bartcaron.be

Tussenkomsten gemeenteraad mei 2013

Ingediend op mei 14th, 2013 door bartcaron

punt 8. Vliegveld
De zogenaamde kernactiviteit van de airport Kortrijk-Wevelgem zijn de zakenvluchten. Het totaal van de zakenvluchten op het vliegveld bedraagt slechts 11,05 %. Ze worden een randverschijnsel. In 2012 was er een belangrijke afname van de binnenlandse zakenvluchten:    -15 % bewegingen;    -9,5 % passagiers.
Op enkele jaren tijd is het globale vliegverkeer in Wevelgem met ca. 20% afgenomen, maar in de jaarlijkse cijfers wordt dit opgevangen door 20% meer helikopterverkeer. De meeste helikopterbewegingen vertrekken en komen aan buiten het vliegveld. Er is dan ook niet de minste controle over de aard van de vluchten. Zijn het zakenvluchten? Of recreatieve vluchten? Of opleidingsvluchten? Het helikopterverkeer wordt probleemloos misbruikt om de tegenvallende cijfers van het zakenverkeer op te smukken.

Punt 13. CVBA Kortrijk Voetbalt
Verbazing alom. Wij dachten dat het financieel goed ging met KV Kortrijk. En we horen altijd dat dat het stadsbestuur een zuinig financieel beleid ging voeren. Groot is dus onze verbazing.
De voetbalclub vraagt een aanpassing aan de overeenkomst met de bedoeling 900.000 euro subsidie, het dubbele van het huidige bedrag, te krijgen. Niet gespreid over zes jaar, 150.000 euro per jaar, maar in een keer, en dit jaar. Voorwaar niet niks.
In het verleden kon onze fractie nog volgen als de subsidie werd ingezet voor werken die opgelegd worden door binnenlandse zaken of door de voetbalbond. Daar zitten er nu enkele van in het pakket, o.a. betonrot aan de tribune 2. Maar het gros van de werken dienen de commerciële belangen van KVK. Uitbreiden van de seats doe je toch niet op kosten van de Kortrijkse belastingbetalers, waarvan slechts enkele witte raven ooit in die seats zullen mogen zitten? Een VIP-ruimte is ook al niet voor Jan Modaal bedoeld. Ledboarding om meer reclame-inkomsten te verwerven enz. Dat kan toch niet. De club moet die investeringen incalculeren in de commerciële activiteiten en ze afschrijven.
Ik denk dat de lonen van spelers en trainers meer dan behoorlijk zijn –het weze hen gegund – maar maken die dan geen deel uit van de boekhouding van de club? Dat zijn blijkbaar goed bewaarde geheimen waar niet mag over gesproken worden. Hoe dan ook, het kan niet dat de privé met de baten gaat lopen en de overheid met de kosten opgezadeld zit. Dit is hier het geval.

Mag ik er op wijzen dat er een clausule in de overeenkomst staat dat indien de club zou degraderen, de subsidie gehalveerd wordt. Maar als we nu al vooraf betalen tot 2018, zal de club dat dan terugbetalen? Hmm.
En de sociale clausules, waar onze socialistische vrienden zo hard hebben op aangedrongen in de vorige legislatuur, die staan niet eens meer in de voorliggende overeenkomst. Dat zal voorwerp zijn van een derde aanpassing. Eerst de subsidie geven en dan daarover praten? Laat me niet lachen. Dat de gratis kaarten verdwijnen, oef zou ik zeggen, gedaan met cadeautjes uitdelen, gedaan met de it verfoeilijke gedoe van schepenen. Maar wat met Open Stadion, wat met de de betaalbaarheid van lidgelden van jeugdspelers? Dat zijn belangrijke kwesties, die duidelijk niet zo dringend zijn als de goed opbrengende businessseats.

Pijnlijk is dat de kleine clubs onlangs te horen hebben gekregen dat er voor hen geen geld is voor investeringen. Daarmee weten we meteen waar de prioriteiten liggen. Daar waar glamour en glitter regeert, en meteen ook et grote geld.

Wat ons nog stoort is dat er ook dit keer uit de investeringen geen enkel teken blijkt dat de club duurzaam wil investeren. Mag ik verwijzen naar de grote kost van de nutteloze veldverwarming. Hoe dan ook, de club moet dringen geresponsabiliseerd worden. Een andere organisatie (sport, cultuur …) die aan dit tempo komt aankloppen bij de stadskas, zal even snel weer worden weggestuurd. Maar owee, het bijna heilig verklaarde KV Kortrijk, trots van onze stad, is altijd welkom. De stadsbestuurders doen er toch gegarandeerd een knieval voor.

De laatste zin van de memorie is pas een giller: “De voorgestelde wijziging sluit aan bij het Plan Nieuw Kortrijk waar gesteld wordt: ‘We kijken met KV Kortrijk wat de toekomstmogelijkheden (nieuw stadion,…) zijn’”.  Was het niet de bedoeling dat de club zelf investeerders zou zoeken voor een stadion en dat niet de stad zelf zou investeren? Als ik zie wat KVK vraagt, dan komt er nooit een nieuw stadion in Kortrijk … tenzij het stadsbestuur het zelf betaalt.

Punt 15. Stedenfonds
De update 2012 van het stedenfonds, is zoiets als een schoolrapport. De tevredenheid over de stad is gestegen, goed zo. Twee derde van de Kortrijkzanen is op fier over de stad en is tevreden over pleinen, parken, monumenten en gebouwen. Daarmee zit Kortrijk rond het gemiddelde van de 13 centrumsteden. Pijnlijker is dat de sociale cohesie in onze stad tov 2008 niet significant gewijzigd is. De onveiligheidsgevoelens en de buurtproblemen, daarin scoort Kortrijk zeer slecht, veel lager dan andere steden. Onaangepast snelheid in de buurt is voor 4 op 10 inwoners een buurtprobleem. 30,6% van de inwoners geeft aan last te hebben ondervonden van geluidshinder in het verkeer.  Daarom nu al mijn gelukwensen aan schepen Marc Lemaitre en zijn collega’s voor de aanpassing van de snelheden in veel wijken van de stad. Als de handhaving nu nog volgt, waar de politie niet voor staat te springen is mij altijd gezegd, dan zijn we op goede weg.

Punt 16 Strategisch beleidsplan Toerisme in Kortrijk
Enkele bedenkingen.
We lezen drie strategische doelstellingen:
1. Kortrijk als creatieve, innovatie en ondernemende stad trekt toeristen aan … Die moeten dan komen kijken naar het historisch centrum, aan funshopping doen, en genieten van de architectuur (bedoeld worden de vernieuwde Leieboorden en Vlasmuseum)
2. Kortrijk ontwikkelt zichtbare en trendy projecten rond creatieve maakeconomie – zou dat geen ander woord zijn voor het verguisde ‘design’?
3. Een beter onthaalnetwerk – ja, dat is zeer juist.
De tekst bulkt van de Engelse termen. Niet goed nagelezen, collega’s van N-VA? Wat gedacht van Kortrijk als een trendy mini city-break-bestemming, van het belang van de meeting industry? En de pers zal bewerkt worden, dat heet voortaan conversation management.
Ten gronde dan. Dit Strategisch Plan Toerisme heeft een enge kijk en bulkt van de gebakken lucht. Het richt zich enkel op het centrum van Kortrijk, op erfgoed (terecht trouwens), fun-shopping enz.. Hoe krijg je mensen naar Kortrijk om te shoppen? Door een uniek winkelaanbod. Daar is nog veel werk aan. Ik neem aan dat de toeristen niet richting Doorniksewijk worden gestuurd.
De potenties van de groene gordel en het hinterland (recreatief toerisme en verblijfstoerisme…2 dagen Kortrijk !) wordt niet uitgespeeld of aangeboord. Fietsen en wandelen in de natuur, genieten van het landschap … nooit van gehoord.
Ook het sociaal toerisme ontbreekt volledig. En dat terwijl een nieuwe jeugdherberg wordt gebouwd.
En het eigen op jeugd gerichte instellingen uit de jeugdsector (Warande en Van Clé) worden niet eens vermeld.
Mag ik een klein stukje uit het plan zelf citeren (op pagina 36): “toerisme Kortrijk wil zich in de eerste plaats richten op gemiddelde plus of hogere sociale klasse. Dit zijn hoogopgeleiden en bediendne, kaderleden en zelfstandigen. Verder richt toerisme Kortrijk zich vooral op volwassenen die veelal op reis zijn zonder kinderen.” Geef toe, dit is weinig sociaal (we willen hoogopgeleide rijken). We gaan voor een product gericht op volwassenen zonder kinderen. Staat nogal haaks op de ambitie om jonge gezinnen aan te trekken. Of niet soms?
En dan over de locatie van het Kortrijkse toerismekantoor, het algemeen onthaal. Groen vraagt al vele jaren het op een zichtbare plaats te lokaliseren, in leegstaand pand in de Doorniksewijk of op de Grote Markt. In kiosken op de Grote Markt en de Houtmarkt kunnen aanvullende informatie en aantrekkelijke posters van onze regio geplaats worden, evenals verwijzingen naar het (voorlopige?) onzichtbare (voor toeristen die Kortrijk niet kennen) toerismekantoor in het Begijnhof park.  De burgemeester lanceerde onlangs de gedachte het toerismekantoor in de huidige gemeenteraadzaal te plaatsen, wat – sorry – helemaal belachelijk is aangezien de huidige zaal ingericht is met DeCoene meubelen. Een locatie in dit stadhuis zou echter niet misstaan.
Ik sluit af. Het is vooral een marketingplan. Het zit redelijk goed in elkaar. Maar in totaliteit blijkt een enge kijk op toerisme. Mag ik de bevoegde schepen uitnodigen om een nieuwe denkoefening te maken? Dat hoeft geen 12.000 euro te kosten zoals dit plan.

Punt 27 Subsidiereglement afkoppeling hemelwater bij woningen
Wij ondersteunen de afkoppeling. Maar we zouden graag wat meer uitleg krijgen over het reglement. De subsidie bedraagt maximum 1000 euro en wordt bepaald op basis van een meetstaat met vaste prijzen. Kan ik vernemen wat dat betekent? Betekent dat nog steeds dat een subsidie 50% van de kosten bedraagt met een maximum van 1.000 euro?
Het zou nog socialer en efficiënter kunnen. Wij stellen om alle kosten terug te betalen met een maximum van 1.000 euro. Door niet met een percentage van de kosten te werken wordt het systeem socialer, want momenteel is het zo dat hoe hoger de kost, hoe meer geld de mensen terug krijgen. Concreet betekent dit dat wanneer mensen die 2.000 euro moeten betalen hiervan 1.000 euro terug krijgen. Terwijl mensen die slechts 900 euro moeten betalen omdat ze in een klein rijhuisje wonen slechts 450 euro terug krijgen. Ons systeem zou ertoe leiden dat de mensen in een kleine rijwoning procentueel meer geld van hun kosten terug dan degenen die in een villa wonen.
Kan dit in die meetstaat, die wordt goedgekeurd door het college, worden voorzien?

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Tussenkomsten gemeenteraad mei 2013

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie