bartcaron.be

Leiewerken: het mag iets meer zijn

Ingediend op oktober 24th, 2013 door bartcaron

Tegen volgend jaar moeten de Leiewerken in Kortrijk afgerond zijn. Ruim tien jaar later dan gepland en met een navenant kostenplaatje. Dat blijkt uit het antwoord van minister Crevits op een vraag van Bart Caron (Groen) in het Vlaams Parlement.

De werken om de doortocht van grotere binnenschepen op de Leie in Kortrijk mogelijk te maken, startten in 1997 en zouden, volgens de oorspronkelijke planning, klaar zijn 2003. Door allerhande ‘onvoorziene omstandigheden’, zal het 2014 worden.

Dat de kostprijs ook het indertijd geraamde bedrag zou overschrijden, was te verwachten. Maar dat het zo zou escaleren, tart toch wel de verbeelding. “Het initiële aanbestedingsbedrag uit december 1996 was 41.009.937,36 euro”, staat te lezen in het antwoord van de minister. “Op vandaag staat de teller op ruim 176 miljoen euro”, stelt Caron vast. “Bovendien valt het op dat de oorspronkelijk voorziene kostprijs al overschreden was na de eerste fase van de werken. En toen moesten er nog 4 fases volgen.” Al deze meerkosten komen trouwens op rekening van het Vlaams Gewest.

“Ik kan begrijpen dat de kostprijs oploopt naargelang de uitvoeringstermijn verlengt, maar de bedragen die de minister hier nu noemt, wijzen op een onaanvaardbare ontsporing,” aldus Caron. “Een meer dan verviervoudiging van het bedrag kan je niet verantwoorden met de noemer ‘onvoorziene omstandigheden’, dan moet je het hebben over ‘slechte planning en opvolging’.” Caron merkt op dat diezelfde Vlaamse Regering straks moet beslissen over de aanleg van het Schipdonkkanaal tussen Zeebrugge en Nevele. Een project dat door de minister wordt geschat op 600 miljoen euro, terwijl anderen nu al berekenden dat het meer dan 2 miljard zal kosten. De ervaring met de Leiewerken doet het vermoeden rijzen dat zelfs 2 miljard nog een onderschatting zal zijn.

Op zich zijn de Leiewerken uiteraard een goede zaak voor de stad Kortrijk en voor de binnenscheepvaart, en koken kost geld, dat betwist niemand, maar “als ik een kwartje kilo préparé vraag aan mijn beenhouwer, dan mag het iets meer zijn, maar wil ik niet thuiskomen met meer dan een kilo préparé,” besluit Bart Caron.

Ingediend onder kortrijk en regio, nieuws Reacties uitgeschakeld voor Leiewerken: het mag iets meer zijn

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie