bartcaron.be

Dag Liesbeth Homans,

Ingediend op augustus 18th, 2013 door bartcaron

Ik beken, ik ben erg geschrokken toen ik je interview las in De Standaard. Dat jouw partij, als het over individueel succes gaat, een neoliberaal discours voert, dat weet ik wel. En dat als jouw partij spreekt over taalbeleid en integratie, ze bedoelt dat we moeten streven naar een homogeen Vlaanderen, wat waarden en normen betreft, ook dat weten we. Zelfs dat het bij wijlen flirt met de grens van de onverdraagzaamheid ten opzichte van andere culturele en religieuze uitingen, ook dat weten we. Maar dat de partij in haar hebzucht bij verkiezingen, ook de bruine grens overschrijdt van het racisme, dat dachten we wel eens maar hoopten dat dat hooguit uitschuivers waren van onervaren broekjes die recent de partijgelederen zijn komen versterken.

Nee dus, beste Liesbeth als jij als kopstuk van de partij zoiets zegt, dan is dat geen uitschuiver meer, maar bittere ernst.

Ik zal vooral één iets zeggen, en kom er dan niet meer op terug. Ook wij, Groen vinden dat iedereen Nederlands moet leren en kennen. Stop maar met het tegendeel te beweren over Groen. Wie zoiets zegt, liegt. Alleen vinden wij dat de taal geen reden mag zijn om mensen te discrimineren. Ons standpunt is duidelijk: “Kennis van het Nederlands is sociaal noodzakelijk. Verwachten dat nieuwkomers een functionele kennis hebben van het Nederlands betekent echter niet dat zij omwille van een te gebrekkige kennis van het Nederlands uitgesloten kunnen worden van openbare voorzieningen.” Laat ons dus maar verder en stevig investeren in taalonderricht. Maar je moet ook accepteren dat we evolueren naar een meertalige samenleving. Als die gebouwd is op een gemeenschappelijke sokkel, het Nederlands, is dat toch niet erg? Maar je bespeelt een sentiment nietwaar?  Veel Vlamingen ervaren meertaligheid als bedreigend. Een eentalig Vlaanderen is iets van de vorige eeuw. Mensen gooien hun moedertaal niet in de vuilbak. Vergelijk maar eens met wat geëmigreerde Vlamingen hebben gedaan in de voorbije honderd jaar? Ze hebben hun moedertaal ook in ere gehouden in den vreemde. Mocht dat dan ook niet?

Maar wat me nog veel meer tegen de borst stoot, is de uitspraak dat ‘racisme’ een ‘relatief begrip’ is, dat vooral ‘als een excuus wordt gebruikt voor persoonlijke mislukkingen’. Heb je van z’n leven… Dit is pas een discriminerende uitspraak. Ze doet me denken aan het 19de eeuwse katholieke adagium dat armoede een straffe Gods was. Of een bewijs van gebrek aan inzet, zoals de oude liberale ideologie stelt. Andere factoren als afkomst, ziekte en tegenslagen, uitbuiting, uitsluiting, werden niet geaccepteerd. Dat was handig, want zo kon men persoonlijke falen afschuiven op de persoon zelf. Eigen schuld, dikke bult. En wie dan toch durfde andere factoren aan te halen, werd neergesabeld. Herkomst (bijv.) kon toch nooit als excuus gebruikt worden voor persoonlijke mislukkingen. En wat doe jij, beste Liesbeth? Je stelt onomwonden dat wie geen succes heeft, racisme hanteert als excuus. Keer de redenering eens om: persoonlijk falen heb je (enkel) aan jezelf te wijten.

Trouwens, bekijk je soms wel eens een jaarverslag van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding? Heb je het boek van Jozef De Witte ‘enerzijds, anderzijds’ al gelezen? Of vind je lezen bedreigend voor je meningsvorming? Sorry voor die laatste uitspraak, die is denigrerend. Helaas lezen veel mensen die zaken niet. Ik zag het deze week ergens in een krant: een hoge opleiding is geen garantie dat mensen minder racistisch zijn.

Mag ik je uitspraken betreuren? Uit de mond van een democrate? Die in Antwerpen de primus inter pares moet zijn op het vlak van sociaal beleid? Wat me erg stoort is dat de uitspraken komen van iemand die niet uit een rijk milieu komt. Je zou beter dan wie ook moeten weten, dat het succes dat jij bereikt hebt, niet voor iedereen is weggelegd. Niet iedereen heeft dezelfde talenten, is het niet?

Groet,

Bart
PS 1. Ik heb er geen probleem mee dat je de problemen bij naam durft te noemen. Dat doe ik ook hoor. Maar mijn oplossingen zullen proberen elke mens vooruit te helpen, hem of haar kansen te geven zichzelf te ontwikkelen. Racisme is een kwaal. Die moet je bestrijden.
PS 2. Je discours is typisch nationalistisch. Het collectieve eigenbelang – van zij die aan een aantal Vlaamse kenmerken voldoen – primeert. Het leidt tot het wij/zij-denken propageert. Niet echt emancipatorisch of solidair ten aanzien van al wie niet aan die kenmerken beantwoordt.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Dag Liesbeth Homans,

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie