van die druk.

Ja, ontgoocheld dat een SPa schepen in dit dossier enkel denkt vanuit een liberaal standpunt. Mocht het opvangtekort enkel op te lossen zij met meer private initiatieven dan was dat al lang gebeurd. Het probleem is veel complexer. In bepaalde wijken en buurten, en voor bepaalde doelgroepen is de vraag zeer groot, en kan je ook niet wachten op particulier initiatief. Wat nodig is zijn gerichte initiatieven. Het stadsbestuur moet daarin haar verantwoordelijkheid opnemen.

Het stadsbestuur moet meer durf aan de dag leggen en out-of-the-box denken. Bijvoorbeeld bekijken hoe je de druk op de bestaande opvangcapaciteit kan verlichten. Privaat initiatief stimuleren is een mogelijkheid, maar tegelijk moet je met scholen gaan praten. Door samenwerking en impulsen van de stad kunnen deze voor- en naschoolse opvang aantrekkelijker maken. Als je opvang koppelt aan bijvoorbeeld een sport- of cultuureducatief aanbod dat dichter bij, of zelf in de scholen wordt georganiseerd kunnen kinderen na de schooltijd daar naar toe. Organiseer je dit gericht dan wordt de druk op de bestaande opvang lichter, haal je heel wat rondrijdende ouders van de baan en werk je aan het verhogen vrijetijdsparticipatie. Dat zijn drie vliegen in één klap. Mogen we van een stadsbestuur meer creativiteit verwachten? Je zet de verjonging van Kortrijk niet in door platgereden paden te bewandelen.

Ingediend onder kortrijk en regio, mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Laat de Kinderopvang in Kortrijk niet blauw blauw

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie