bartcaron.be

Regionale televisiezenders eerlijk financieren ….

Ingediend op februari 1st, 2013 door bartcaron

Wij steunen minister van Media Ingrid Lieten in haar doelstelling om de regionale omroepen, die al enkele jaren gebukt gaan onder de economische crisis, meer te laten samenwerken. Het initiatief van Lieten is een eerste aanzet om de leefbaarheid van de omroepen te verzekeren, maar er moet meer dan dat gebeuren, Daarom heb ik een voorstel van decreet ingediend voor de financiering van de omroepen. De omroepen zelf vragen met steeds grotere aandrang een structurele en minder conjunctuurgebonden ondersteuning.
Het belang van de regionale omroepen is groot. Ze brengen nieuws uit de regio, versterken de cohesie, besteden aandacht aan lokaal beleid, regionale problemen, spreken over cultuur, over erfgoed, enz… kortom ze bevorderen de maatschappelijke betrokkenheid van de inwoners van de regio.

Helaas zien we vanuit de minister weinig concrete maatregelen om de leefbaarheid van de omroepen te verzekeren. Er is nu enkel een discussietekst die voorgelegd is aan de zenders. Daar wordt gepleit voor meer samenwerking, een voorstel aan de aanbieders van televisie, vooral Belgacom en Telenet, om de omroepen te vergoeden op basis van bereik in plaats van marktaandeel – een goed voorstel – en een scheiding te maken tussen de nieuwsredactie en de exploitanten.

image

Zonder financiële zekerheid kunnen de regionale televisiezenders hun decretale opdracht nauwelijks nog uitvoeren. Vandaag moeten zij hun personeelsbestand afbouwen en het programma-aanbod laten inkrimpen om het hoofd boven water te houden. Om gehoor te geven aan de noodkreet van de sector dienen wij een voorstel van decreet in. Het decreet werkt op twee sporen. Enerzijds voorziet het in de mogelijkheid tot structurele ondersteuning door de Vlaamse Gemeenschap door werking- en investeringssubsidies. De vele en vaak zware opdrachten die de regionale omroepen decretaal opgelegd kregen, verantwoorden die structurele ondersteuning, Die moet niet hoog zijn, maar wel een basis bieden.
Daarnaast voorziet ons voorstel van decreet in een structurele ondersteuning van de regionale omroepen door de dienstenverdelers Belgacom en Telenet. Naar analogie van de decretale regeling door de Franse Gemeenschap wordt ook hier een bijdrage van 2 euro per abonnee per jaar in het zendgebied voorgesteld. Telenet betaalt nu 1,69 euro per abonnee per jaar, maar dreigt dat af te bouwen naar 0,18 euro. een eenzijdige vermindering.  Telenet verklaarde op een werkbezoek van de Mediacommissie voorstander te zijn van een decretale verplichting zodat het los kan komen van een benadering per abonnee. Met de huidige werkwijze worden de regionale omroepen qua abonnees vergeleken met andere zenders, wat in hun nadeel uitdraait omdat regionale televisie met een lussysteem werkt, met een herhaling van uitzendingen.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Regionale televisiezenders eerlijk financieren ….

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie