bartcaron.be

Interpellatie over KV Kortrijk en de stad Kortrijk

Ingediend op juni 12th, 2013 door bartcaron

Hoe zit het met de engagementen die KV Kortrijk aanging in de overeenkomst met de stad Kortrijk? Daar gaat deze interpellatie over.

Maar eerst moet ik even over het muurtje kijken. Iedereen herinnert zich de onfrisse saga rond de mogelijke verkoop van een West-Vlaamse voetbalclub aan Antwerpen om daar de leemte die Beerschot achterlaat, in te vullen. Daarbij speelde de heer Decuyper, hoofdaandeelhouder van SV Zulte-Waregem en belangrijke aandeelhouder van KV Oostende een grote rol. Hij wilde een stamnummer verkopen. Dat kan perfect, als hij de meerderheid van de aandelen bezit, en zeker als de supporters geen stem in het kapittel hebben.

En dan was er een bericht in Sport/Voetbalmagazine. Op 31 mei schreef de redacteur: “KV Kortrijk moet hopen op de goede wil van Vincent De Gryse Wat is Vincent De Gryse van plan met KV Kortrijk? De vraag dringt zich almaar meer op, ook omdat hij ze niet beantwoordt. Enkele citaten uit dit artikel: “In het Guldensporenstadion is Vincent De Gryse zelden of nooit te zien. Een voetballiefhebber is hij niet. Maar hij is wel een zakenman. (…) vorig jaar kreeg hij plots bijna de helft van de aandelen van de cvba Kortrijk Voetbalt in handen. Daar bleef het niet bij. Sindsdien kocht hij er nog bij en momenteel bezit hij al 81 procent van de aandelen. Waarom doet De Gryse dat? Gezien hij geen voetballiefhebber is, zal hij vanuit zakelijk oogpunt handelen: hij beschouwt het als een interessante investering, één die op een dag voor hem moet renderen. De aandelen dateren van bij de oprichting van de cvba Kortrijk Voetbalt op 27 juli 2001, toen KV Kortrijk een derdeklasser was, en er 25.000 aandelen werden gecreëerd met elk een nominale waarde van 1 euro. Momenteel zijn die veel meer waard, enkele miljoenen euro’s misschien wel voor wie geïnteresseerd is het potentieel en het marktaandeel (en/of het stamnummer) van de eersteklasser. Vorige week wijzigde De Gryse de statuten van de cvba. Met meer dan vier vijfden van de aandelen in zijn bezit, kan hij dat. (…) Dat hij nu het dagelijks bestuur naar die raad van bestuur toetrekt en daarin plaats maakt voor door hem gekozen mensen, geeft aan dat hij meer greep wil op het beleid en het dagelijks bestuur van de club. Ook de overdracht van de aandelen is nu statutair bepaald, vernemen we uit betrouwbare bron. Het lijkt de uitvoering van een stappenplan dat tot een verkoop moet leiden. Hoe dan ook, wie van KV Kortrijk houdt, zal het ongetwijfeld benieuwen of ook de club er beter van zal worden.”

Ik heb de indruk dat weinig Kortrijkzanen, en zeker weinig politici-voetballiefhebbers dit artikel hebben gelezen. Het zou eigenlijk tot grote commotie moeten leiden. Onze stad doet veel voor de club, maar blijft dat omgekeerd ook zo?

Ik ben gaan grasduinen in de documenten die de gemeenteraad de voorbije jaren heeft goedgekeurd. Wie dat grondig doet, moet zich echt ongerust maken.

Neem de gemeenteraad van 12 april 2010. Daar werd o.a. het volgende beslist:
De gemeenteraad besliste om een toelage van 300.000 euro toe te kennen aan de cvba Kortrijk Voetbalt onder de voorwaarden zoals opgenomen in de akkoordverklaring, zoals die is ondertekend door de Raad van Bestuur van de cvba Kortrijk Voetbalt. Welke zijn die voorwaarden (samenvatting)?
a) Er wordt gewerkt aan een aanpassing in de statuten van de cvba zodat een aandeelhouder in de toekomst nooit meer dan 24,9 % van de aandelen kan bezitten.
De aandeelhoudersstructuur wordt herschikt met als uiteindelijk doel de vrijgekomen aandelen te populariseren naar een ruimer publiek.
b) De cvba Kortrijk Voetbalt zal zijn Raad van Bestuur evalueren, inkrimpen en vervolgens uitbreiden met 2 à 3 extra bestuurders met specifieke deskundigheid.
c) De cvba stelt een businessplan op voor middellange termijn (5 jaar)
enz.

Ik vond het heel bizar dat deze voorwaarden blijkbaar niet ingevuld werden. Wat blijkt na onderzoek? Dat de cvba Kortrijk Voetbalt deze overeenkomst nooit heeft willen ondertekenen. En dat de subsidie van 300.000 euro ook niet is uitbetaald door de stad. KVK speelde toen play-off 1 en had andere en hogere inkomsten. Dus, geen overeenkomst.
En toch, toch was deze gemeenteraadsbeslissing zeer terecht, zeker ook de voorwaarden. Kijk naar de fantastische voetbalavonturen van de voorbije maand. Even werd KV Kortrijk hierin vernoemd, maar we hebben chance, KVK gaat niet op het Kiel spelen.

Er kwam een nieuwe overeenkomst, voorgelegd aan de gemeenteraad van juli 2011. Daarin staat onder meer dat de stad alle nuttige informatie wordt verstrekt opdat de Stad volledig inzicht zou hebben in de financiële situatie van KVK. Ook de bepaling om een businessplan op middellange termijn (6 jaar) voor te leggen is opgenomen. Daarin moet ook de jeugdwerking worden opgenomen. Verder is er aandacht voor community- werking en Open Stadion. Daar hebben we vorige maand, bij de aanpassing, reeds over gediscussieerd. Verder zijn er bepalingen over gratis tickets, VIP-behandelingen en shirtreclame.

En in de raad van mei keurde de raad de nieuwe gebruiksovereenkomst goed die eigenlijk alleen nog handelt over infrastructuur en subsidiëring. De andere aspecten zouden volgen.

Daarom deze vragen:

1. Waarom heeft de stad de bepalingen die opgenomen waren in de overeenkomst van 2010 niet overgenomen in de huidige overeenkomst? Is het vooralsnog de bedoeling dat te doen?

2. Wat is de mening van het stadsbestuur over de centralisatie van de aandelen in de hand van één persoon, met alle risico’s (bijv. verkoop stamnummer) van dien? Welke garanties kan de stad opleggen zodat de club in Kortrijk blijft?

3. Is de stad bereid in de overeenkomst op te nemen dat ook de supporters op een voldoende basis moeten vertegenwoordigd worden in het bestuur? Als socio’s zoals bij grote buitenlandse clubs? En dan ook vertegenwoordigd in de raad van bestuur?

4. Heeft de stad regelmatig contact/overleg met de hoofdaandeelhouder? Kent de stad de intenties van de betrokken persoon? Welke zijn die intenties?

5. Is de financiële situatie van de club gezond? Kan het verslag (ev. samenvatting) van de door de stad aangesteld revisor/accountant aan de gemeenteraadsleden worden bezorgd?

6. Hoever staat het met het businessplan van de club?

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Interpellatie over KV Kortrijk en de stad Kortrijk

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie