bartcaron.be

Windmolens bouw je op een draagvlak

Ingediend op maart 13th, 2013 door bartcaron

Dat de Kortrijkse stadscoalitie de bouw van 5 windmolens in Bellegem en Rollegem negatief beoordeelde, is geen verrassing gezien de vele bezwaarschriften. Groen Kortrijk vraagt zich echter af hoe het stadsbestuur haar klimaatambities wil waarmaken.
Protest tegen de inplanting van windmolenparken is geen exclusief Kortrijks gegeven. Een krachtdadig bestuur wacht echter niet tot er bouwaanvragen binnenkomen en er een golf van protest op gang komt om na te denken over windenergie op haar grondgebied. Groen vraagt dan ook een proactief optreden van de stad. “Kortrijk moet dringend een globale visie uittekenen inzake hernieuwbare energie” aldus raadslid Bart Caron. “Ruimtelijk moeten er zones afgebakend worden die geschikt zijn voor de opwekking van windenergie, maar er moet ook gewerkt worden aan een draagvlak.”
Ruimtelijk denken we vooral aan het volgen van lijnstructuren als autosnelwegen, met aandacht voor het natuurlijk reliëf van het landschap en, uiteraard, met respect voor de bewoning of bedrijvigheid in de nabijheid. Eens die zoekzones gekend zijn, moet er met de omwonenden gezocht worden naar een draagvlak. Het is voldoende bewezen dat, hoe vroeger er inspraak gegeven wordt aan de buurt, hoe kleiner de weerstand tegen windturbines is. Maar we kunnen nog een stapje verder gaan, vult raadslid Cathy Matthieu aan: “Wanneer je de omwonenden een beetje eigenaar maakt van de windmolen en ze er ook baat bij hebben, zoals door gratis stroom, dan zie je tegenstand smelten als sneeuw voor de zon.”
Cathy Matthieu en Bart Caron, gemeenteraadsleden Groen Kortrijk

Ingediend onder nieuws Reacties uitgeschakeld voor Windmolens bouw je op een draagvlak

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie