bartcaron.be

In Kortrijkse Zone 30’s wordt nooit geflitst

Ingediend op juni 29th, 2011 door bartcaron

Bart Caron (Groen!) vroeg bij het college van burgemeester en schepenen alle cijfermateriaal op over de snelheidscontroles in de zone 30-gebieden van Kortrijk.
Groot was zijn verbazing toen hij het volgend extreem kort en gortdroog antwoord kreeg: ”er zijn in 2009 en 2010 geen flitscontroles gedaan in de zone 30 omgevingen in Kortrijk en zijn er dus ook geen PV’s opgesteld.”
“Voilà, nu weten we het allemaal, we hoeven ons helemaal niet aan de snelheidsbeperking te houden, en al zeker niet in schoolomgevingen. De pakkans is er nul.”

Uit metingen die in 2004 uitgevoerd werden, bleek dat meer dan 95% van de bestuurders zich niet hielden aan de snelheidsbeperking tot 30 km/u. Recentere cijfers ontbreken, net doordat er niet gecontroleerd wordt, maar niets wijst erop dat de situatie ondertussen zou verbeterd zijn.

Als reden waarom er dan niet wordt gecontroleerd, roept de politie enkele excuses in. Zo kan men zich ernstige vragen stellen bij het maatschappelijk draagvlak van dergelijke snelheidsbeperking als die niet ondersteund wordt door infrastructurele ingrepen.

Een ander probleem vormen de schoolomgevingen. Vanaf september 2005 dienden deze allemaal een zone 30 te worden. De meeste van deze zones worden aangeduid met vaste signalisatie (altijd van toepassing, ook buiten de schooluren) en in zeer beperkte mate door variabele borden. Ook hier vindt de politie repressief optreden niet opportuun: bij het begin/einde van de scholen is het verkeer meestal dermate druk en chaotisch dat er geen hoge snelheden kunnen gehaald worden, en buiten deze uren vervalt de ratio legis, de redelijkheid van de snelheidsbeperkingen en worden controles als tergend ervaren.

“Deze opmerkingen zijn terecht,” meent Caron, “maar de gevolgtrekking, algemene straffeloosheid, is een heel fout signaal. Die zones 30’s werden niet geïnstalleerd voor de lol, maar voor de bescherming van onze kinderen. Groen! vraagt dan ook dringend ingrijpende aanpassingen aan de schoolomgevingen en in de buurt van jeugdbewegingslokalen.”
Concreet pleit Groen! voor drie dingen: aangepaste weginfrastructuur, variabele borden en controles.

Ingrepen in de weginfrastructuur (versmallingen, drempels …) zorgen ervoor dat auto’s er effectief niet sneller kunnen rijden en de zwakke weggebruiker voorrang krijgt.
Variabele borden zorgen ervoor dat vertragen niet als tergend wordt ervaren buiten de schooluren of buiten de werkingsuren van jeugdbewegingen of speelpleinwerking. Dergelijke borden, die werken op zonnenergie, zijn niet goedkoop, maar verminderen de ergernis bij chauffeurs en bezitten een groter sensibiliserend effect voor een aangepaste snelheid. In veel steden en gemeenten (Roeselare, Ieper, Zwevegem …) zijn ze veelvuldig aanwezig.
En uiteraard willen we controles, zeker op plaatsen die gevaarlijk zijn, bijv. de Damiaanschool op de Pottelberg, GO aan de Weggevoerdenlaan of het VTI in de Oudenaardsesteenweg. Daar wordt heel vaak te snel gereden net voor of net na de schooluren.

“Wellicht kan het stadsbestuur dit jaar beter geen grote vakantie nemen en al enkele noodmaatregelen uitwerken waardoor we op 1 september een veiliger schooljaar kunnen starten” besluit Bart Caron.

Ingediend onder kortrijk en regio, nieuws Reacties uitgeschakeld voor In Kortrijkse Zone 30’s wordt nooit geflitst

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie