bartcaron.be

Vraag i.v.m. de bestuursorganen van de Ontmoetingscentra en buurthuizen

Ingediend op september 10th, 2013 door bartcaron

De (nieuwe) bestuursleden van de Kortrijkse ontmoetingscentra (OC’s) en buurthuizen werden vorige week samen geroepen om het over de ‘toekomstige werkstructuur voor de OC’s te hebben’. Participatie, weet u wel, Kortrijk mag spreken. De stadscoalitie wil rekening houden met de stem van de vele vrijwilligers uit het rijke verenigingsleven in onze stad en haar deelgemeenten. Klinkt allemaal erg mooi. Maar dan …

Eén week voor de vergadering kregen de leden de uitnodiging waarin gemeld werd dat er een vergadering zou doorgaan die ‘erg belangrijk’ was voor de toekomst van de OC’s. Een echte agenda was er dus niet. Vroeger uitnodigen kon blijkbaar ook niet. De vele vrijwilligers morren wel, maar ze accepteren het. Ze komen vol goeie moed luisteren naar de Schepen, de stadsjuriste en stadssecretaris.

Op een kwartier tijd werden de bestuurders omvergeblazen met een uitleg over het verschil tussen een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) en een intern verzelfstandigd agentschap (IVA).  Een fundamentele keuze die een belangrijke impact zal hebben op de toekomstige werking en autonomie van de OC’s. Een lawine aan terechte vragen volgde.

Na een goed uur vroeg een vertegenwoordiger aan de schepen – de toenmalige schepen – wat nu eigenlijk het plan van aanpak was. Daar kwam niet echt een antwoord op. Daar had de schepen blijkbaar niet over nagedacht. In allerijl werd dan een procedure verzonnen of gelanceerd. De verschillende OC’s moeten binnen de 14 dagen een antwoord formuleren op de vraag of ze IVA of EVA willen worden.

Mogen wij het daar lastig mee hebben?

–      De keuze IVA/EVA is een belangrijke keuze. Je kan die keuze enkel maken als je goed geïnformeerd bent. Wat zijn voor- en nadelen voor een OC, voor de gebruikers. Welke zijn de financiële implicaties? Blijft een Beheerscomité een zekere autonomie behouden? Het beschikken over de juiste informatie en kennis is een basisvoorwaarde om kwalitatief te participeren. Aan die voorwaarde is niet voldaan.

–      Ook de gehanteerde timing is problematisch. De OC’s krijgen 14 dagen om te antwoorden, hoewel er nog tijd is tot 31 december van dit jaar. Het lijkt wel of de beslissing rap door het strot geramd moet worden. Deze krappe timing staat haaks op de voorwaarde op kwalitatief te participeren.

–      Een goeie keuze maken kan enkel op basis van de juiste documenten en informatie. Een vage agenda, één week op voorhand, zonder voorbereidende documenten en zonder documenten tijdens de vergadering zelf is onaanvaardbaar. Deze manier van werken maakt het voor de vrijwilligers onmogelijk om een goeie keuze te maken.

–      Op de vraag hoe het personeel van de OC’s in deze tekening past en hoe de gebiedswerking zich zal verhouden tot deze tekening kon men geen antwoord geven. De toekomst van de gebiedswerking zal wellicht pas eind 2013 duidelijk worden. De stadscoalitie vraagt m.a.w. aan de bestuurders van de OC’s om op basis van onvolledige informatie een keuze te maken. Dat is niet fair en maakt een goeie keuze onmogelijk.
De gebiedswerking is nauw verbonden met de OC’s. Dat men de gebiedswerkers ev. over de verschillende gebieden thematisch zal inzetten, kan interessant zijn. Maar binnen een OC moet er een herkenbaar, aanspreekbaar figuur blijven, die de link kan maken met de stad (uitvoerend). Ook hierover bleef men onduidelijk.
Er is ook geen enkele inhoudelijke insteek rond de verbindingen met cultuur in het centrum (wat is de functie van de Schouwburg als cultuurcentrum en in het verlengde hiervan wat kan er in de deelgemeenten?). Er is ook nog geen enkele visie op wijkwerking in en rond een ontmoetingscentrum. De aanwezigen hebben geen inhoudelijke nota meegekregen om over door te praten behalve een paar uitgangsprincipes . Met andere woorden, hier moet een inhoudelijk vervolg op komen, met alle beheerscomités en met een stevige agenda die een antwoord formuleert op de vraag wie wil waar naar toe.
Die zaken moeten uitgeklaard zijn vooraleer te werken aan een beheersovereenkomst. Dat moet het orgelpunt zijn. De stad kan een model beheerscontract voorleggen aan alle beheerscomités zodat dit een vertrekpunt is om te diversifiëren op sommige vlakken.

–      Een dag later kwam dan plots het nieuws dat schepen Vandersteene de bevoegdheid over OC’s wil overdragen aan collega Scherpereel. Een stabiel beleidsklimaat is ook een voorwaarde om kwalitatief te kunnen participeren. Met welke politieke verantwoordelijke hebben de bestuurders van de OC’s eigenlijk gesproken? En nu komt er een andere politieke verantwoordelijke, die het dossier uiteraard ook niet kan kennen. Dat is toch nefast voor de kwaliteit van de beslissingen? En toont het ook niet aan hoeveel/hoe weinig belang er binnen de stadscoalitie wordt gehecht aan de OC’s.

Kortom, ik kan niet anders dan vaststellen dat deze participatieoefening een aanfluiting is van de uitgangspunten van participatief werken, en uiting van weinig respect voor de mensen die zich vrijwillig en gratis engageren in de OC’s. Moet deze ronde vooral snel achter de rug zijn om dan geen last meer te hebben met de vrijwilligers in de OC’s.

Enfin, het is een invulling van een stedelijke ‘inspraak’vergadering, nl. een info-vergadering, geen inspraakproces (idd. geen agenda, niet duidelijk hoe de samenstelling ingevuld is, return-datum binnen de 14 dagen is absurd enz…).

Maar wat ik belangrijker vind: men brengt mensen bijeen om in orde te zijn met het gemeentedecreet. De insteek is dus vooral juridisch.

Daarom deze vragen:

Staat het schepencollege open voor feedback vanuit de beheerscomités? Of zijn de beslissingen eigenlijk al genomen?

In het eerste scenario: wie zijn de leden en de voorzitters van de beheerscomités? De oude of de nieuwe leden? Want de beheerscomités zijn slechts gedeeltelijk vernieuwd. Zoiets beslissen met besturen in verandering, is toch ook niet juist.

Zullen beheerscomités die kiezen voor de formule van een IVA of een EVA evenveel ondersteuning krijgen? Met andere woorden: als gekozen wordt voor een EVA, hoe zal de verhouding zijn ten opzichte van het personeel van de OC’s, en van de gebiedswerker?

Zal er nog een band zijn met het cultuurcentrum (Schouwburg)? Wie zal bijv. schooltheater organiseren? Wie heeft voldoende expertise?

Hoever staat het met de gebiedswerking? In de wandelgangen wordt gefluisterd dat er een totale ommekeer komt, dat er projectmatig zal gewerkt worden en niet meer gebiedsgericht? Kan de schepen daar iets meer over zeggen?

Het antwoord op deze vragen zal toegevoegd worden, zodra het verslag van gemeenteraad van 9 september binnen is.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vraag i.v.m. de bestuursorganen van de Ontmoetingscentra en buurthuizen

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie