bartcaron.be

Onderhoud van fietspaden

Ingediend op oktober 12th, 2011 door bartcaron

Voor het schoolbegin van de vorige drie schooljaren gaf de minister van Mobiliteit en Openbare Werken Hilde Crevits aan het Agentschap Wegen en Verkeer de opdracht om de fietspaden van en naar scholen op de gewestwegen een extra veegbeurt te geven. Want bij de start van het nieuwe schooljaar nemen heel wat kinderen, jongeren en begeleiders de fiets om naar school te gaan. De netheid van de fietspaden is daarbij zeer belangrijk. En uiteraard geldt dit ook voor de fietspaden langs gemeentewegen. Meer dan de helft van de gemeenten sloten zich dan ook bij dit initiatief aan.
Voor zover deze (extra) veegbeurt nog geen jaarlijkse gewoonte geworden zou zijn in Kortrijk, zou ik graag willen weten of dat ook in Kortrijk gebeurt of nog kan ingepland worden. Ook langs de gewestwegen zullen de fietspaden een veegbeurt krijgen.

Daarnaast stellen we vast dat na het maaien van bermen of gazons vaak vrij veel gras op de fiets- en voetpaden blijft liggen. Dat is niet alleen niet net, maar bij regenweer ook glad en gevaarlijk voor fietsers. Wij vragen ons af of dat gras opgeruimd wordt.

1. Geeft de stad Kortrijk de fietspaden van en naar scholen een extra-veegbeurt?
2. Is dat een vast patroon dat elk jaar automatisch wordt ingepland?
3. Heeft de stad eigen veegmachines in gebruik? Hoe worden die ingezet, met welke regelmaat worden fietspaden geveegd?
4. Kan afgemaaid gras van bermen en gazons, dat terecht komt op fiets- en voetpaden, systematisch opgeruimd worden door de diensten?
5. Worden ook voetwegen (trage wegen) nagezien m.b.t veiligheid en toegankelijkheid?
De schepen antwoordde dat de stad regelmatig de fietpaden onderhoudt en daarvoor verschillende veegmachines inzet. Er zit een systeem in dat onderhoud.

Ingediend onder kortrijk en regio Reacties uitgeschakeld voor Onderhoud van fietspaden

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie