bartcaron.be

De superpolitieke benoeming van de gouverneurs

Ingediend op januari 24th, 2013 door bartcaron

Het gaat niet over Jan Briers, een fijne man, met heel veel verdiensten voor de muziek in Vlaanderen. Dat hij gouverneur zou worden in Oost-Vlaanderen stond niet in de sterren geschreven. Een verrassing van formaat kan je dat wel noemen.
Ik zei het in de commissie in het Vlaams arlement.
De discussie was fel. Terecht. De gouverneursbenoemingen zijn de meest gepolitiseerde benoemingen. Het zijn de superpolitieke benoemingen van de Vlaamse overheid. Dat is al lang zo en dat is nog steeds zo. Het is trouwens duidelijk dat het de enige politieke benoeming is waar geen criteria, behalve wat formele, aan verbonden zijn. Het bleef stil zolang de traditionele partijen de macht konden verdelen in dit land en ze dus ook dit soort topfuncties onder elkaar konden verdelen. De Vlaamse Regering heeft dit gewoon voortgezet. Het is eigenlijk schaamteloos in deze tijden. We hebben allemaal de mond vol van ‘objectiveren’ en ‘prestatiegerichte loopbaan’ – ik citeer minister Bourgeois –, maar toch doen we nog benoemingen zonder enige voorwaarden, want dat gebeurt hier. Het gebeurt puur en alleen op basis van machtsverhoudingen. Het wordt dus politiek bedisseld.

We maken een debat in de oude stijl mee waarbij een opkomende partij in de clinch raakt met een aantal – mijn excuses voor een aantal collega’s – neergaande partijen over de volgorde. Wie is nu aan de beurt? Wie komt er eerst? Met deze benoeming wordt ook een heel groot gehalte aan schone schijn verkocht. N-VA heeft de mond vol van de niet-partijpolitieke benoeming die de benoeming van de heer Briers zou zijn. Ik ken de heer Briers persoonlijk, het is een fijne man, en ik weet niet of hij een partijkaart bezit of niet, maar dat doet er niet toe – neen, zeker niet van Groen, minister- president. Men neemt iemand uit de culturele wereld, en op basis van mijn achtergrond zou ik nog heel veel waardering kunnen hebben voor het feit dat aan de culturele sector wordt gevraagd om iemand voor te dragen, maar het is een schijnmanoeuvre, laat dat duidelijk zijn. Het is niet omdat iemand geen partijkaart heeft dat hij geen aanhorigheid heeft, dat hij niet verbonden is. Ik zei dat “de familie Briers het woord ‘Vlaams’ nog altijd met ‘ch’ eraan schrijft”. Ik moet toegeven dat die laatste uitspraak erover was. Ik speelde man, niet de bal. Sorry Jan, het zal niet meer gebeuren.

En inderdaad, de N-VA heeft nog gelijk ook: de provincies zijn geen goed bestuursniveau. We kunnen ze beter afschaffen. We zullen er overigens ook een pak mee besparen. Niet alleen aan gouverneurs, maar ook aan politiek personeel en aan medewerkers. Er zijn efficiëntere structuren mogelijk. Als minister Bourgeois en zijn mensen de verrommeling in de bestuursstructuren echt aanpakken, en de honderden of duizenden intergemeentelijke structuren, de provincies en gemeenten eens herbekijken, zullen we een veel efficiënter bestuur krijgen, dat veel minder duur is. Wij pleiten voor stads- en streekgewesten. Die kunnen alle intercommunales opzuigen en delen van de provinciale bevoegdheden overnemen. En we kunnen ze ook democratisch verkiezen, met een democratisch gelegitimeerde voorzitter en dito bestuur.

Ik merk dat de kracht van verandering zeer beperkt is, en dat er bij de strijd om het gouverneurschap veeleer sprake is van de kracht van de status-quo. De N-VA wordt een grote partij en gedraagt zich zoals elke andere partij.

De gouverneur is vandaag een topambtenaar. Het moet vanzelfsprekend zijn dat we hem aanstellen volgens dezelfde procedures als die waarmee de Vlaamse overheid haar eigen topambtenaren op het N-niveau aanstelt. Dat doet zij op basis van een vooraf besliste procedure, die ertoe leidt dat de beste persoon op de beste plaats wordt aangesteld. Het moet liefst een gedepolitiseerd persoon zijn want het gaat om een ambtenaar. Het moet iemand zijn die kennis heeft van veiligheidsproblematiek, van coördinatie tussen diensten, en die vertrouwd is met politieke niveaus en hoe die werken. Het moet een open procedure zijn met een extern selectiebureau, dat

Lees het hele verhaal op http://docs.vlaamsparlement.be/docs/handelingen_commissies/2012-2013/c0m090bin6-22012013_voorlopig.pdf

Daarnet verneem ik dat de Open VLD haar verzet tegen Jan Briers staakt. Allez, welke compensatie is hen beloofd?
Jan, proficiat hé man. Oost-Vlaanderen wordt ongetwijfeld de meest culturele provincie van het land.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor De superpolitieke benoeming van de gouverneurs

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie