bartcaron.be

Een zwarte dag voor de Vlaamse musea

Ingediend op september 27th, 2013 door bartcaron

De verslagenheid over de beslissing van de Vlaamse regering over de subsidies voor de Vlaamse musea is groot. Er is geen sprake van een stijging, amper van een status quo. Dat staat haaks op de verklaringen van de minister-president Peeters (CD&V) en is een regelrecht schande. De Vlaamse musea krijgen subsidies die te vergelijken zijn met die van een klein theatergezelschap. De kloof tussen de kunsten en het erfgoed wordt nu nog groter. Twijfelt de regering aan het culturele belang en de internationale uitstraling van onze musea? Zijn ze niet de basis van de kennisregio die Vlaanderen wil zijn?

De subsidies voor musea stijgen niet. Minister van Cultuur Schauvliege (CD&V) sprak over de verdeling van 1 miljoen extra middelen. Dat is effenaf gelogen. Het totaal bevat immers de huidige subsidies van 2013, plus de middelen van de 1-euromaatregel die voor jongerenparticipatie waren bedoeld, plus de overheveling van drie erfgoedconvenants. Het is niet eens een status quo, het is zelfs minder dan de bedragen van 2011 en 2012. Bovendien vertegenwoordigen de Vlaamse subsidies slechts 14,8% van de inkomsten van de musea. De lokale overheden dragen dus veel meer bij. En dat terwijl ze met stijgende kosten voor lonen, energie, digitalisering en publiekswerking geconfronteerd worden.

Minister Schauvliege faalt over de hele lijn. Het voorstel dat het Agentschap aan de minister overmaakte en dat gebaseerd was op de voorstellen van de boordelingscommissie, ging uit van een stijging van 2,9 miljoen euro boven de bestaande 8,6 miljoen. Na acht jaar status quo mag dat wel. Daarenboven zijn daar ook enkele nieuwe erkenningen bij, zoals van museum M in Leuven, STAM en het MAS. Meer zelfs, de Inspectie Financiën, de waakhond van de kas van de regering, ging akkoord met een stijging van 2,5 miljoen. Zoiets is zelden gezien en onderstreept de noodzaak van een subsidiestijging. Ook de beoordelingscommissie benadrukte in haar advies dat de Vlaamse musea structureel onder gefinancierd zijn. Minister Schauvliege bestempelde het erfgoed als dé prioriteit van haar beleidsperiode. En er is nog een tweede staaltje van woordbreuk. De minister-president kondigde tijdens zijn septemberverklaring aan dat het cultuurbudget in 2014 wordt geïndexeerd. Voor de musea is dit in ieder geval niet zo, integendeel. Al jaren niet trouwens.

De kloof tussen de kunstensector en de sector van het erfgoed wordt groter. De erfgoedsector zit dus opnieuw in het verdomhoekje. De kunstensector kreeg bij de recente beslissingen een fikse stijging, waarvan 3,3 miljoen euro voor alle organisaties die een positief advies hadden gekregen, maar toch uit de subsidieboot dreigden te vallen. Een theatergezelschap uit het middenveld krijgt gemiddeld een miljoen euro, maar internationaal vermaarde musea als het SMAK, Groeninge in Brugge of MuZee in Oostende moeten het doen met minder dan 500.000 euro of minder. Is het normaal dat het Museum voor Schone Kunsten in Gent, Flanders Fields in Ieper, of het Gallo-Romeins museum en andere het moeten doen met veel minder middelen dan hun kunstcollega’s?

Het erfgoed krijgt niet dezelfde aandacht als de kunsten omwille van verschillende factoren. Het gaat hier vooral om musea van lokale overheden, die politici in hun rangen hebben van dezelfde partij als de cultuurminister of de minister van begroting. De partijtrouw haalt het op het cultureel engagement. Daarenboven wordt de toekenning van de erfgoedsubsidies in schuifjes verdeeld, musea, archieven, en convenants, allemaal op verschillende data. Er is geen enkele vorm van preadvies met verhaalrecht, zoals bij de kunsten. Daardoor ontbreekt een maatschappelijk debat die ervoor zorgt dat de regering de middelen verhoogt, geen columns en opiniestukken. En kunnen er nooit grondige verschuivingen van geldstromen komen.

En tenslotte, waarom wilde Joke Schauvliege een nieuw erfgoeddecreet, als toch alles bij het oude blijft?

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Een zwarte dag voor de Vlaamse musea

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie