bartcaron.be

Een verdedigbaar plan voor Kortrijkse zwembaden, maar vreemde timing

Ingediend op juli 19th, 2013 door bartcaron

Groen juicht de bouw van een nieuw zwembad toe. Het moet aan hoge kwaliteitseisen voldoen (Olympische afmetingen, rationeel energieverbruik, …), zodat watersportverenigingen (zwemclubs, waterpolo, …) er hoogstaande trainingen en wedstrijden kunnen afwerken. Maar ook het recreatieve mag niet worden verwaarloosd. Zwemmen is een belangrijke vaardigheid die iedereen zou moeten beheersen, en het is belangrijk (via de eindtermen ook verplicht) dat kinderen leren zwemmen op school.

Groen dringt wel aan op een regionaal overleg over de aanpak (en de financiering) voor het nieuwe zwembad. Het Kortrijks zwembad zou deel moeten uitmaken van een intergemeentelijke visie en spreiding van verschillende zwembaden in de streek. Er moet een voldoende en gespreid aanbod zijn aan zwembaden, gericht op zowel schoolzwemmen, sportclubs als op recreatie.

Het nieuw zwembad op Kortrijk – een goede locatie – wordt gebouwd via een DBFMO, dus samen met de privé-sector. Gelet op de hoge bouwkost is dat te begrijpen. Groen vraagt om de toegangsprijzen dan niet al te hoog te brengen.

De zwembaden Magdalena en Mimosa sluiten pas op het ogenblik dat het nieuw zwembad open is. Dat is prima. Wij hopen dat de actuele staat van de zwembaden Mimosa en Magdalena nog goed is zodat ze nog kunnen open blijven tot het nieuwe zwembad klaar is. Wat is de timing trouwens voor het nieuwe zwembad?

Groen vraagt dat na de opening van het nieuwe zwembad er voldoende zwemwater zou zijn. De capaciteit zou zeker niet mogen verminderen na de sluiting van Mimosa en Magdalena.

Voor de scholen en de buurten is eigenlijk enkel het verdwijnen van Mimosa een probleem. Het nieuwe zwembad komt quasi naast Magdalena te liggen. Tegen de sluiting van Mimosa valt is er weinig in te brengen. Scholen die nu gebruik maken van Mimosa zouden een voorrangsbehandeling moeten krijgen bij het inplannen in het nieuwe zwembad, zodat zij zwemmen in hun lespakket kunnen blijven aanbieden. Samen met de stad dient op zoek te worden gegaan naar goede oplossingen voor het vervoer van en naar het zwembad.

Dat het open luchtzwembad aan de Abdijkaai open blijft, is een goede zaak. Het wordt vanaf 2014 een vakantiezwembad. Dit schept duidelijkheid. Het is wel een verlies voor vele mensen die er in mei en juni gaan zwemmen. Dat zijn vaak senioren maar scholieren en studenten na schooltijd of als break in hun examens. Mits een betere aanpak, maar ook met mooi weer, zou het aantal zwemmers er wel een stuk hoger kunnen zijn in die maanden.

Vreemde timing?

Deze belangrijke beslissing is de tweede in twee dagen (eergisteren de musea). Die wordt genomen in een periode waar publiek debat (wegens vakantie) en politiek debat (wegens geen gemeenteraad in augustus) op een erg laag pitje draaien. Groen betreurt die werkwijze. Erg democratisch is dat niet. Hoopt het college dat de storm tegen september al wat geluwd zal zijn en dat er tegen dan waarschijnlijk andere dossiers met de aandacht zullen gaan lopen?

Bart Caron
fractieleider Groen Kortrijk

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Een verdedigbaar plan voor Kortrijkse zwembaden, maar vreemde timing

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie