bartcaron.be

Kwaliteit van de pers in het gedrang

Ingediend op november 6th, 2013 door bartcaron

Het Mediahuis, de fusie van de mediagroepen Corelio en Concentra (uitgevers van Het Belang van Limburg, de Gazet van Antwerpen, Het Nieuwsblad, De Standaard), leidt ontegensprekelijk tot een verarming van het medialandschap. Het Mediahuis besliste om 205 jobs te schrappen. De kwaliteit van de pers komt in het gedrang. De politiek moet daar ongerust over zijn. Een kwaliteitsvolle én pluralistische pers is immers een essentiële bouwsteen van een gezonde democratie. Minister van Media Ingrid Lieten (Sp.a) moet het gesprek aangaan met de mediagroepen om hen te vragen hoe zij die kwaliteit en pluriformiteit zullen realiseren.

De kwaliteit van de pers is de voorbije jaren niet gestegen, en nu dreigt er een nieuwe verarming. De diversiteit aan krantentitels, en dus aan bronnen en aan meningen, staat onder forse druk. Morgen zijn er in Vlaanderen nog amper twee krantenuitgevers, de Persgroep en het Mediahuis. Dat zij verschillende titels uitgeven, is uiteraard een rijkdom voor de lezers, maar voor hoe lang nog? Het Mediahuis besliste vandaag al te schrappen in het personeelsbestand. Niet minder dan 205 ontslagen. Een dergelijke massa aan ontslagen kan niet anders dan een verarming van de kwaliteit van de kranten met zich meebrengen.

Het gebrek aan concurrentie tussen de uitgevers zal de kwaliteit niet de hoogte injagen. De controle op de krantenmarkt, en dus ook op de kwaliteit van de journalistiek, wordt voortaan gedeeld tussen twee groepen. We moeten daar ongerust over zijn. Een kwaliteitsvolle én pluralistische pers is een essentiële bouwsteen van een gezonde democratie. Hun rol als vierde macht kan echter slechts werken als de pluriformiteit van meningen gegarandeerd is.

De minister van Media moet het gesprek aangaan met de mediagroepen om hen te vragen hoe zij die kwaliteit en pluriformiteit zullen realiseren. De bestaande financiële stromen richting krantengroepen, opleidingssteun, subsidie voor onderzoeksjournalistiek, het project kranten in de klas, het BTW nultarief, maar ook de zeer hoge steun van de federale overheid via tussenkomsten in de postbedeling, de talrijke overheidsadvertenties, zijn samen goed voor ongeveer 250 miljoen euro en zijn belangrijke sleutels om dat af te dwingen.

Ik ben steeds bereid een decretaal initiatief te ondersteunen dat de kwaliteit en de pluriformiteit van kranten garandeert.

Ingediend onder mijn gedacht Reacties uitgeschakeld voor Kwaliteit van de pers in het gedrang

 

Nieuws

We moeten af van ‘middeleeuwse’ overdracht van jachtrechten

Alternatieven voor dierproeven

Het ‘kleine’ parlementaire werk. Recente voorbeelden: Geluidshinder kusttram – Hakhoutbeheer – Restauratiepremies Onroerend Erfgoed – Beschermde landschappen

Ketnet wil zender voor allerkleinsten, “Legitieme vraag en begrijpelijke ambitie”

Gereglementeerde boekenprijs unaniem goedgekeurd door Vlaams parlement

Wat liep er fout met de bescherming Villa Slabbinck? (Brugge)

Groen verwelkomt Bellegemse windmolens, maar vraagt ‘windplan’ voor regio Kortrijk

Groen wil geen sloop hoekhuis Kasteelkaai-Belfaststraat.
Hoog tijd voor een Kortrijkse visie op erfgoed!

Woede van boeren terecht, maar alleen ander landbouwmodel geeft boeren een zekere toekomst.

Provinciebestuur W-Vl verliest vele (culturele) instellingen

Bart Caron : “Overdracht cultuurbevoegdheden provincies is een wangedrocht !”

Leve Mest-Vlaanderen

Nog geen bescherming poldergraslanden

Nog redders aan de kust?

Brugge weert plooifiets uit overheidsgebouwen

De Leie of het Kanaal naar Roeselare: Groen wil meer binnenvaart

Kortrijk Airport, milieuvergunning aangepast?

Wanneer faire prijzen voor landbouwproducten?

Kortrijk heeft de bus gemist

Burgerkabinet ontslaat Gatz niet van plicht om al bestaande inspraak te versterken

Steeds meer monumenten wachten op broodnodig onderhoud. Ondertussen verkrotten ze

Freya Piryns voorgedragen als vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de VRT

Regering krimpt beloofde natuurgebieden langs de Leie sterk in

Bruggen in Kortrijk, werkende verlichting op de fietspaden is een brug te ver…

LAR-zuid, woordbreuk van de stadscoalitie

Informatie, diverse sporten en cultuur moeten prioriteit VRT blijven

‘Gemeenteraad is wachtzaal voor wie schepenambt wil’

Persmededeling: Groen maakt werk van versterking West-Vlaamse open ruimte.

Persbericht: 5 Groene werven voor een impuls in West-Vlaanderen.

Vlaamse regering bedreigt toekomst Vlaamse fictie