bartcaron.be

Groen Kortrijk klikt tegen het parkeerbeleid in Kortrijk

Ingediend op mei 19th, 2013 door bartcaron

De inwoners hebben het allemaal kunnen lezen in Plan Nieuw Kortrijk: de Kortrijkse binnenstad wordt uitgehold door vijf (ondergrondse) parkings. Alles samen zorgt dit voor 2000 bijkomende parkeerplaatsen te midden de stad. Maar zijn al deze plaatsen daar wel noodzakelijk?

Volgens een vergelijkend parkeeronderzoek van Parko blijkt dat de bestaande cetrumparkings nog een ruime ondergrondse vrije capaciteit bieden. Het komt er enkel nog op aan om het gebruik ervan te stimuleren. Daarnaast stelt Parko een daling van inritten in parkeergarages Veemarkt, Schouwburg, Station-Tack, Broeltorens en Expo vast. Gemiddeld bedraagt die in 2012 t.o.v. 2011 maar liefst 7,4%. Voor Parking Veemarkt noteert Parko zelfs een daling van 17%!
Eén van die komende parkings is gepland op de Houtmarkt. Daar zullen de prachtige platanen voor moeten sneuvelen. In tegenstelling tot Kortrijk, plant Roeselare op vraag van omwonenden 16 reuzegrote platanen aan in de stationsbuurt. Om daar de aandacht op te vestigen zet Groen Kortrijk zondag 19 mei een ludieke actie op. Een enorme cursor symboliseert hoe gemakkelijk alles in Kortrijk wordt weggeklikt voor het beleid van koning auto.
Groen is er van overtuigd dat de manier van investeren in parkeren slimmer kan. Al langer pleit Groen voor ondergrondse parkeergarages buiten de R36 om zo het centrum te ontslasten. Zo maak je de binnenstad veilig en leefbaar voor allen die er vertoeven. Daarnaast is het investeren in betere busverbindingen en fietswegen onontbeerlijk.

De Houtmarktparking komt er op initiatief van het woonzorgcentrum Sint-Vincentius. En die is bedoeld voor bewoners en bezoekers. Dat is begrijpelijk. Maar dat de stad zich hierbij aansluit en zo de parking vergroot voor andere auto’s, is niet logisch. Daar komt bij dat de Kortzijkzaan zijn auto kwijt kan op de Veemarkt en de Dam, elk op vijf minuten wandelen van de Houtmarkt.
Het parkeerbeleid binnen de Kleine Ring spreekt overigens de ambitie van het stadsbestuur tegen om van Kortrijk een klimaatstad te maken. De 2000 extra plaatsen doen de andere inspanningen rond klimaat volledig teniet. Een klimaatstad zou de investeringen vooral inzetten op fietsen en niet vooral op parking. Het is gemakkelijk om te zeggen dat je een fietsstad wil worden. De cijfers zijn echter duidelijk. Er gaan peanuts naar fietsbeleid en massa’s naar de heilige auto. De stadscoalitie is enkel groener in haar woorden, helaas niet in daden. Wij laten ons alvast niet paaien door het symbooldossier rond de Grote Markt.
Voor Groen Kortrijk blijven veiligheid en leefbaarheid in stad Kortrijk één van de grootste prioriteiten. Dat kan enkel verwezenlijkt worden door het gros van het autoverkeer uit de stadskern te helpen en positieve alternatieven voor mobiliteit naar voren te schuiven. Het kan niet de bedoeling zijn meer verkeer naar de binnenstad te zuigen, vooral als je weet dat aan de overkant van de Houtmarkt basisschool ’t Fort ligt.

Een reactie op “Groen Kortrijk klikt tegen het parkeerbeleid in Kortrijk

  1. walter maes schreef:

    De Groenen hebben soms een beetje gelijk, een beetje.!

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie