bartcaron.be

Vreemdelingen moeten Antwerpse stadskas spijzen? Of toch liever niet?

Ingediend op februari 10th, 2013 door bartcaron

Het was even schrikken toen het bericht in de kranten verscheen. De Standaard kopte op 9 februari: “Antwerpen wordt 15 keer duurder voor buitenlanders”. Het komt erop neer dat wie zich als vreemdeling inschrijft in Antwerpen, daarvoor 250 euro zal moeten betalen in plaats van de 17 euro die niet-Belgen nu betalen. In Kortrijk kost dat 12 euro. Waarom zo’n spectaculaire prijsverhoging? En kan dat zomaar? Eerst dat laatste. Ja, het kan. Het behoort tot de bevoegdheid van de steden en gemeenten om hun retributies te bepalen. Normaal rekenen gemeenten daar een redelijke prijs voor. Immers, het behoort tot de basisdienstverlening van gemeenten. Een kleine vergoeding is normaal.

Deze prijsverhoging is zo drastisch dat ze vele vragen oproept. Wil Antwerpen de stadskas spijzen met geld van vreemdelingen? Een gezin met drie kinderen die in Antwerpen komt wonen moet dan plots 1250 euro in plaats van 85 euro. Meestal zijn het niet zo’n vermogende mensen … De maatregel roept vragen op. Zoals, is het de bedoeling van de stad om buitenlanders weg te houden uit Antwerpen? Stuurt de stad ze liever naar Gent, Kortrijk of Brussel? De schepen zei dat het geen ‘ontradingsbeleid’ is, maar alles wijst wel in die richting. Een politiek zeer gewilde beslissing van een coalitie die bestaat uit N-VA, CD&V en Open VLD? Om vreemdelingen weg te houden? Een schepen van de partij die christelijke waarden in het vaandel voert, zag er geen graten in.

Het argument dat de stad gebruikt is de administratieve kost. Volgens de burgemeester kost zo’n dossier 330 euro. Uiteraard kost zoiets meer dan mensen moeten betalen, net zoals bij alle andere diensten die de overheid levert. We betalen toch ook bijlange niet de reële kost van onderwijs, van een huwelijk, van een uittreksel uit de burgerlijke stand enz. Als Antwerpen morgen voor alle diensten de effectieve kostprijs zou gaan aanrekenen, dan zou de stadskas er eventjes wel bij varen, maar alras loopt de stad leeg. Dit argument wordt dus zeer selectief gebezigd, voor één doelgroep, de vreemdelingen.
11.000 buitenlanders schreven zich in. Opbrengst: 3.360.000 euro. Het lijkt wel een vorm van commerce voeren op de kap van machteloze mensen. Want ja, de stad moet ook op zoek naar een nieuw gebouw voor het vreemdelingenloket. Geschatte huurprijs: ruim 500.000 euro. Dat is pas een duur pand. Kan het echt niet wat zuiniger?
Dat de stad Antwerpen het financieel niet makkelijk heeft, is bekend. Maar het verhogen van inkomsten op de zwakke rug van deze zwakke doelgroep is minstens ethisch onverantwoord.

Het ultieme argument van de schepen was dat het in het buitenland ook zo duur zou zijn. In Frankrijk 260 en in Nederland 950 euro. En dan? Ik twijfel of dit bedrag wel klopt. Is Nederlands voortaan ons gidsland als het over vreemdelingen gaat? De motieven van het nieuwe stadsbestuur lees je eigenlijk tussen de regels van de vrijstellingen, zoals voor studenten, langdurig ingezetenen van een EU-lidstaat en mensen die met succes een asielprocedure hebben afgerond. Zij blijven 17 euro betalen. Wie betaalt morgen de volle pot? De sukkelaars, de asielzoekers en hun gezin die bang afwachten of ze na hun aanvraag zullen mogen blijven … En een sociaal tarief is niet voorzien. Kortom, het is ‘ontradingsbeleid’ van de zuiverste soort. Eigenlijk is het pure discriminatie.

Burgemeesters en schepenen uit Gent, Mechelen en Leuven, waar Open VLD in de coalitie zit, reageren al afwijzend. De maatregel drijft mensen wellicht naar andere steden. Uiteraard, worden ze daar ongerust. Of nog straffer, ze kunnen zich in een andere, bijv. een kleine gemeente inschrijven, maar toch in Antwerpen gaan wonen. Willen we dat soort fenomenen bevorderen.

Krijgen we langzaam maar zeker het ware gelaat van deze coalitie te zien, in het bijzonder van de leidende partij?

Ingediend onder mijn gedacht 6 reacties

6 reacties op “Vreemdelingen moeten Antwerpse stadskas spijzen? Of toch liever niet?

 1. Lucien Vandenbroucke schreef:

  Bart,
  Ik heb in de pers tot nog toe weinig reacties daarover gelezen. Ben blij dat jij het doet. Ik deel dit onmiddellijk op mijn fb-profiel.

 2. walter maes schreef:

  Het is billijk en men zou het natuurlijk overal moeten toepassen. We voeren al genoeg armoede in en zogenaamde ‘sukkelaars’ die met hun hele gezin levenslang aan de uier van onze ocmw’s komen hangen. We zijn het ocmw van de wereld niet. Misschien kan Bart er zelf een paar opnemen.
  En wanneer volgt Kortrijk het voorbeeld ?

 3. Bart Caron schreef:

  Mr. Maes, een eenzijdige en harde kijk op de werkelijkheid maakt de zaken in uw ogen misschien makkelijker, maar u ontkent vele realiteiten. Dat er profiteurs zijn, bij alle bevolkingsgroepen, is niet goed te praten, maar er zijn ook veel mensen die naar hier vluchten en asiel krijgen omdat ze in hun land van herkomst vervolgd worden. Dat zijn geen mensen die hier aan de uier van het OCMW komen hangen, maar een menswaardig bestaan willen voor zichzelf en hun gezin.
  Uw veralgemening doet heb veel oneer aan. En is een staaltje van collectief egoïsme van welgestelde blanke Vlamingen. Misschien herinnert u zich hoe vluchtelingen uit ons land tijdens de tweede wereldoorlog gastvrij werden opgevangen in Frankrijk? Hoort dat niet zo te zijn?
  En tenslotte. Als men de reële kosten van de openbare dienst (bevolking, burgerlijke stand, onderwijs enz.) effectief zou aanrekenen, dan zou het kot te klein zijn. En terecht. U betaalt ook maar een schijntje van de kost als u over een voetpad wandelt, een identiteitskaart vernieuwt, een reispas aanvraagt enz.

 4. Bart Caron schreef:

  Reactie van Walter Maes:
  Het gaat hoofdzakelijk over ongekwalificeerde ECONOMISCHE vluchtelingen. We kunnen de toestroom niet meer meester. We kunnen hen onmogelijk allemaal een menswaardige job aanbieden en zelf hebben we werklozen op overschot. We voeren de armoede in en de ‘rijkaards’ die voor kapitaal, werk en verteer zorgen worden verjaagd. Wie begrijpt dat ? En dan maar klagen over toenemende armoede. Allemaal aan de uier.We zijn geen immigratieland.
  Echte politieke vluchtelingen zijn een kleine minderheid en NATUURLIJK moeten we ze opvangen maar ook andere landen hebben die plicht. Probleem : hoe economische vluchtelingen onderscheiden van politieke ? Er is grootschalige fraude. Er zijn veel ‘gelukzoekers’ die zich voordoen als vervolgden.
  Een hogere bijdrage eisen voor een speciale, duurdere en complexe openbare dienstverlening is de logica zelve. Ook inlanders moeten meer betalen naargelang de kostprijs van de dienstverlening. Uitzonderingen zijn mogelijk voor speciale gevallen.
  En er zijn ook welgestelde gele, bruine, getaande en zwarte Vlamingen. Zelfs meer en meer. Welgestelde witte Vlamingen geraken in de verdrukking. Multicultuur.

  Walter Maes

 5. walter maes schreef:

  Bovendien betalen wij hier al veel belastingen voor de openbare dienstverlening. De vreemdelingen daarentegen…rien, nothing, nada.

 6. Bart schreef:

  Walter

  De vreemdelingen die u straks misschien zullen verzorgen in het Rust- en Verzorgingstehuis betalen wel degelijk belastingen. Maar hopelijk zal dat voor u niet nodig zijn, want ook daarin komt de staat tussen. Ja, en we weten wel dat u daarvoor heel uw leven heeft betaald, zoals iedereen zeker? Solidariteit noemen ze dat.

  Met vriendelijke groet

  Bart

Reacties zijn gesloten.


 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie