bartcaron.be

Groen opgetogen met aanpassingen regels zitpenningen gemeenteraad

Ingediend op september 6th, 2013 door bartcaron

De gemeenteraad van Kortrijk zal volgende maandag een aantal aanpassingen goedkeuren van het huishoudelijk reglement. Het belangrijkste is dat gemeenteraadsleden die de vergaderingen niet volledig meer volgen, een deel of hun geheel presentiegeld moeten inleveren. Op die wijze wordt profitariaat van suffende gemeenteraadsleden bestreden. Wie zijn kiezers niet meer vertegenwoordigt, verdient er ook geen vergoeding meer voor.

Dit kadert in de groene voorstellen rond politieke vernieuwing. Groen heeft aan de fractieleiders een rist voorstellen ingediend om het parlement te versterken en het politieke gebeuren eerlijker te doen verlopen. Bart Caron: “Het is tijd dat ook de politiek haar huishouding op orde stelt. Een eerlijke vergoeding in verhouding tot het gepresteerd werk, wat kadert in de versterking van de gemeenteraad. ” De andere partijen hebben hier actief aan meegewerkt. Groen wil hen hiervoor danken.

Het presentiegeld of de zitpenningen zoals dat in de volksmond heet, wordt voortaan gekoppeld aan een minimale aanwezigheid op de zittingen van de gemeenteraad en de raadscommissies. Alleen aan wie minstens 2/3de van de zitting aanwezig is, wordt het presentiegeld volledig uitbetaald. Wie minder dan 2/3de van de zitting komt, krijgt slechts de helft van het uitbetaald. Afwezigen krijgen uiteraard niks. Het is de voorzitter van de gemeenteraad die hierover beslist.  Vroeger kon men het presentiegeld krijgen, zelfs als men maar één minuut aanwezig was. Die misbruiken worden nu uitgebannen.

Ook op vraag van Groen worden voortaan de antwoorden van de schepenen op de aanvullende punten, dat zijn vragen en interpellaties, in de notulen opgenomen. Tot vandaag beleeft de reactie van de meerderheid, bij monde van een schepen of de burgemeester, onbekend voor de geïnteresseerde Kortrijkzaan. Dit is een welkome aanvulling op de berichtgeving in de pers.

Groen juicht het verder toe dat de zittingen van de gemeenteraad rechtstreeks worden uitgezonden via live-streaming. Iedereen kan die live volgen, of uitgesteld bekijken. Dit versterkt de rol en de zichtbaarheid van de gemeenteraad, een goede zaak. We missen echter al jaren een (beknopt) verslag van de gemeenteraad dat makkelijk te vinden is op de website van de stad.

Een belangrijke besparing is het (letterlijk) verdwijnen van de papierberg die met de gemeenteraad gepaard gaat. Per zitting van de gemeenteraad kan dit oplopen verschillende honderden pagina’s. De documenten worden voortaan digitaal bezorgd. Dit laat ook toe die naar een ruimer geïtnresseerd publie kte verspreiden. Helaas kan dit nog niet voor de financiële documenten.

Groen is ook blij dat de fractietoelage eerlijker zal verdeeld worden. Een kleine fractie heeft dezelfde werklast en kosten als een grote. Jammer genoeg zijn er nog steeds geen duidelijke bepalingen waar die kan voor gebruikt worden. De misbruiken uit het verleden worden niet aangepakt. Het geld is bedoeld voor echte kosten zoals vorming van fractieleden, maar wordt door sommige partijen helaas ook gebruikt voor recepties, feestjes of publicaties die met de fractiewerking weinig te maken hebben.

Groen stelt ook vast dat de werking van de raadscommissies verbeterd is. Het is nu meer dan een verplicht nummertje dat vooral moest dienen om snel een zitpenning te cashen.

Groen zal in de komende maanden nog een aantal voorstellen doen voor de verbetering van de werking van de gemeenteraad en vooral voor het betrekken van de Kortrijkzanen bij het stedelijk beleid.

Bart Caron
fractieleider Groen

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Groen opgetogen met aanpassingen regels zitpenningen gemeenteraad

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie