bartcaron.be

Vraag aan het college over superdiversiteitsbeleid en de Kortrijkse (?) Lente

Ingediend op maart 15th, 2013 door bartcaron

Ik wil het hebben over maatschappelijk debat rond het schrappen van de termen ‘autochtoon’ en ‘allochtoon’. De burgemeester liet al weten dat hij de term al lang niet meer gebruikt, met duidelijke argumenten. Dat siert hem en met Groen hebben we er alle vertrouwen in dat het A-woord niet in het bestuursakkoord zal staan. Maar we mogen het debat hier niet verengen tot een semantische discussie. Alleen het schrappen van een woord help de ons niet verder.

Politiek filosoof Bleri Lleshi vatte het in zijn opiniestuk voor Knack goed samen: De ongelijkheid in ons land aanpakken is veel nuttiger dan het schrappen van een woord dat vandaag te veel negatieve bijklank heeft.

Wat we nodig hebben is een juiste analyse. Een analyse die we over de partijgrenzen heen kunnen delen en kunnen uitdragen in onze stad. Pas dan kunnen we aan oplossingen werken. In onze analyse, die van Groen, gaat het over ongelijkheid. Er is in Vlaanderen, maar ook in onze stad, nog altijd spraken van een ‘wij’ en een ‘zij’. We hopen dat het stadsbestuur zich geen illusies maakt: taal- en inburgeringscursussen zullen de verschillen tussen ‘wij’ en ‘zij’ niet wegwerken. Culturen zullen altijd verschillen. Integratie gaat voor ons fundamenteel over ongelijkheid. Dat moeten we aanpakken.

Damens en Heren, Groen vraagt een “superdiversiteitsbeleid”. In mensentaal wil dat zeggen dat Kortrijk in de toekomst meer gaat inzetten op (1) anti-discriminatie, (2) participatie van alle groepen in de samenleving en (3) op sociaal-economische emancipatie. Dat zijn drie thema’s waarvan we hopen dat ze niet geschrapt worden in een nieuwe bestuursakkoord.

Het stadsbestuur heeft in het verleden al acties rond deze thema’s gezet. En ook de nieuwe coalitie geeft aan dat ze in die richting wil verder werken. We hebben er vertrouwen in. Maar voor Groen is ‘business as usual’ niet genoeg. De noodzaak voor een gericht beleid is daarvoor te groot. Daarom deze vraag.

Zullen we, in het nieuwe bestuursakkoord, een juiste analyse van het maatschappelijke debat rond interculturaliteit en integratie vinden? Met andere woorden: wordt ongelijkheid de focus? En kunnen we dan acties verwachten die zich expliciet richten op Kortrijkzanen met een niet Belgische origine die breed genoeg gaan om impact te hebben? Zoja, dewelke worden dat?

Tot slot, dames en heren, acties zoals zoals die nu lopen in Gent, ‘De Gentse Lente’, maken me jaloers. Ze tonen dat het middenveld, ook het etnisch-culturele, enorm divers en vastberaden is. Daar is een wil en een drive om de zaken fundamenteel anders te gaan bekijken. Op 21 maart, de internationale dag tegen racisme, organiseren ze daar een ronde tafel met alle bestuursleden en het middenveld om samen een analyse te maken, en om samen aan oplossingen te werken. ‘s Avonds is er een groot volksfeest waar de diversiteit op een podium zal staan. Dat moeten wij in Kortrijk ook doen. Ik denk dat ons middenveld, ook het etnisch-culturele, aan het wachten is op een uitgestoken had. Met Groen hopen we dat die hand er, misschien dit jaar niet, maar zeker in de nabije toekomst, ook komt.

Bart Caron

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vraag aan het college over superdiversiteitsbeleid en de Kortrijkse (?) Lente

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie