bartcaron.be

GR: Vraag over ‘Kortrijk Vlaandert’

Ingediend op juli 10th, 2013 door bartcaron

In de vorige legislatuur was er veel herrie over het feit dat bepaalde muziekfestivals, denk aan Novarock, bevoordeligd werden door het Stadsbestuur. Er zou en moest een reglement komen om dat te regelen. Veel herrie was er alleszins. De sp.a-vrienden namen het voortouw. Ondertussen is er nog niet zoveel veranderd, een reglement is er nog niet. Het is zoals met de duiven: “Kortrijk 1 juli 2013, wachten”.

De nieuwe coalitie doet precies nu hetzelfde met tentoonstellingen. Plots krijgt één tentoonstelling. 60.000 euro subsidie plus 35.000 euro voor verzekeringen e.d. Plus heel wat andere vormen van ondersteuning. Het is een bedrag waar bijv. Novarock een punt kon aan zuigen. Hoog dus. En dat als ondersteuning van een externe organisatie.

De initiatiefnemer is de vzw Kortrijk Vlaandert die in samenwerking met de Stad Kortrijk een kunstwandeling organiseert doorheen de historische binnenstad van 4 juli tot 18 augustus 2013. Het is dus geen stedelijk initiatief. De aanvrager is de: vzw.

“Eind 2012 werd een mondelinge toezegging gedaan voor een financiële participatie van de stad van maximaal 60.000 euro.” Zo staat het in de nota van het college van 10 juni.
Daarnaast is er nog meer ondersteuning via verschillende diensten:
gebruik van de historische locaties: Halletoren, Broeltoren noord en de raadskelder
de nodige verzekering voor de kunstwerken alle risico’s op kosten van de stad
een kunstwerk plaatsen op openbare pleinen
het logo -Kortrijk Vlaandert aanbrengen op de openbare weg
communicatie via de stadskrant, ledwall en schermen, infobalie
personeel voor de bediening tijdens de receptie
de cel tentoonstellingen/Broelmuseum fungeert als aanspreekpunt en neemt de productieleiding van de projecten op de site Broelmuseum op zich.

De organisator zou nauw gelinkt zijn met de serviceclub Marnixring, of liever de dienstenvereniging Marnixring.

Een uitspraak over de kwaliteit van de tentoonstelling doen is moeilijk als je ze nog niet hebt gezien. De selectie is zeer uiteenlopend: van topkunstenaars als Koen Van Mechelen of Nick Ervinck tot totaal onbekende mensen. Een rode draad vind ik niet meteen. Er nemen een 30-tal kunstenaars uit de verschillende Vlaamse provincies aan deel. De website is niet echt aantrekkelijk noch hoogstaand.
Echter, de nota van het college bevat geen enkel inhoudelijk/artistiek argument waarom precies deze tentoonstelling wordt geselecteerd voor de ruime steun. Ze kadert dus niet echt in een beeldendekunstbeleid.

En de titel van de tentoonstelling. Wie heeft zo’n gedrocht bedacht als ‘Kortrijk Vlaandert’. Als het een hoogstaande tentoonstelling wordt, dan doet het afbreuk eraan. De titel zegt ook niet dat het om beeldende kunst gaat, het zou net zo goed over een muziekfestival van Vlaamse zangers kunnen gaan. Het bovenregionaal beeldende kunstenpubliek zie ik massaal afhaken wegens deze titel. Dat is jammer.

Nog dit: op de vorige gemeenteraad verklaarde burgemeester Van Quickenborne dat er een grote najaarstentoonstelling zou komen. Over de zomer werd niks gezegd. Hij wist hier blijkbaar niets van. Schepen Vandersteene die dit ongetwijfeld wel wist, vond het blijkbaar de moeite niet waard de raad op de hoogte te brengen.

Vandaar de volgende vragen:

Is de vzw Kortrijk Vlaandert nauw gelinkt met de Marnixring? Is de vzw bevolkt door Kortrijkzanen?
Wie is verantwoordelijk voor deze titel van de tentoonstelling?
Op basis van welk reglement kent de stad dergelijke grote ondersteuning toe?
Hoe hoog is precies die ondersteuning?
Welke kwaliteitsnormen lagen aan de basis van de ondersteuning?
Hoe kadert deze tentoonstelling in het beleid voor beeldende kunst?
Hoeveel staat op de stadsbegroting 2013 voor tentoonstellingen?

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor GR: Vraag over ‘Kortrijk Vlaandert’

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie