bartcaron.be

Belgische Wapenhandel dreigt nog meer in het duister te verzeilen

Ingediend op oktober 22nd, 2013 door bartcaron

wapenhandelMaandag 21 oktober vond een unieke conferentie plaats over de regionalisering van de wapenhandel in België. Uniek omdat er op tien jaar tijd nooit ten gronde is gedebatteerd door volksvertegenwoordigers aan weerszijden van de taalgrens over dit thema. Het Vlaams Vredesinstituut en GRIP openden hiermee het debat over de lacunes in de huidige wetgeving, zowel op federaal, Vlaams, Brussels en Waals niveau. http://www.standaard.be/cnt/dmf20131021_00801860

Tijdens het politieke debat legde ik de nadruk op de grote impact van de Europese regelgeving inzake wapenhandel, een verschuiving van bevoegdheden met grote gevolgen. In België en Vlaanderen in het bijzonder is immers veel strijd geleverd om een beter inzicht te verkrijgen hoe met wapens wordt omgegaan. Die evolutie naar meer openheid is een goede zaak maar dreigt opnieuw verloren te gaan. Omdat we op vlak van wapenhandel bevoegdheden verliezen aan Europa zal ons inzicht verzwakken. Europa legt immers de lat op een niveau waar iedereen over kan. En met nadruk op de economische belangen die domineren op de ethische aspecten en de conflictbeheersing. Daardoor zijn de Europese regels permissiever dan de Vlaamse, Brusselse en de Waalse. “In de intracommunautaire handel wordt vaak pas achteraf [a posteriori] gerapporteerd. Die rapportage is in Vlaanderen veel beter, maar dreigt die nu ernstig achteruit te gaan.

Er zijn er momenteel vijf punten waar nog moet op gewerkt worden.

Ten eerste moeten de criteria met betrekking tot mensenrechten en conflictbeheersing verstrengd worden, meer bepaald door het causaliteitsprincipe te vervangen door het voorzorgsprincipe. Lever geen wapens als er een risico bestaat dat er ernstige mensenrechtenschendingen zijn.

Een tweede punt is een sterkere regelgeving voor de wederuitvoer. De VS staat niet bekend als vredesduif, maar heeft wel veel striktere regels. Waarom zouden wij dat dan niet doen? De VS heeft een sterk uitgewerkt controlesysteem dat controles uitvoert via steekproeven in de consulaten, en bovendien op het terrein controles uitvoert. Europa moet een gelijkaardig systeem opbouwen, maar daarvoor is een echt buitenlandbeleid nodig. Europa blijft in een paradox steken: de EU is opgericht om de vrede te bewaren, maar is niet in staat om vrede in de wereld te verspreiden. Zolang de Amerikaanse trouw in de NAVO primeert, zal er in de EU dan ook niets veranderen.

Ten derde moeten zowel het federale als de regionale niveaus veel actiever zijn op het Europese vlak bij het bepalen van de standpunten. Ons land ‘volgt’ de grote Europese landen, maar het heeft potentieel om meer te wegen op het beleid. Ook de Vlaamse regering evolueert langzaam van een voorloper naar een volger. Onze politici moeten op Europees niveau hun rol opnemen. De herdenking van 100 jaar Wereldoorlog I is daartoe een prima aanleiding.

Het vierde werkpunt is een goed samenwerkingsakkoord rond dual use en nucleair materiaal. En tot slot moet er op korte termijn een kader komen rond tussenhandel, momenteel nog een grote lacune in de wetgeving. Mijn rode draad is een versterkt inzicht in de handel met wapens.

Vaak primeren economische belangen op overwegingen rond veiligheid, mensenrechten en conflictpreventie. Ik zie daar geen tegenstrijdigheid in. Wat stellen we immers vast? Dat een strikte regelgeving de belangen van bedrijven niet noodzakelijk schaadt.

Ingediend onder mijn gedacht, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Belgische Wapenhandel dreigt nog meer in het duister te verzeilen

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie