bartcaron.be

Vraag over het ‘gemiste’ Groene Sporen project

Ingediend op februari 6th, 2013 door bartcaron

Vorige week ontvingen we een mail waar het Groene Sporen project (Leiedal/provincie …) een aantal aankopen doen van gronden voor natuur in buurgemeenten. Opvallend is dat er voor Kortrijk niets tussen zit, nochtans de locaties waar er mogelijkheden zijn : Leievallei denk aan Neerbeekproject – Heulebeek, denk aan Heulebeekproject, kanaal Kortrijk-Bossuit enz…

Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters keurde eind vorig jaar een eerste pakket subsidies voor de aankoop van gronden in het kader van het ‘Groene Sporen’-project goed. Het gaat om een bedrag van 428.633,60 euro.
De subsidie bedraagt 40 % van de geraamde aankoopprijs (1.071.684 euro).
De aankoop van de gronden is nodig om een aantal projecten binnen ‘Groene Sporen’ te kunnen realiseren. De Provincie West-Vlaanderen en de intercommunale Leiedal dragen elk nog eens 10 % bij, wat de totale subsidie op 60 % betreft. De resterende 40 % wordt door de gemeenten betaald.

Een overzicht van de te realiseren projecten per gemeente:
Wielsbeke
Uitbreiding speelbos: 78.241 euro
Verbinding oude Leiemeander: 31.258 euro
Toegang Roterij Leie Bavikhove-Ooigem: 1.400 euro

Kuurne
Verbinding Doornenstraat – jaagpad Leie: 1.440 euro
Verbinding Bondgenotenlaan – Jaagpad Leie: 1.400 euro

Wevelgem
Ecologisch parklandschap Guldenberg: 81.300 euro
Verbinding oude spoorweg Moorsele: 10.800 euro

Zwevegem
Lettenhofpark: 166.835 euro

Wervik
Uitbreiding stadspark Oosthove-Verbinding Leie: 56.000 euro

Met het strategisch project ‘Groene Sporen’ willen de Provincie West-Vlaanderen en de intercommunale Leiedal, samen met 13 gemeenten uit de regio Kortrijk, een aantrekkelijke ‘groene’ leefomgeving creëren met een sterke landschappelijke en ecologische kwaliteit waar het aangenaam wonen, werken en ontspannen is. Daarbij richten beide partners zich op concrete projecten in 4 gebieden die als blauw-groene assen door de streek lopen: de Leievallei, de Scheldevallei, het Kanaalpark Bossuit-Kortrijk en de Heulebeek.

De reserves van Leiedal voor het Groene Sporenproject zullen straks weer uitgeput zijn zonder dat Kortrijk iets binnenhaalt.

Vandaar deze vragen:

Welke initiatieven werden er vanuit de stad ontwikkeld om gronden aan te kopen in de vermelde locaties?

Welke initiatieven zullen er vanuit de stad worden ontwikkeld om gronden aan te kopen in de vermelde locaties?

Hoe komt het dat er geen middelen naar Kortrijk komen, hoewel er talrijke potenties aanwezig zijn in vermelde locaties?

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Vraag over het ‘gemiste’ Groene Sporen project





 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie