bartcaron.be

Dorpskranten

Ingediend op oktober 12th, 2011 door bartcaron

Er is gezocht naar een betere, lees objectievere verdeelsleutel voor de verdeling van de werkingsmiddelen voor de Dorpskranten, en er wordt nog wat extra geld vanuit de gebiedswerking aan toegevoegd. Dat is allemaal goed, maar waarom gaat dit geld louter naar de dorpskranten? Zou het niet logischer zijn dat dit geld kan beheerd worden door de lokale gemeenschap en naar de communicatie met de gemeenschap gaat, dit wil zeggen niet louter naar één communicatiemiddel gaat. De gemeenschap zou zelf moeten kunnen beslissen waar deze gelden naar toe gaan. Het zou evengoed moeten kunnen gaan naar de beheerder van de website, of een website laten ontwikkelen …
Dit punt is echter ook een voorbeeld van een sluipende toename van de invloed van de uitvoerende macht (het schepencollege en de stadsdiensten) in de burgerinitiatieven in onze stad. Neem nu de Dorpskranten.
Ik wens toch te benadrukken dat de redactieraden autonoom moeten kunnen werken, los van elke politieke of ambtelijke inmenging. Mag ik deze bekommernis uiten?
Op beide punten antwoordde schepen de Bethune positief. Er is een ander budget voor websites, en hij staat garant voor de autonomie van de redacties.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Dorpskranten

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie