bartcaron.be

Dag Philippe Muyters,

Ingediend op augustus 26th, 2013 door bartcaron

Een bede aan de Sportminister, over sportschieten

Jij bent onze minister van Sport, dus ook van sportschieten. Ja, we hebben wellicht al meer medailles behaald in de olympische spelen in schietdisciplines dan in andere sporten. Dat is goed. Zeker. Maar we mogen die goede sportieve intenties van de beoefenaars niet laten bezoedelen door kerels die andere oogmerken hebben.

Want wat komt er nu uit? Er worden zware machinepistolen vergund voor recreatieve (en dus ook zogezegd sportieve) doeleinden. Dat is blijkbaar het gevolg van een manke regelgeving. Een verslag van de auditeur van de Raad van State gaf een klager gelijk toen die vier wapens voor sportieve en recreatieve doeleinden had gekocht, maar geen vergunning kreeg voor zijn Uzi.

Ik kan er niet mee leven dat de Federale Wapendienst een wapenvergunning uitreikt voor elk type wapen als er een attest wordt voorgelegd waaruit blijkt dat er met dat type wapen geschoten worden op de schietstand. Dat zet de deur open voor alle mogelijke wapens en dus ook voor misbruiken. Al zijn de meeste sportclubs zijn bonafide, die kwade gebruiken moeten eruit.

Beste Philippe,- als ik je met je voornaam mag aanspreken? Ja toch? Ik spreek je aan als mens, veel meer dan als politicus –  er moet een betere, een gesloten lijst komen van wapens. Het tart alle verbeelding dat wapens zoals een Uzi-machinepistool of zelfs Kalasjnikovs in ons land erkend worden als een sportwapen. Zouden we niet best de lijst beperken tot wapens die gebruikt worden op de Olympische Spelen en wereldkampioenschappen. Ik had er al eerder om gevraagd, tijdens een actuele vraag van mij in een plenaire zitting van het Vlaams parlement. Maar je bleef vaag in je antwoord. Nu is het toch duidelijk?

We weten ondertussen dat er vergunningen in omloop zijn voor 32.425 zware machinegeweren. Niet te geloven toch? Dat een Uzi of een Kalasjnikov geen sportwapen is, weet toch iedereen. Een Uzi is een pistoolmitrailleur, dat helemaal niet ontworpen is voor sportieve doeleinden, maar gebruikt wordt bij veiligheidskorpsen en in trek is bij zwaar banditisme.

Het probleem is nu wel dringend. Als de Raad van State de auditeur volgt, gaat de deur wagenwijd open voor een haast vrije verkoop van dit wapen. Dat kan niet. Dat schaadt ook het imago van het sportschieten zelf, van de goede clubs en de mensen die de sport eerlijk beoefenen.

Beste Philippe, mag ik vragen dat je samen met je federale collega van justitie Annemie Turtelboom werkt aan een aanpassing van de regelgeving zodat de lijst van wapens voor het sportschieten beperkt wordt tot wapens die op de Olympische Spelen en wereldkampioenschappen worden gebruikt? Wij willen een aanpassing van het Vlaamse decreet in die richting graag ondersteunen. Of heb je liever dat we zelf initiatief nemen? Ik reken op je engagement voor een eerlijke sport, sport die niet misbruikt wordt voor minder menslievende doeleinden.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Dag Philippe Muyters,

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie