bartcaron.be

Roma: Bourgeois maskeert eigen falen …

Ingediend op maart 11th, 2013 door bartcaron

Wij kanten ons tegen het voorstel van minister Bourgeois om Roma verplicht te laten inburgeren en een geldboete op te leggen. Het voorstel is onwettig. En zelfs al was het wettig, dan nog is het niet wenselijk. Akkoord, er zijn problemen met een bepaalde groep Roma, maar de minister staat niet met zijn voeten in de realiteit als hij denkt dat zijn voorstel de problemen kan oplossen. Wij bepleiten een verbeterd onthaalbeleid voor alle Europese migranten.

Minister Bourgeois (N-VA) focust op maatregelen die geen wettelijke basis hebben, om niet te moeten toegeven dat het de zwakte van zijn eigen beleid is waardoor de problemen met Roma niet voldoende opgelost geraken. Hij zoekt een stok om de Roma mee te slaan, en zet bevolkingsgroepen tegen elkaar op. Om de wachtlijsten in de onthaalbureaus te laten verdwijnen, besliste deze regering om de doelgroep van het inburgeringsbeleid te versmallen. Dat Bourgeois nu de Roma in het vizier neemt, is dan ook erg cynisch. Het ontbreken van Roma in de inburgeringsklassen is een gevolg van het beleid dat de minister zelf uitstippelde.

De toenemende intra-Europese migratie noopt ons om het beleid over een andere boeg te gooien. Het is tijd voor een meer omvattend beleid dat alle Europese migranten op een juiste manier in ons land onthaalt. De integratie van Roma in de samenleving is veel complexer dan de minister voorstelt. Iedereen die een beetje vertrouwd is met de doelgroep, zal je vertellen dat een inburgeringstraject zeker geen wonderoplossing is. Het ontbreekt aan een aanbod op maat. Groen pleit voor een duurzame financiering en het methodisch ondersteunen van bemiddelaars en brugfiguren een cruciale sleutel tot succes. We moeten prioritair inzetten op onderwijs en een gerichte huisvestingpolitiek. Onderzoek toont aan dat het essentieel is om de betrokkenen zelf te organiseren zodat zij op beleidsniveau de stem van hun gemeenschap kunnen vertolken. Tenslotte moeten we druk blijven uitoefenen op de Europese Unie om de problemen fundamenteel aan te pakken en de betrokken landen aan te zetten om discriminatie tegenover Roma in eigen land aan te pakken. De positie van Roma in alle Europese landen vraagt veel meer aandacht van het beleid.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Roma: Bourgeois maskeert eigen falen …

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie